Obnova historické stodoly od studia DOMYJINAK Foto: Jaroslav Kvíz
Architektura / občanské stavby

Obnovou a dostavbou historické stodoly vzniklo technické zázemí malé středočeské obce

Aby se obec mohla starat o svá veřejná prostranství, potřebuje odpovídající technické zázemí. Ve středočeských Třebešicích takové prostory získali ekologicky šetrnou přestavbou torza bývalé stodoly, čímž došlo k novému využití malého obecního brownfieldu.

EARCH.CZ , 4. 1. 2022

Třebešice jsou malá obec s necelými 300 obyvateli, která se nachází pár kilometrů od Kutné Hory. Obec dlouhodobě postrádala technické prostory pro údržbu obecních veřejných prostranství, tedy zejména k parkování těžké technika a skladování stavebního materiálu.

Nové technické zázemí rozvíjející se obce nakonec vzniklo na místě historické stodoly, ze které se dochovaly už jen části původních zděných konstrukcí. Architekti ze studia DOMYJINAK si uvědomovali jejich hodnotu a rozhodli se je proto v maximální míře zachovat a dále citlivě doplnit.

Původní fragmenty smíšeného zdiva z cihel a kamene nechali architekti opravit a doplnit přesně v půdorysné stopě stodoly. Dovnitř pak byla vložena ocelová skeletová konstrukce nesoucí plochou střechu chránící prostor i zdivo před povětrnostními vlivy. Volnou plochu uvnitř stodoly pak doplňuje pouze nový box s kovovým pláštěm, který obsahuje kancelář a zázemí obsluhy.

Průjezd stodolou umožňuje dvojice nových dřevěných posuvných vrat, které svým zpracováním odkazují k původnímu stavení. S objektem pak přímo sousedí také hospodářský dvůr, kde pracovníci manipulují se stavebním materiálem.

Foto: Dvojice nových vrat umožňující průjezd stodolou odkazuje k původnímu stavení

Pro celý projekt je příznačná ohleduplnost k životnímu prostředí. Jde především o chytré využití malého brownfieldu uvnitř obce namísto budování nového objektu na dosud nezastavěném pozemku. Při stavbě pak došlo k využití původních konstrukcí a recyklaci místního materiálů a environmentální šetrnosti napomáhá také zelená střecha pro snadné vsakování dešťové vody.

Foto: Šetrnost projektu dokládá také využití původních konstrukcí a místních materiálů
  • Autoři: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Hana Klapalová, Aneta Strouhalová
  • Ateliér: DOMYJINAK s.r.o.
  • Město: Třebešice
  • Realizace: 2021
  • Zastavěná plocha: 335 m²
  • Plocha pozemku: 6472 m²
  • Investiční náklady: 7,7 mil. Kč

Klíčová slova:

přestavba stodola venkov ekologie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři