Architektura / občanské stavby

Kvalita a kompaktnost daná návazností

Mezi lety 2000 a 2008 vznikal v pražských Vokovicích projekt Obytného souboru Na Krutci. Ačkoliv je uzavřeným, jen přes bránu přístupným prostředím, téma návaznosti a propojení bylo ústředním bodem návrhu. Za tím stojí dnes už společně nefungující dvojice Kuba Pilař architekti.

Tomáš Čech , 16. 3. 2017

Úplně na začátku padlo obecně i ekonomicky správné rozhodnutí realizovat developerský projekt za pomoci architektonické soutěže. Do poroty byli přizváni schopní architekti a navíc i zástupce Městské části Praha 6, kde se domy nachází. Díky tomu tak bylo možné zrealizovat projekt, který respektuje okolí, navazuje na něj a je konzistentní ve svém charakteru i stylu zástavby. Ambicí investora bylo vytvořit klidný, architektonicky krásný a jednotný obytný celek, jehož náplní měly být spíše nadstandartní byty. Vzorem byla například výtvarnická kolonie Ořechovka nebo Baba.

Vítězem a posléze autorem základní urbanistické regulace byla kancelář Kuba Pilař architekti. Pozemek, který se směrem od vjezdu na sever stále více a více svažuje, rozdělili do několika částí. V horní části, ještě poměrně rovné, je umístěno šest bytových domů, jejichž struktura navazuje na vilovou zástavbu ze 70. let. Nové objekty vytvářejí jakousi hradbu zajišťující klid a soukromí řadovým domům, které stojí za nimi. Následuje hrana svahu, za kterou se centrální komunikace více vlní, a kolem ní jsou postupně postaveny rodinné vily. Soubor obytných objektů je v horní části ještě doplněn o objekt sportovní haly a tenisové kurty.

Urbanistické řešení se snaží maximálně využít morfologie terénu a poskytuje maximum pohledů do údolí. Na vrcholu svahu jsou umístěny nejvyšší domy, objem a hustota zástavby se směrem dolů snižují. Toto mírně nelogické řešení ústí v unikátní výhledy na sever Prahy, údolí Vltavy, kostelík na Babě i Bohnice.

Vzájemné propojení domů mezi sebou je dáno regulativem objemů staveb, řešením lodžií a stínících systémů. Materiálové řešení používá režnou cihlu a pohledový beton, doplněné o hladkou omítku nebo obklad z dřevěných nebo cemento-třískových desek či lamel. Přesto, že jednotlivé domy navrhli různí architekti, celý areál si udržuje jednotný charakter a soulad.

Právě zmíněné zásady jsou pro kvalitu celku maximálně důležité, neboť na první urbanistickou soutěž navazovaly další dvě na jednotlivé etapy výstavby. V první etapě soutěžily návrhy bytových a řadových domů a vítězem se znovu stal ateliér Kuba Pilař architekti. Spolupracovat s nimi měli tvůrci z kanceláře DRNH. Poslední dvě etapy, druhá a třetí, se týkaly rodinných vil. Realizovány byly projekty od Kuba Pilař architekti, Rudiš-Rudiš a ABM architekti.

Jestliže solitérní stavba daleko od jiných může pracovat jen sama se sebou a důležitá je jen její kvalita, pak v případě obytného celku je to přesně naopak. Není možné, aby vznikl dobře fungující systém bez správně navržených jednotlivých prvků, tedy domů. A naopak, pro kvalitní bytové nebo rodinné domy je důležitý jejich celkový rámec a vztahy k okolní zástavbě. V případě Obytného souboru Na Krutci je tento cíl splněn! Navíc, jako bonus, jsou zde návaznosti na historii, svou městskou část, urbanistickou strukturu i dálkové pohledy. Tyto prvky pak celku dodávají na kompaktnosti a zároveň ho obohacují o silnou osobní identitu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři