Architektura / interiér

Lenka Míková zvítězila v soutěži na nové řešení vstupních prostor pražského Rudolfina

Koncem minulého roku vypsala Česká filharmonie ve spolupráci s CZECHDESIGN vyzvanou soutěž na úpravu vstupního prostoru Dvořákovy síně v novorenesančním Rudolfinu v centru Prahy. V konkurenci čtyř oslovených studií zvítězil návrh týmu architektky Lenky Míkové, u nějž odborná porota ocenila především citlivý přístup k historické budově i spolupráci s grafickou designérkou Miroko Maroko. Na druhé pozici se umístilo 0,5 Studio, třetí místo pak před ateliérem Roháč Stratil obsadilo studio Uhlík architekti. Předmětem dalších dvou soutěží týkajících se Rudolfina je pak edukační centrum České filharmonie a navigační a orientační systém celé budovy.

CZECHDESIGN.CZ , 1. 4. 2019

Novorenesanční budova Rudolfina je vyhledávaným turistickým cílem nejen proto, že je sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum, ale také pro její architektonický význam. Česká filharmonie se rozhodla přistoupit k úpravě vnitřního prostoru budovy v předsálí Dvořákovy síně, kde býval jen malý obchod instituce a kam přes den míří především turisté a večer návštěvníci koncertů.  

Cílem architektonické soutěže bylo najít řešení, které ze vstupního prostoru udělá reprezentativní a přátelský prostor. Kde kromě návštěvy souvenir shopu České filharmonie budou moci návštěvníci zhlédnout i komorní výstavu o historii budovy nebo se jen usadit a poslouchat hudbu. Nové zpracování mělo respektovat charakter historické budovy a interiéru Rudolfina, zároveň však působit současně. 

VÍTĚZNÝ NÁVRH - CITLIVOST A MINIMALISMUS 

Ze čtyř návrhů vybrala porota ten od Lenky Míkové, která jej zhotovila ve spolupráci s Matyášem Ciglerem, Martinem Surovcem, Dominikou Balanovou a grafickou designérkou Miroko Maroko. 

Foto: eArch

Porotu si získala svým důstojným a pokorným přístupem k historickému charakteru budovy a přiměřenou návazností na odkaz architektury 80. let a jejího významného představitele Karla Pragera. Zaujala též ambicióznost v podobě řešení pultu a sezení. Hodnotící také ocenili, že vítězný návrh vzal do úvahy typologii návštěvníků, pro které bude sloužit.  

„Soutěž na nové řešení vstupního prostoru byla vypsána kvůli potřebě tento prostor zatraktivnit a zrenovovat tak, aby lépe naplňoval svou funkci pro návštěvníky. Naším hlavním požadavkem bylo, aby působil současně, ale respektoval historický charakter budovy. Vytvořit z něj reprezentativní a přátelské místo, které návštěvníkům nabídne zážitek. Tyto požadavky se pro nás nejlépe snoubí v návrhu Lenky Míkové, která se inspirovala historickou budovou Rudolfina a její atmosférou, zároveň do ní však vnáší nový vítr především v podobě práce s materiály.“ komentuje průběh soutěže vedoucí projektu Lenka Čápová z České filharmonie. 

„V pokoře k původní architektuře a snaze ji co nejméně rušit vychází i materiálové řešení a používá primárně povrchy, které už se v prostorách předsálí vyskytují. Objekty umístěné v prostoru kryje leštěný mosazný plech se zrcadlivým efektem. Obsah výstavy nesou podsvícené panely se zlatě zabarveným sklem, aby s mosazným plechem tvořilo zdálky monolitický celek. Obrazové přílohy jsou na skle tištěné černě a texty na další vrstvě skla bíle, aby prosvícením vynikly. Mosazný plech kryje i podstavec a stůl v salonkách," komentuje výběr materiálů v návrhu Lenka Míková. 

Realizace proběhne koncem letošního roku. 

Hodnocení poroty

„Vítězný návrh přináší nejdůstojnější a nejméně násilné řešení na úpravu interiéru předsálí i souvenir shopu České filharmonie v budově Rudolfina. Návrh předložil citlivé minimalistické řešení, které respektuje daný prostor a bude moci fungovat dlouhodobě. Velmi pozitivně hodnotíme i přiměřenou návaznost na odkaz architektury 80. let a jejího významného představitele Karla Pragera. Za nejhodnotnější prvek řešení považujeme výstavní panel s funkčními výplněmi, které je možné po určité době vyměnit. Komplexně propracovaný výstavní panel zahrnuje i kvalitní grafické zpracování díky spolupráci s grafickou designérkou. Kladně hodnotíme také dobře zvolenou barevnost a zaměření na detaily, které průchozí prostory zútulňují a vhodně propojují.“

Foto: eArch

PRŮBĚH SOUTĚŽE 

Soutěž byla vyhlášena jako uzavřená a jednokolová a probíhala od listopadu 2018 do února 2019. Česká filharmonie ve spolupráci s CZECHDESIGN do soutěže oslovila čtyři přední architektonická a designérská studia. Každý soutěžící mohl odevzdat maximálně 2 návrhy, které byly osobně prezentovány odborné porotě. 

Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN, velmi oceňuje, že se Česká filharmonie rozhodla jít cestou odborně organizované transparentní soutěže. „S Českou filharmonií jsme spolupracovali poprvé a byla to i naše první soutěž v oblasti interiéru. Kvalitní úroveň přihlášených prací a vítězného návrhu dokládá, že námi nastavený proces byl úspěšný,” dodává. 

Soutěže se zúčastnila následující studia (řazeno abecedně):  

0,5 studio 

Lenka Míková 

Roháč Stratil Architektonický ateliér 

Uhlík architekti 

Porota hodnotila především citlivost řešení k architektuře, interiéru a atmosféře budovy Rudolfina, provázanost a návaznost všech řešených místností a schopnost interiéru souvenir shopu atraktivně prezentovat prodávané produkty.  

Skicovné pro všechny účastníky soutěže bylo 20.000 Kč. Vítězné studio získalo zakázku na vypracování návrhu interiéru vstupního prostoru Rudolfina v hodnotě 180.000 Kč. 

Foto: eArch

POROTA SOUTĚŽE 

Soutěžní návrhy posoudila a vyhodnotila odborná porota ve složení: 

Zástupci České filharmonie: 

MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel 

Mgr. Michal Medek, obchodní náměstek 

Ing. arch. Lukáš Duchek, architekt, vedoucí oddělení investic a správy Rudolfina 

Ing. Lenka Čápová, oddělení marketingu ČF 

Nezávislá část poroty: 

Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti 

Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN 

Mgr. Maja Ošťádalová, oddělení marketingu Galerie Rudolfinum 

Hlasy poradní (bez hlasovacího práva): 

Mgr. Robert Hanč, generální manažer 

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D., ekonomicko-provozní náměstek 

Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., autor výstavy v předsálí 

Ing. Michaela Půlpánová, památkový odbor 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři