Architektura / bytové domy

Revit Open 2010 - Dřevěné moduly pro singels

Šest bytových jednotek podle autora návrhu vytváří na střeše paneláku velký veřejný prostor, který mohou využívat staří i noví obyvatelé domů. Podívejte se na další zajímavý návrh ekologického bydlení pro singels.

EARCH.CZ , 14. 4. 2011

REVIT OPEN 2011 - BYDLENÍ PRO SINGLES V LIBERCI

návrh 8 Bc. Jonáš Ferenc / Bc. Kryštof Ferenc Fakulty architektury VUT v Brně  

Revit Open 2011Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

 

Plocha střechy byla využita pro návrh ekologického bydlení pro singles. Návrh je řešen jako soubor více samostatně fungujících obytných jednotek. Tento způsob vytváří hustější zástavbu, což zmenšuje nároky na rozsah zabrané půdy. Soubor je navíc navržen na střechu panelového domu, nezabírá proto žádné další místo v území a tím snižuje zatížení na okolní krajinu. Podporuje také vznik lokálních komunit obyvatel.

Při návrhu je maximálně využito ekologických materiálů. Ke konstrukci a většině obkladů i detailů využívá dřeva (jakožto hlavního obnovitelného zdroje) z okolí města, v návrhu je minimalizován počet prvků z neobnovitelných zdrojů a není zde využito PVC.

V rámci řešení byly navržené byty vyzvednuty o patro, čímž pod nimi vznikla veřejná plocha, kterou mohou využívat všichni obyvatelé domu a získají tím vlastní prostor, kde se mohou setkávat, relaxovat, sušit prádlo, pořádat barbecue nebo kde si mohou hrát děti bez rizika, že je na ulici přejede auto. Tento nový prostor, který mohou využívat jak stávající obyvatelé domu, tak noví nájemníci, je jedním z významných prvků navržené nástavby.

Přístup k novému souboru (a tak nástup na střechu) je řešen zvýšením stávajícího schodišťového a výtahového prostoru o jedno patro (řešeno jako skleněná kostka, která prosklenými částmi přivádí na schodiště světlo). Při výměně výtahu je instalována hlubší kabina, která umožňuje snadnou přepravu osobního kola. Každý obyvatel souboru má také k dispozici vlastní uzamykatelný box na kola pod schodištěm, které zpřístupňuje vstup do bytu. Může tak aktivně využívat kola pro pohyb po městě.

Byty

Každý byt souboru obsahuje dva pokoje a koupelnu, má také (navíc k veřejné ploše střechy) vlastní soukromou terasu. Pokoj, ve kterém je ložnice a pracovna, je orientován na severovýchod (a je zde proto stálejší rozptýlené světlo vhodné k práci) a společenská zóna, která v sobě integruje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj, je orientována na jihozápad. Byt je realizován tak, že je využitelný i pro lidi, kteří pracují přes počítač z domu.

Technické řešení

Nástavba je řešena pomocí dřevěných prefabrikovaných „stěnových nosníků“. Ty tvoří primární nosnou konstrukci a jsou z nich vytvořeny jak vnější zdi, tak strop a podlaha budovy, které se poté jen smontují na místě dohromady. Toto řešení konstrukce umožňuje prefabrikaci primární nosné konstrukce mimo oblast staveniště a dopravení hotových prvků na místo, snadnou a rychlou montáž a zachování pasivního standardu konstrukcí.

Každý takový stěnový nosník je tvořen obvodovou konstrukcí z masivního dřeva a ztužujících žeber. Prostor mezi žebry je vyplněn tepelnou izolací a celý nosník je přeplátován deskami, které z něj tvoří hotový celek, který lze bez problémů transportovat a manipulovat.

Jako konstrukční dřevo, stejně jako pro fasády, obklady a interiéry je užito jedlového dřeva (jedle bělokorá), podlahové parkety jsou řešeny v tmavém dubu. Pro stavbu je užito lokálního dřeva vytěženého v blízkém okolí Liberce a zpracovaném místními firmami. Toto řešení umožní:

- posílení regionální ekonomické aktivity - snížení nákladů na transport a snížení ekologické zátěže způsobené transportem - využití pro stavbu dřeva přirozeného v oblasti

Ekologie

Technické zabezpečení budov je řešeno pomocí předem připraveného montovaného panelu se zabudovanými instalacemi, který se pouze osadí na místo a napojí se na vedení a spotřebiče. Montáž je tak rychlá a přesná.

Vedení využívají stávající instalační šachty panelového domu, odpadní potrubí je napojeno na stávající odpadní vedení domu. Ohřev vody je realizován pomocí bivalentního systému, který využívá doplňkového zdroje tepla, který tvoří fototermické sluneční kolektory osazené na střechu objektu. Kvůli úspoře vody je ve střeše zabudován zásobník dešťové vody, která je poté použita jako užitková (pro splachování, etc.). Stejný zásobník sbírá vodu z pochůzí střechy, která je poté využita pro úsporu nákladů na vodu bytů v panelovém domě.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři