Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Studio AU plan navrhlo novou průchozí voliéru v ostravské zoo

Voliéra La Pampa je největší průchozí expozicí v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké.

František Průša , 30. 7. 2021

Elegantní, lehké a vzdušné tvarosloví voliéry tvoří na míru navržená nosná konstrukce promyšleného systému sloupů a táhel, založených na mikropilotech. Na nosný systém navazují zdánlivě levitující, téměř neviditelné stěny a zastřešení tvořené nerezovou splétanou sítí. 

Foto: EARCH
Voliéra La Pampa, AU PLAN / Michal Šourek, Adéla Macháčková, Pavel Hřebecký, Martin Studnička. Zdroj: AU PLAN

Voliérou vede klikatá stezka, přivádějící návštěvníky téměř na dosah ruky ptactvu, ale zároveň míjí a nenarušuje jejich klidové zóny. Stezku lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a mokřady, kde se ptáci cítí jako doma. Voliéra je zpřístupněna návštěvníkům včetně rodin s dětmi i osobám se sníženou schopností pohybu prostřednictvím dvou bezbariérových vstupů z jihovýchodní a jihozápadní strany.

Foto: EARCH
Voliéra La Pampa, AU PLAN / Michal Šourek, Adéla Macháčková, Pavel Hřebecký, Martin Studnička. Zdroj: AU PLAN

Součástí vnitřní plochy voliéry je tzv. odstavná voliéra, která slouží k odchytu a následnému rozdělení ptáků do jednotlivých vnitřních ubikací dle chovatelských nároků a specifik. Jižní fasádu vnitřní voliéry tvoří kamenné bloky připomínající skalní útvar, který je klidovou zónou ptáků. Skladba zeleně je navržena tak, aby maximálně připomínala charakter jihoamerické pampy a tamní mokřady. 

Foto: EARCH
Voliéra La Pampa, AU PLAN / Michal Šourek, Adéla Macháčková, Pavel Hřebecký, Martin Studnička. Zdroj: AU PLAN

Klíčová slova:

voliéra zoo Ostrava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři