Architektura / bytové domy

Moderní cihlové bydlení ve švu mezi novým a starým

Do Londýna se v našem seriálu věnovaném letošním finalistům ceny Miese van der Rohe vydáme již potřetí (poprvé a podruhé), můžeme ho tak vedle Lisabonu směle prohlásit druhým hlavním městem moderní evropské architektury. Londýnský obytný soubor v ulici Shepherdess Walk představuje kontinuitu hned v několikerém smyslu: tvoří pojicí článek mezi typickými řadovkami a modernistickou zástavbou, mezi starým a novým, svými dispozicemi spojuje rodinné domy a byty a ve svých interiérech navazuje v systému půlených pater jednu místnost na druhou. Podobné projekty mohou být do budoucna i velkou inspirací pro česká města, kde zatím historická centra a modernistická vrstva pouze trpně koexistují. Projekty jako Shepherdess Walk nabízejí chybějící článek v přechodu od jednoho k druhému.

Jaccaud Zein Architects , 6. 4. 2017

Shepherdess Walk je novým rezidenčním projektem v centru Londýna, nedaleko rušné křižovatky na Old Street a na hranicích londýnského technologického hubu Shoreditch, poblíž designem proslulé čtvrti Clerkenwell.

Projekt řadových domů a jednoho domu bytového se nachází na rohu dvou ulic s výrazně odlišným architektonickým tvaroslovím. S různými historickými vrstvami a jejich formálními kvalitami však dokáže navázat pozitivní vztah, aniž by rezignoval na vlastní, současný projev.

Řadové domy i činžák jsou strukturovány půlpatry. Takové uspořádání umožňuje sousedství místností s odlišnými funkcemi, které jsou dále organizovány do velkorysých a propojených dvouúrovňových prostorů. Komplexnost dispozic přitom z exteriéru není nijak výrazně patrná, naznačují ji pouze mohutná okna.

Specifické rozdělení pater dává jednotlivým bytům značnou flexibilitu – mohou se dále dělit na menší prostory a do schodišťové šachty vstupovat z vícero míst. Díky této přizpůsobivosti lze měnit jejich měřítko a i v čase se mohou adaptovat podle potřeb svých obyvatel, v závislosti na tom, jak rostou děti, jestli se majitelé rozhodnu část domů pronajímat, pracovat z domova nebo jen změnit funkce místností.

Každá jednotka má svůj venkovní prostor specifických kvalit. Zatímco řadové domy mají zadní zděné zahrádky, ozvěnu meziválečných řadovek v okolí, apartmány disponují rozmanitými vnějšími prostory, z nichž se naskytují spektakulární pohledy na Londýn, jehož panorama se takto stává součástí bytů.

Ulice Shepherdess Walk disponuje bohatým historickým dědictvím v podobě řadových domů s typicky meziválečnými fasádami, jež přečkaly i těžké bombardování během druhé světové války. Projekt nových domů na toto dědictví navazuje a do ulice zasazuje další tři řadové domy, ovšem v současné reinterpretaci. Jemné variace na fasádě ulici subtilně zakončují a završují její strukturu. Decentní obklad domu odkazuje na geometrii přilehlé georgiánské řadovky a posiluje identitu místa. Bytový dům, stojící čelem do Wenlock Street, má příkřeji pojatou fasádu a opticky se sklání k jihu, kde se napřahuje k další bytovce v ulici. Tento posun v měřítku tvoří živou městskou kombinaci a posiluje i psychickou roli rohové parcely v celkovém vnímání ulice. Bytovka má zároveň větší měřítko než řadové domy. Celý projekt díky tomu formuje pozvolný přechod od meziválečných domů k mohutnějšímu poválečnému bytovému fondu, jež se za ulicí rozkládá.

Obě budovy – řadovka i bytový dům – mají cihlový obklad, jenž byl vybrán tak, aby svou přirozenou patinou odrážel své okolí. Tím dále podtrhují svou návaznost na okolí. Mírné variace v orientaci cihlového vzorku umožňují na fasádě apartmánů vytvořit dojem střídajících se pásů. Hluboká okna zdůrazňují předěl mezi intimitou vnitřních prostor a ulicí a budově jako takové dávají charakteristické vzezření i bezprostřední význam.

Vnitřní prostory byly provedeny s pomocí přirozených materiálů – dřeva, betonu, mosazi nebo oceli –, které budou do budoucna stárnout v závislosti na užívání, čímž dají každému příbytku jeho jedinečný charakter. Madla zábradlí a kování jsou navržena tak, aby dávaly smyslový, taktilní vjem. Zhotoveny byly užitím tradičních řemeslných materiálů – mosazi a ořešákového dřeva.

  • Autoři: Tanya Zein, Jean-Paul Jaccaud
  • Ateliér: Jaccaud Zein Architects
  • Země: Velká Británie
  • Město: Londýn
  • Ulice, číslo: Shepherdess Walk, Wenlock Street
  • Realizace: 2015
  • Užitná plocha: 1 306.00m2
  • Plocha pozemku: 484.00m2
  • Poznámka: foto © Hélène Binet

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři