Architektura / rodinné domy

Rodinné domy 1 2 3

Nejtěžším úkolem tohoto příběhu bylo najít místo pro tři domy.

Andrea Bacová , 31. 1. 2013

Miesto pre tri domy

Korabinského ulicu v Bratislave poznajú asi len Bratislavčania, ktorí bývajú na hradnom kopci. Prudko klesajúca jednosmerka z Drotárskej ulice je skratkou, ktorou sa dostanete do Slávičieho údolia. Využívajú ju naozaj len domáci a aj to len v prípade dobrého počasia. V zime je ulica pre svoje prudké klesanie len ťažko priechodná. Zložitá terénna profilácia Korabinského pripomína dramatickú muldu niekde uprostred hôr. Napriek tomu sa do nej postupne zospodu i zvrchu od Drotárskej zarezávajú rodinné a bytové domy. Pozemok, ktorý tu mal investor k dispozícii, nebol teda pre zástavbu žiadnou jednoduchou záležitosťou. Vyriešiť jeho optimálne vyžitie bolo úlohou architekta Ľuba Závodného, na ktorého sa so zadaním obrátil.

Svah sa prudko zvažuje juhozápadným smerom a v niektorých polohách dokonca ponúka aj pekné panoramatické výhľady na Bratislavu. Prevýšenie pozemku je takmer šesť podlaží, pričom terén sa zvažuje po špirálovite sa vlniacich vrstevniciach. Na prvý pohľad takmer nezastaviteľný pozemok ponúkal jedinú výhodu – priaznivú orientáciu. Všetky ostatné danosti vytvárali v zásade len komplikácie, s ktorými sa musel Závodný vysporiadať – skalistý, ťažko dostupný terén, prístup z mimoriadne prudkej komunikácie a v niektorých pozíciách aj nepriaznivé priame kontakty na okolitú zástavbu.

Extrémne komplikované podmienky podnecujú, či si priam vyžadujú, nekonvenčné riešenia. V tomto prípade to platilo možno aj dvojnásobne. Architekt Závodný sa zhostil tohto rébusu s nadhľadom a jemu vlastnou racionálnosťou. Parcelu takmer anatomicky segmentoval na viacero využiteľných samostatných častí, ktoré vygenerovala zložitá trajektória terénnych vrstevníc. Žiadna ortogonálna schéma v tomto prípade neprichádzala do úvahy, akýkoľvek bežný pôdorysný štvorec či obdĺžnik by v tomto prípade neobstál. Jednoducho bolo nutné v každom bode pozemku reagovať na terénne danosti, okolie a orientáciu. A tak, ako sa špirálovite plazia po teréne vrstevnice, nechal Závodný prirodzene plynúť či plaziť sa po teréne objemy troch rodinných domov. Ich pôdorysy sú ako otlačky padajúceho bumerangu, ktorý sa nechal unášať vetrom, hľadajúc tú najpriaznivejšiu cestu, ktorá by ho previedla cez nebezpečné územie.

Najťažšia úloha tohto príbehu – nájsť miesto pre tri domy – bola teda úspešne splnená. Situovaním a vzájomným natáčaním jednotlivých pôdorysov boli vytvorené terénne terasy s priamym napojením a využitím. Všetko ostatné bola v zásade už len otázka profesionálnej rutiny, i keď tvarovanie pôdorysov do mnohouholníkovej formy (s tupými i ostrými uhlami) nie je pre Závodného zrovna bežnou záležitosťou. Tri decentné a harmonicky tvarované objemy rodinných domov vo svojom vnútri ponúkajú priestranné a na dnešné pomery luxusné vilové bývanie s vertikálnym rozložením konvenčných funkcií dennej a nočnej časti. Všetky tri domy ponúkajú priestranné spoločenské časti – obývacie izby s kuchyňou a so stolovaním s väzbami na exteriérové terasy. Stredný dom disponuje zaujímavým skalným kráterom, ktorý uzatvára exteriér z východnej strany domu a ponúka tak osobitú scenériu pre výhľady z interiéru. Veľkosti úžitkových plôch rodinných domov – 347m2, 459 m2 a 361 m2 – potvrdzujú ich nadštandardný charakter.

Najväčší – stredný – dom má tri podlažia. Na prízemí dennú časť so zázemím, na poschodí štyri spálne s kúpeľňami a šatníkom a na najvyššom poschodí pracovňu s veľkou terasou. Všetky domy majú garáž pre tri autá, čo je v tomto prípade požadovaný štandard. Najnižšie položený dom bol pôvodne plánovaný ako dom s dvoma bytmi. V procese výstavby bol jeho pôdorys preriešený na dom s jedným bytom. Vstupné podzemné podlažie je v tomto prípade venované servisnému zázemiu a malému domácemu fitnes so saunou. V ďalších dvoch podlažiach sú proporčne rozvrstvené obývacia izba a podlažie s troma spálňami a zázemím.

Vzhľadom na orientáciu a terén je u všetkých troch domov použitá podobná dispozičná schéma. Hlavné priestory domov sú zámerne situované na slnečné strany, pričom jednoramenné schodiská s prístupovými chodbami lemujú severné fasády a plnia funkciu jednoznačnej komunikačnej osi. Priamočiare schodiská v strednom (najväčšom) dome nie sú, ako býva zvykom, umiestnené nad sebou, ale sú vzájomne posunuté v logickom smere pohybu. Dlhá chodba s dvoma schodiskami tvorí priaznivý priestorový prvok s príjemným vizuálnym kontaktom na východnú terasu so skalným bralom.

Dispozíciám niet čo vyčítať. Zodpovedajú navrhovanému štandardu, i keď práve tu treba podotknúť, že takýto typ bývania si vyžaduje aj špecifických klientov, ktorí v tomto prípade neboli a nie sú ešte známi. Nájsť optimálneho klienta môže byť však v súčasnosti dosť závažný problém. Riešenie fasád je jednotné. Obklad kanadským cédrom zjemňuje merítko a zušľachťuje povrchy. Práve v týchto kontextoch sa prejavuje premyslené a výborne zvládnuté osadenie do komplikovaného terénu. Kým prvé dva – najvyššie položené – domy sú v určitých častiach ponad terénne terasy jemne vykonzolované, v iných častiach zase dôsledne terén kopírujú, podobne ako tretí – najnižšie položený – dom. V špirálovitej postupnosti sú do terénu takto poukladané tri objemy, ktoré vo vzájomnej súhre vytvárajú harmonický a zároveň dynamický celok. Ešte jedna poznámka k objemom – sú dokonale hladké, naozaj z nich nič nevystupuje, všetky terasy, lodžie ustupujú do ich vnútra tak, aby nenarušili sledovanú kompaktnosť. Vidieť to predovšetkým na hlbokej lodžii patriacej spálni na poschodí najvyššie položeného domu.

Aj detaily okenných rámov, veľkých presklených stien, sklenených zábradlí, exteriérových terás sú realizované so snahou minimalizovať zbytočné vystúpenia a zvýrazňovanie týchto jednotlivých konštrukcií. Len v takomto prípade môžu vyniknúť čisté línie zalomených objemov, podčiarknuté horizontalitou dreveného obkladu. Subtílnosť konštrukcie je čitateľná aj v interiéri, kde sú použité atypické profily stĺpovej nosnej konštrukcie, inšpirované stĺpmi vo vile Tugendhat.

O troch domoch na Korabinského sa naozaj ľahko a dobre píše, a to asi aj preto, že sú výsledkom poctivo zvládnutej úlohy, kde známe „môcť, chcieť a vedieť“ našlo svoje uplatnenie. 

Klíčová slova:

Slovensko časopis ARCH

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři