Architektura /

Navrhněte „Komunitní centrum“ v Českých Budějovicích!

Statutární město České Budějovice vyhlašuje jednokolovou veřejnou architektonickou projektovou soutěž na Komunitní centrum na největším budějovickém sídlišti Máj.

Česká komora architektů , 19. 8. 2010

Vyhlašovatel: Statutární město České Budějovice, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, České Budějovice

Sekretářka soutěže: Jiřina Leštinová, Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, České Budějovice, Tel/fax: 386802204, E-mail: lestinovaj@c-budejovice.cz

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na stavbu Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, odhad finančních nákladů na stavbu je – max. do 30 mil. Kč bez DPH.

Porota:

Řádní členové Mgr. Petr Pelech Mgr. Hynek Látal MgA. Michal Trpák Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. Ing. arch. Petr Šíma

 

Náhradníci Petr Schel Michal Škoda Ing. arch. Petr Žížala Vladimír Petráš

 

Předpokládané ceny a odměny celkem: 150 000 Kč

 

Termíny:

Datum vyhlášení: 8. 6. 2010 Lhůta k podání dotazů: do 30. 7. 2010 Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. 8. 2010 do 10:00 Datum hodnotící zasedání poroty: 15. – 17. 9. 2010 Datum schválení regulérnosti ČKA: 9. 7. 2010

 

Více informací: www.c-budejovice.cz a www.cka.cc

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři