Architektura / administrativní stavby

Mrakodrapu v centru Varšavy napomohl k ikonické siluetě kontrast organicky tvarovaných ploch s ostrými hranami

Mrakodrap od Goettsch Partners v centru Varšavy Foto: Zdroj: Aluprof

Komplex Mennica Legacy Tower se zařadil mezi nejvýraznější dominanty Varšavy. Za mrakodrapem zahaleným do transparentního stupňovitého pláště stojí americký architektonický ateliér Goettsch Partners.

EARCH.CZ , 19. 4. 2022 / Advertorial

Varšavské „City“

V centru Varšavy roste v posledních letech nová obchodně-administrativní čtvrť. Varšavskému „City“ dominují výškové budovy se skleněnými plášti, které se stávají nejvýraznějšími dominantami města. Jedním z nových polských mrakodrapů je i Mennica Legacy Tower, který zde vznikl podle projektu chicagského ateliéru Goettsch Partners.

Mennica Legacy Tower však není název pouze jednoho mrakodrapu. Správně jde o celý polyfunkční komplex tvořený dvěma budovami, které mezi sebou svírají protažené náměstí. „Komplex Mennica Legacy Tower, který je součástí nově schváleného územního plánu pro výstavbu v centru Varšavy, je rozdělen na 35patrovou věž na jihovýchodní straně pozemku a menší 10patrovou budovu na západní straně,“ vysvětlují architekti ze studia Goettsch Partners. V komplexu, v němž sídlí jedna z největších polských bankovních společností mBank a poskytovatel coworkingu WeWork, se nachází kromě kanceláří i konferenční centrum, fitness centrum, prostory pro služby a několik úrovní podzemního parkování.

Organický mrakodrap s minimalistickým vzhledem

Architekti oblékli obě organicky tvarované budovy do minimalistického skleněného pláště, který dal zcela vyniknout jejich křivkám. „Jedinečný profil pomáhá věž definovat jako jedinečnou dominantu města,“ říká o výsledku architekt Joachim Schuessler z ateliéru Goettsch Partners. Společně s kolegy navrhli budovu po jejích nejširších stranách zaoblit tak, aby vypadala co nejsubtilněji. V čelech hmotu naopak ostře zalomili, aby posílili její celkový vertikální účinek. „Jihovýchodní a severozápadní nároží jsou dále zvýrazněna mírně zapuštěnými vertikálními štěrbinami, které rozbíjejí hmotu budovy a vnášejí do ní ikonický prvek,“ dodávají k řešení architekti.

Při navrhování budov sehrála významnou roli otázka maximálního využití podlažní plochy. Věž je proto uspořádána kolem centrálního pevného jádra, na které se navlékají jednotlivá podlaží. Ta pak po jejich obvodu podpírají masivní pilíře procházející budovou od přízemí až po samotný vrchol. Každé takto vzniklé podlaží má rozlohu rovných 2000 m², v prostoru rovněž nepřekáží žádné další podpěry, které by limitovaly utváření vnitřních kancelářských dispozic.

Foto: Jednotlivá podlaží s rozlohou 2000 metrů čtverečních jsou nesena centrálním jádrem

V transparentním plášti

Nižší budova obracející se přímo do ulice se svým okolím komunikuje prostřednictvím obchodního parteru. Výšková budova dostala proporce výrazně naddimenzovanější. „Vyšší budova má třípodlažní vstupní halu s průhledným zasklením, které stírá hranici mezi vnitřním a vnějším prostorem,“ říkají o své koncepci architekti. Skleněný plášť pro obě budovy vyvinula na míru společnost Aluprof, která se řadí k jedněm z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě.

„Zátěžové testy fyzického vzorku (tzv. MOC-UP) probíhaly v renomované anglické zkušebně Vinci Technology Centre UK, kde kromě běžného zkoušení na zatížení větrem a vodotěsnosti zároveň probíhala i simulace pohybu stropních podest,“ vysvětluje Tomáš Buček ze společnosti Aluprof. Dodává přitom, že velmi významným specifikem se stala spolupráce s americkým investorem a architekty. Navržený fasádní systém musel totiž ve výsledku splňovat nejen normy evropské, ale i ty americké.

Foto: Vstupní třípodlažní hala je prosvětlená díky prosklené fasádě

Modulová fasáda věže s efektní „pilovou“ strukturu dokáže ve finále pracovat s pohyby stropů až o 17 milimetrů. Odvětrávání je řešené větracími klapkami vysokými 3 metry a krytými perforovaným plechem. Specifický technický detail představují i na míru vyvinuté kotvy opláštění blokové fasády, které umožňují rektifikaci každého modulu ve třech směrech až 15 mm. Celkově byly na budovy komplexu Mennica Legacy Tower aplikovány hned čtyři zcela nové fasádní systémy Aluprof. Například v parteru našel své využití systém, v němž hliníkové sloupky nahradila skleněná žebra.

Důraz na velkorysý veřejný prostor

Vedle budovy samotné se pro architekty z ateliéru Goettsch Partners stalo klíčovým tématem i utváření veřejného prostoru. Tomu, jak sami uvádí, vyčlenili více místa, než museli. „Celková hmota a tvar komplexu se řídily místním územním plánem. Více než 60 % pozemku je věnováno venkovním veřejným plochám, což pokyny plánu překračuje. Stupňovité uspořádání obou budov, stejně jako zešikmení horní části věže navíc umožňuje přístup denního světla do přilehlých obytných budov,“ vysvětlují architekti. Právě na vliv, který mají výškové budovy na své okolí, by se podle nich nemělo zapomínat. V případě komplexu Mennica Legacy Tower se tak spojnicí mezi stávající městskou strukturou a novými objekty stal právě přívětivý veřejný prostor.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 19. 4. 2022
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři