Novinky a názory / architektonické soutěže

Hlásná Třebaň zná podobu nového centra obce. Architektonickou soutěž vyhrál Karel Filsak

1. místo - Karel Filsak Foto: Karel Filsak

„Budova úřadu se svou funkcí nepochybně vymyká běžné zástavbě rodinných domů. Proto porota hodnotí pozitivně zejména zvolenou formu více směrného solitérního domu úřadu, který je vhodně doplněn dalšími objemy a funkcemi,“ uvedla porota architektonické soutěže k vítěznému návrhu Karla Filsaka.

Zuzana Kučerová / Jana Kusbachová , 15. 12. 2021

Obec Hlásná Třebaň zná výsledky soutěže na novou podobu centra obce zahrnující především budovu obecního úřadu a hasičárny. Během celodenního zasedání poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a zastupitelů obce, bylo hodnoceno celkem 19 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy, jeden návrh byl odměněn.

První místo získal návrh autora Karla Filsaka. Porota hodnotila pozitivně zvolenou formu solitéru, která odpovídá výjimečnému postavení budovy úřadu v zástavbě obce. Správně je uchopeno měřítko navrhovaných budov, ale také téma reprezentativnosti úřadu. Autoři předvedli vyvážený návrh, který efektivně skládá provozní vazby v adekvátních hmotách. Ty mají svou hierarchii a jsou přehledně poskládány v jednotlivých plánech a patrech. Veřejný prostor mezi úřadem a objektem hasičárny nabízí přiměřenou intimitu a jeho přímá vazba na multifunkční sál a pronajímatelné prostory je pro budoucí život objektu velmi slibná.

Foto: 1. místo - Karel Filsak

Druhé místo získal návrh architektonického studia Objektor architekti (autoři Vojtěch Šaroun, Jakub Červenka, Václav Šuba). Jasným urbanistickým rozhodnutím je postavit nový obecní úřad jako solitérní sebevědomou stavbu. Měřítkem se objekt blíží okolním domům a vilám, ale zároveň představuje instituci odpovídající velikosti obce. Příjemné jsou dva veřejné prostory – „vnější“ předprostor úřadu orientovaný k hlavní ulici a „vnitřní“ se třemi lípami sevřený mezi budovou hasičárny a úřadu. Porota ocenila střízlivou architekturu staveb, uměřený detail i výtvarné napětí mezi budovou hasičárny a úřadu.

Foto: 2. místo - Objektor Architekti s.r.o.

Třetí místo obsadil návrh architekta Josefa Hlavatého (spolupráce Lenka Hlavatá). Stavební program je rozdělen do tří pavilonů podélného půdorysu se sedlovými střechami. Forma domů odkazuje zřetelně k tradiční venkovské architektuře, v detailech je však zcela soudobá. Promyšlená prostorová sestava pavilonů vytváří polouzavřený vnitřní dvůr jako prostranství s intimní atmosférou, rozšiřující využitelnost celého areálu.

Foto: 3. místo - Josef Hlavatý

Odměněn byl návrh studia COSMO (autoři Jiří Kabelka, Tereza Kabelková, Justýna Kaislerová, Petr Moschner), který nabídl možnost variantního využití venkovních prostorů.

Foto: Odměna - Studio Cosmo s.r.o.

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 500 tisíc Kč. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v Hlásné Třebani. Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získaly cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři