Architektura / rodinné domy

Racionálně řešený rodinný dům v Klánovicích

Zadáním projektu zařazeno do Salonu dřevostaveb 2010 bylo řešit minimalistický rodinný dům v současném standardu. Studie spojuje pozemek, který má svá negativa i pozitiva a současně požadavky klientů částečně omezené rozpočtem stavby. Výsledkem je kompromis mezi charakterem pozemku, požadavků klienta a představami architekta.

H.A.N.S. architekti , 20. 1. 2011

Foto: eArch
pozemek a charakter okolí

Rodinný dům je umístěn v ulici Jeníkovická v Klánovicích na pozemku určeném pro bydlení. Parcela je situována v obytné zástavbě rodinných domů. Východní, severní a západní hranu parcely tvoří sousední rodinné domy, které jsou vždy vícepodlažní s různými tvary střech. Okolní rodinné domy přistupují k hranicím pozemku na vzdálenosti až dvou metrů.

architektonické řešení

Architektura je ryze kubická a racionální. Vychází z funkční náplně, povahy okolí, konstrukčního a materiálového provedení. Architektura řeší dva stavební objekty – rodinný dům a parkovací objekt na hraně pozemku. Realizován dle projektu byl rodinný dům.

umístění objektu rodinného domu na pozemku

Objektem domu je zahrada rozdělena na dvě proporčně odlišné části – jižní a severní. Hmota domu je orientována východo-západně. Objem je podélný kvadrant o poměru stran cca 1:2. Na severní a jižní fasádě je objem domu doplněn o jednopodlažní přístavby, kterými domem proplouvá zahrada a jejichž zasklení obrazně spojuje jižní a severní část zahrady.

Tuto dřevostavbu najdete spolu s dalšími realizacemi v ucelené formě v Ročence dřevostaveb 2009. K dostání na oficiálním webu Salonu dřevostaveb.

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

autorská zpráva pokračuje na další straně!

dispoziční řešení - rodinný dům

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba. Dispozice přízemí je oddělena na dvě části, které vzájemně komunikují přes schodišťový prostor a halu. Vstup a pobytová jižní část zahrady jsou umístěny na jižní fasádě. Severní část je navržena s objemem kuchyně a souvisejícím schodištěm tak, že kuchyně má vhodnou vazbu na dispozici vstupu s přehledem „co se děje na ulici“.

Vstupní část přízemí je řešena s prostorným zádveřím mč. 1.01 a přímou vazbou na chodbu 1.02 a kuchyni 1.03. Chodba obsluhuje prostor technologie a hygienického zázemí na úrovni přízemí – mč. 1.09 a 1.08. Kuchyně je částečně řešena jako ostrovní se vstupem na terasu v severní části vymezenou pouze snížením terénu a dřevěnou palubovkou v zahradě. Prostor kuchyně je rozšířen vůči hlavní hmotě domu o kubickou přístavbu v odlišném materiálovém provedení. Pod prostorem schodiště je navržena spíž /úložný prostor/ mč. 1.10.

Hlavní obytný prostor je stavebně nečleněný půdorys, který zahrnuje schodišťovou halu s pracovnou 1.04, prostor jídelního stolu s deseti místy k sezení mč. 1.06 a hlavní obytný prostor, který je snížený vůči okolí o 150mm a oddělen krbovým tělesem mč. 1.05. V jižní straně, kubickém objemu, který vystupuje z hlavní hmoty, je na části navržena zimní zahrada oddělená pouze prosklením mč. 1.07, zimní zahrada je přístupná z prostoru jídelny.

Schodiště spojující druhé nadzemní podlaží je řešeno jako jednoramenné přímé se vstupem na galerii druhého nadzemního podlaží. V rámci galerie je navrženo rozšířené zrcadlo schodiště, které osvětluje vnitřní komunikační střed přízemí.

Druhé nadzemní podlaží je koncipováno s ohledem na charakter pozemku – umístění světových stran – a určením domu pro budoucí čtyřčlennou rodinu. Na centrální schodišťovou halu navazuje trojice pokojů z nichž ložnice mč. 2.02 je vybavena šatnou 2.03 a jako jediný pokoj má orientace do severní strany zahrady. Samostatné pokoje pro děti jsou umístěny tak, aby došlo k provázání jižní části zahrady a těchto pokojů mč. 2.04 a 2.06. Mezi oba pokoje je vložen prostor koupelny mč. 2.05, který je vybaven dvěma umyvadly a vanou umístěnou při fasádě stavby. Oba dětské pokoje mají prakticky stejnou plošnou výměru. Dispozici druhého nadzemního podlaží doplňuje prostor toalety mč. 2.07 a prostor pro praní a sušení 2.08, který je přístupný přes toaletu v 2NP.

Prostor druhého podlaží je doplněn o střešní světlíky a koridor nad prostorem schodiště tak, aby osvětlenosti denním světlem byly vyhovující z hlediska normativu využití jednotlivých prostor.

materiálové řešení

Fasády jsou založeny na kontrastech přírodním a umělých materiálů. Na kubických hmotách bylo použito laťování z modřínu pouze s olejovou úpravou a otevřenou větranou mezerou. V kontrastu k tomuto provedení byla hmota domu opatřena kontaktním zateplovacím systémem s aplikací hladké leštěné povrchové vrstvy ve světlém barevném provedení. Zateplovací systém byl proveden jako difúzně otevřený. Oplechování jsou navrženy ve VN-zinku jako kvalitnější alternativě vůči klasickému oplechování. Barva kovových části je uvažována v přírodním provedení. Výrazným prvkem jsou stínící prvky umístěné na všech okenních částech. Tyto prvky jsou barevně navrženy identicky jako oplechování hlavní hmoty.

suffix

Rodinný dům je úzkou architektonickou disciplínou, která je vysoce osobní a nese velkou míru odpovědnosti ze strany klienta, architekta a dodavatele stavby. Kvalita participace všech stran se poté zobrazí v kvalitě provedení celku.

Klíčová slova:

dřevostavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři