Architektura / občanské stavby

Sídlo vlády Kanárských ostrovů

Ve středu 7.9.2011 se na mezinárodní odborné konferenci Beton v architektuře, která je součástí festivalu ARCH FOR PEOPLE, objeví autor této stavby. Je jím Felipe Artengo Rufino a během své přednášky nás zavede do světa sopečných kráterů a kamenných obrů.

AMP arcquitectos, S.L. , 5. 9. 2011

Kanárské ostrovy ležící v blízkosti Afriky mezi evropským a americkým kontinentem představují strategickou atlantickou křižovatku těchto tří světadílů. Ostrovy jsou obdařeny výborným podnebím a jsou nesmírně bohaté na zemědělství a rybolov. Krajina je zde jedinečná, a proto také za posledních padesát let drasticky pozměněná vlivem přílivu turistů.

Tyto zdroje poskytují obrovský prostor pro nápady a jejich provedení, což určuje rámec, ve kterém jsou naplněny hodnoty ovlivňující zásah, který je poněkud vzdálený současnému pojetí kultury a módy.

Průběžné analýzy pozitivních stránek scenérie ostrova, zapojení některých procesních metod založených na předchozích stavebních experimentech a kontinuální vstup vnějších podnětů a odkazů spolu s funkční potřebou programu – to vše stanoví formální možnosti každého projektu. Ať jsou tyto programy navzájem shodné nebo ne, stále se pohybují v rámci velmi razantních záměrů, ve kterých jsou "nové implementace pro nové situace" opakovaně prokazovány.

Strategie plánování je definována spíše jako spoluúčast na pokračujícím hledání směrů činnosti a komunikace, než jako návazný a disciplinární systém. Neliší se od jiných architektonických modelů; není zde prosazována jediná a exkluzivní architektura, ale spíše existence paralelních architektur.

V původních návrzích nejsou žádné předem dané myšlenky, které by měly sloužit jako vodítko. Započali jsme naší práci od nuly a hledali rozhodující faktory, jaké ve většině případů nabízejí specifické podmínky umístění a programová funkčnost každého projektu.

Díky ambici, která je spíše praktická než teoretická a je postavená na intuici a kontinuálním interaktivním toku, vznikají někdy odvážné návrhy, v nichž se snažíme zotavit komunikativní a expresivní hodnoty formy. Profesionální úkol je chápán jako vývojový proces, ve kterém se vlivem nahromaděných zkušeností zvyšuje napětí, otevírají se nové výzvy a čelíme většímu riziku v záměrně expresivní architektuře, která se v průběhu času zesiluje.

V rámci vývoje projektu se snažíme získat maximum z materiálu a z prostředků, které se naskytly a byly testovány během různých stavebních postupů.

Znovuobjevení a přehodnocení řemeslné práce pocházející z tradičních stavebních metod podporuje zapojení více pracovníků na stavebních pracích, z čehož pramení i nový přínos pro celý projekt. Toto vedlo ke společné účasti, vzájemnému výzkumu a učebnímu procesu založenému na předchozích pokusech.

Co se týče stavby Prezidentského sídla vlády Kanárských ostrovů v Santa Cruz de Tenerife, uběhlo třináct let od prvního soutěžního návrhu. Během tohoto období bylo překonáno mnoho obtíží a dlouhé architektonické dobrodružství se nyní blíží ke konci. Mnoho původních konstrukčních experimentů, které se střetávaly v dřívějších pracích, bylo oživeno v uskutečňování tohoto projektu.

Nepravidelnost a dynamičnost projektu se tímto stává rozšířením a odrazem členitých podob krajiny ostrova.

Rozměry prezidentské budovy korespondují s pozadím hor Cordillera Anaga ohraničujících město na severovýchodě. Tato oblast se nachází v historické městské části a pojímá San Telmo Hermitage, kasárny Carlos a porosty fíkovníků. Historické uspořádání cest, náměstí a původních městských hradeb je zesíleno využitím balvanů a linií z kamenů, přičemž jsou tyto integrovány do geometrie celku.

Budova pojme veškerá zařízení související s institucí předsednictví vlády Kanárských ostrovů. Je umístěna v západní části náměstí a je navržena jako směs velkého množství kamenů okolo jednoho z nejlepších děl dřevěné architektury vytvořených na Kanárských ostrovech v osmnáctém století - nádvoří budovy Casa Hamilton (jedna z nejvýznamnějších staveb v Santa Cruz tohoto století, zbořena v roce 1973). Nádvoří bylo během demolice rozebráno a uskladněno až do okamžiku dnešní rekonstrukce.

Objem a prostory budovy jsou přímo definovány nosnou konstrukcí a vyznačují se kontinuitou formy a materiálu. Konstrukce se stává výrazovým prostředkem. Hmota je proniknuta dvěma axiálními dutinami: centrálním kráterem a horizontálním průchodem skrz. Tyto osy se protínají ve shluku návštěvníků, v transparentních výhledech, ve vzájemně propojených patrech, v dopadajícím světle a přirozené ventilaci, která vzniká v obnoveném nádvoří. Počínaje prostorovými faktory, které tento objekt vytváří, má každé patro svůj charakter.

První patro slouží jako jediná vertikálně strukturovaná plocha. Voštinové betonové stěny, které rozdělují administrativní využití plochy, utváří velké nosníky držící dolní a horní stropy. V horním patře, kde se uskutečňují slavnostní ceremoniály, je recepční místnost prodloužena do stromy lemované terasy nad salonkem, zatímco zasedací sál má výhled na hory Cordillera Anaga. Sociální zařízení budovy jsou umístěna na střeše a jsou vytvořena betonovými stěnami vyčnívajícími z ústředního jádra vertikálně uspořádaných prostor pro služby a komunikace, které převyšují budovu. Kámen, beton a dřevo, jsou materiály, které pomocí různých kombinací vyjadřují charakter obkladu budovy.

Zatímco na vnější straně jsou všechny velké objemy konstruovány obložením z drsného řezaného čediče, v důležitých interiérových prostorách jsou jako obklad použity kameny různých zbarvení a struktur, kameny z různých ostrovů (kámen z ostrova Tindaya de Fuerteventura v salónku, červený kámen z La Gomera v recepci.) Při realizaci projektu jsme zahájili spolupráci s výtvarnými umělci z ostrovů, s umělci, jejichž díla budou přímo souviset s budovou a budou do ní zakomponována, což pozvedne parametry jednotlivých prostor.

Chcete-li na vlastní oči spatřit autora této stavby, přijďte na konferenci Beton v architektuře. Vybrat si ale můžete i jakoukoli jinou část z bohatého programu festivalu ARCH FOR PEOPLE.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři