Architektura / rodinné domy

Rodinný dům Jihlava

Výrazným architektonickým prvkem tohoto rodinného domu je atrium, zdůrazňující důležitou nárožní pozici objektu a zajišťující intimitu domu ze strany ulice.

Luděk Rýzner , 15. 12. 2011

Dům je zaříznutý do terénního zlomu, takto vzniklé podlaží má technický charakter s vestavěnou garáží. Půdorysný tvar navržené novostavby se dá charakterizovat jako tvar L, s výraznější delší částí, otevřený do zahrady na jižní straně, kam se otevírají pohledy z obytných místností. Objekt je v části dvoupodlažní, částečně doplněn suterénem. Suterén kopíruje půdorysnou stopu podlaží jen z části, vznikají tak kryté prostory u vstupu a terasa s průchodem na zahradu v západní části. Druhé nadzemní podlaží má tvar válce, materiálově i prostorově odsazeného od vlastní hmoty domu.

Materiálově jde o jednoduchý kvádr s černým obkladem, který leží na odlehčeném suterénu z transparentních materiálů a tvoří podstavec pro pracovnu podobného charakteru. Terasa za domem, směrem do zahrady, je z části stíněna a rozčleněna zelení. Bazén s opalovací plochou se nachází samostatně na pozemku.

Konstrukčně se jedná o kombinaci zděného systému pro svislé konstrukce a železobetonových stropů. Svislé konstrukce jsou obloženy, s větranou mezerou. Střechy jsou ve všech případech ploché. Základní půdorysná stopa má rozměr cca 30 x 8,1m. Výšková úroveň atiky 1.NP je 6,44m a atiky 2.NP je 8,84m.

Klíčová slova:

Jihlava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři