Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích - 1. místo

Návrh obnovy litoměřického parku je podle autorů založen na soudobém, kompozičně a provozně jasném řešení, zohledňujícím celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost a odpovídající míru uživatelského komfortu.

Zdeněk Sendler , 1. 12. 2011

Nedávno jsme publikovali zprávu o výsledcích soutěže na návrh obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích, kterou pořádá nadace PROMĚNY 2011. Dnes vám přinášíme projekt z dílny brněnského atelieru Ing. Zdenka Sendlera, který v této soutěži obsadil první příčku.

název soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011

téma Obnova městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích

ateliér Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno

autorský tým Zdenek Sendler, Lucie Radilová, Radka Táborová, Lýdia Šušlíková

umístění v soutěži

  1. místo

Základní princip je založen na vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu.

Ve střední části parku je navržen polyfunkční parter jako srdce celého území. Integruje jednotlivé parkové aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. „Čárový kód“ tvořen kombinací materiálu jako kámen, beton, mlat, zátěžový trávník. Prostor je doplněn vodními prvky v podobě programovatelných střiků, kamenných desek s vodou nebo mlhových trysek, doplněn variabilním mobiliářem, altán proti dešti. Centrální prostor má vazbu na stávající kavárnu, nabízí plochy pro petanque. Část je také určena pro vzpomínku na historii (kamenné kostky s deskami - data, jména, události).

Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny také důležité historické cesty. V celém řešeném území je kladen velký důraz na osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Parkové cesty jsou rozděleny na tři základní skupiny: „tepny“ – hlavní komfortní, navrženy diagonálně v podélném směru parku, umožňují sváteční korzo i běžný průchod; „žíly“ – provozně velmi důležité, napojují základní vstupní body nebo jednotlivé aktivity parku, navazují na urbánní strukturu města; „kapiláry“ – provozně doplňkové, umožňují „neviditelné“ prošlapy, významná funkce při zaokruhovaní parku.

Řešení zeleně spočívá v citlivém odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu (nemocných, poškozených, přestárlých) a přehoustlých skupin s cílem uvolnění cílových jedinců. Kompozičním cílem je nabídnout volnější, slunnější pobytové travnaté plochy. Veškeré významné dřeviny jsou zachovány a do řešení zakomponovány. Cílem je „provzdušnění“ prostoru a zajištění pocitové bezpečnosti.

Stávající dětská hřiště v severovýchodní části parku odstraňujeme a navrhujeme soudobé, atraktivní, založené na provazových průlezkách a rámových houpačkách, které jsou umístěny ještě na několika místech v parku. Stávající novější dětské hřiště poblíž kavárny v první etapě ponecháváme a pouze upravujeme začleněním a mobiliářem. V budoucnu by jej mělo nahradit hřiště nové navazující na celkovou výtvarnou koncepci parku. Dopravní hřiště v první etapě ponecháváme a pouze očišťujeme od nefunkční a nevyužívané části. V rámci návrhu předkládáme na tomto místě polyfunkční plochu navazující na původní „studentskou“ louku.

Vzhledem k velikosti parku a předpokládaným nákladům na realizaci navrhujeme postupnou etapizaci. Předložený návrh ukazuje komplexní podobu obnovy parku, jednotlivé etapy na sebe vzájemně navazují a vždy řeší ucelenou část s možností přímé vazby další etapy.

www.econnect.cz

Klíčová slova:

Litoměřice

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři