Architektura / bytové domy

Revit open 2010 – Poloveřejný svět pro panelák

Podle Českého statistického úřadu bydlí každý pátý Pražan sám. Neznamená to však, že to jsou nespolečenští lidé bez partnerských vztahů. Tento návrh chápe bydlení pro singla jako bydlení pro jednoho, ale také dočasně pro dva. To je pro singles jistě důležité. Podívejte se na další řešení možného bydlení na paneláku pro tuto nemalou skupinu obyvatelstva.

EARCH.CZ , 19. 4. 2011

REVIT OPEN 2011 - BYDLENÍ PRO SINGLES V LIBERCI

návrh 9 Tomáš Hanus / Matúš Pastorok Fakulty architektury ČVUT v Praze  

Revit Open 2011Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Singles rozhodně nemusí být samotáři, proto je jim také příjemné mít byt s prostournou denní částí, kterou mohou využívat i s přáteli. Panelový dům na rozdíl od domu rodinného nenabízí žádné venkovní prostory určené jen pro jeho obyvatele. Proto si myslíme, že by bylo vhodné pro panelák vytvořit bezpečný prostor, který by byl přístupný jen jeho obyvatelům, kteří by ho mohli různými způsoby společně využívat.

Forma našeho objektu reaguje na pokus o skloubení těchto dvou entit. Skloubení světa soukromého bydlení se světem poloveřejným (prostoru pro obyvatele paneláku). Toto se pokoušíme realizovat vytvořením třech obytných buněk pro singels se svými venkovními prostory a na ně pokládáme multifunční platformu tvarovanou tak, aby překryla střechy a vytvořila plochu pro hřiště a sportovište a zároveň, aby udržela požadovanou míru soukromí na terasách všech třech nově vzniklých bytů.

Všechny tři byty jsou koncipovány jako byty 2+kk o výměře 62m2. Platforma je vykousnutá tak, aby z jihu bytům co nejméňě stínila. Nejjižnější byt má celou jižní stěnu prosklenou. Skrz toto prosklení se na terasu otevírá obývací pokoj, ložnice, ale i koupelna. Část Kupelny se sprchou a prostornou zapuštěnou vanou se dá v létě oteřít odsunutím prosklené stěny spojit s terasou. V létě tak vznikne nezaměnitelný prostor travnaté terasy s vanou sloužící jako jacuzzi a taky sprchou, idealní na travení horkých letních dní ve společnosti přátel. Byt uprostrěd má celou východo-jižní a jižní stěnu prosklenou. Jižní prosklená stěna, za kteru se nachází jednak obývací pokoj a taky ložnice, se rovnež otevírá na prostornou terasu. Terasa je také z části porostlá trávou a nachazi se na ni venkovni jacuzzi. Poslední krajní byt je rovněž z co největší části prosklen směrem k jihu, denní část bytu je orientována na jihovýchodním kraji dispozice, ložnice je taktéž otevřena na terasu.

Namísto toho abychom na panelovém domě vytvářely jenom terasu se zábradlím a říkali, že ji tito lidé budou nějak využívat, řekli jsme si, že vzpomínaný společný prostor by měl být bezpečným hlavně pro děti, tak aby je bylo možné bez obav do tohoto prostoru pustit i samotné, protože si myslíme, že tento prostor by mohl primárně sloužit k dětským hrám. Proto navrhujeme 2,6 metru vysokou zeď peforovanou drobnými okny, tak aby se děti, ale ne jen oni, necítili přespříliš uzavřeni, ba naopak aby se cítili jako v prostu jim patřícím. Na tuto platformu navrhujeme basketbalové hřiště, také je zde možno umístit stoly pro stolní tennis, dětské pískoviště. Kromě toho si myslíme, že v tomto prostoru by si mohli obyvaté kupříkladu ráno skupinově i samostatně zacvičit, že by zde za dobrého počasí mohly být pořádány domovní schůze, nebo filmové projekce.

Technická řešení

Nosné železobetonové stěny stojí na osách nosný panelů bytového domu. Stropy jsou železobetonové. Tam kde jsou stěny prosklené přebírají nosnou funkci ocelové sloupy. Plášť je skládaný provětrávaný. Jako tepelnou izolaci jsme použili 250mm tlustou vrstvu minerální vaty, následuje 50mm větraná mezera a na nosné hlinikové konstrukci jsou velkoformátové titanzinkové šablony. Rámy jsou hlinikové s přerušeným tepelným mostem. Výplně jsou termoizolační dvojskla s hodnotou U=1,1Wm2/K. 

Bytová instalační jádra jsou vyvedena do nově vzniklých bytů. Napojujeme se tak na vodu, elektřinu a kanalizaci. Na jižní fasádě panelového domu jsou solární kolektory pro ohřev teplé užitkové vody a pro ohřev systému teplovzdušného vytápění. 

Zásobníky s teplou vodou mají i elektrickou spirálu na dohřev teplé vody. Stejně tak teplovzdušné vytápění má zdroj tepla ne jen solární kolektory ale také elktrickou energiji. Všechny okna mají vnější žaluzie, která se zatahují nahoru mezi konstrukci hřište a bytové jednotky. Platforma posazená na střechy bytových jednotek je ocelová samonosná konstrukce kotvená jen bodově do atik. Tím je od stropů oddělena a tak je přenášení vybrací spojené s užíváním hřišť minimalizováno. Ocelová jeklová konstrukce je pokryta trapézovým plechem na který jsou mechanicky kotveny velkoformátové desky z tartanu. Tartan je barven na červeno. Okna v platformě jsou vyplněna nerozbitnými okenními tabulemi. Platforma, stejně jako basketbalové hřiště, je zastřešena ocelovou sítí.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři