Architektura /

Obec Hlásná Třebaň vypsala architektonickou soutěž na novou lávku nad Berounkou

Současná lávka propojuje oba břehy Berounky téměř šedesát let, je však již ve velmi špatném stavu a bude třeba ji brzy nahradit. Obec Hlásná Třebaň proto vyhlásila architektonickou soutěž na návrh nové lávky, která by ji měla spojit se Zadní Třebaní ležící na protějším břehu řeky. Přechod přes řeku je v tomto místě důležitým bodem, denně přes ni totiž přecházejí jak turisté, mířící například na nedaleký Karlštejn, tak místní využívající lávku jako nejkratší cestu na nádraží v Zadní Třebani.

Zuzana Kučerová , 23. 7. 2018

„… Stojí před námi úkol postavit lávku., která zde přetrvá 100 let, možná i déle. Chceme lávku sloužící našim potřebám, ale současně vhodně zakomponovanou do okolní krajiny a také krásnou. Proto jsme se rozhodli pro vyhlášení architektonické soutěže. Jde nám především o soulad krajiny se stavbou, ale i o potvrzení slov písně Ivana Mládka „Hlásná Třebaň je krásná„. Přestože leží na katastru Zadní Třebaně, je naše. Chceme, aby i kolem lávky vznikl prostor, ve kterém bude nám místním i návštěvníkům, všem generacím dobře. Přivítáme Vaši aktivní spoluúčast při utváření tohoto prostoru. Chceme propojit oba břehy novou lávkou a současně upravit okolí tak, aby nám všem přinášelo radost i v budoucnosti.“Vnislav Konvalinka – starosta obce

Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, na druhém břehu řeky leží její „sesterská“ vesnice Zadní Třebaň. Oba břehy jsou pak propojeny lávkou pro pěší z roku 1960. Lávka je vinnou špatné údržby a několika povodní ve velmi špatném technickém stavu a bude nutné je v nejbližší době nahradit. Lávka je důležitá především pro obyvatele Hlásné Třebaně, protože ji spojuje s nádražím v Zadní Třebani, které mnozí využívají pro každodenní cesty do práce nebo do školy. Po lávce vede i frekventovaná cyklostezka z Prahy do Karlštejna. Po lávce proto každý den projde mnoho místních i turistů a to z ní dělá důležitý bod, který vytváří tvář obce a je součástí okolní krajiny náležící z velké části do CHKO Český kras. Je to největší stavba obce, která předurčí její charakter na desetiletí dopředu.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Vyhlašovatelem soutěže je obec Hlásná Třebaň. Soutěži byla udělena regulérnost ČKA. Ode dne vyhlášení soutěže 16. 7. 2018 naleznete podmínky i zadání na webu vyhlašovatele: http://www.hlasnatreban.cz/architektonicka-soutez/

Odevzdání žádostí o účast v soutěži zahrnující portfolio prací je možné do 13. 8. 2018. Z přihlášených účastníků bude vybráno šest, kteří budou zpracovávat návrh lávky. Nezávislá část poroty je složena s architektů a odborníků na mostní konstrukce Prof. Ing. Arch. Mikro Bauma, Ing. Akad. Arch. Jana Šépky, Ing. Milana Komínka. Ing arch. Tomáše Pavlase a Dr. Ing. Petra Vítka. Soutěžícím budou rozděleny ceny v hodnotě 585 tis. Kč.

Ing. arch. Zuzana Kučerová – organizátorka soutěže

souteztreban [at] gmail.com

+420 607 636 867

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři