Architektura / rekreační objekty

Obnova barokní sýpky v Ludéřově

Občanské sdružení U nás, které bylo založeno v roce 2005, si vzalo za své péči o památky v okolí Drahanovic. Hned na počátku svého působení se členové sdružení pustili do záchrany barokní sýpky v Ludéřově, která je od roku 2007 kulturní památkou.

Zbyněk Konvička , 2. 3. 2012

Historická sýpka v Ludéřově, kterou využívalo místní zemědělské družstvo a opustilo ji v devadesátých letech, začala postupně chátrat. Devastaci objektu urychlil špatný stav střechy, do objektu zatékalo a krov začal hnít. S tím se nesmířili místní nadšenci, kteří založili občanské sdružení U nás a za jeden ze svých prvních cílů si vytyčili právě záchranu ludéřovské sýpky nacházející se v areálu bývalé tvrze.

Foto: eArch
Foto: eArch

Již v říjnu 2005 se konala brigáda na sběr zbývajících a použitých tašek z cihelny v Loučanech na provizorní opravu střechy. Ta začala nejprve svépomocí v roce 2006, od roku 2008 se sdružení daří získávat finanční prostředky na další opravy střechy. První dvě etapy rekonstrukce střechy v letech 2008 až 2009 podpořily dotace z Ministerstva kultury. Na opravu krovů se kromě nových trámů také použily zdravé části původních trámů z podlahy přízemí. 

  • autor: Zbyněk Konvička *
  • publikováno: * 2. 3. 2012
  • zdroj: * Dokončení článku najdete na stránkách portálu:

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři