Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Město Slaný plánuje novou čtvrť s byty, parkem a školou. Navrhne ji jeden z vítězů soutěže

1. místo v urbanistické soutěži na podobu čtvrti Nové Dolíky obsadilo studio Bauchplan a Taktiky. Foto: Bauchplan + Taktiky

Urbanistická soutěž na podobu nové čtvrti „Na Dolíkách“ ve Slaném má dva vítěze. Město se bude rozhodovat mezi konsorciem Bauchplan s ateliérem Taktiky a sdružením Cityförster + atelier gram s.r.o. Na třetím místě skončilo Studio Perspektiv s.r.o.

Město Slaný , 19. 1. 2024

Koncem loňského roku se završila první fáze budoucího rozvoje nové čtvrti, kterou připravuje město Slaný. To v lokalitě „Na Dolíkách“ na západě města vlastní velkou část pozemků a má zájem tuto lokalitu koordinovaně plánovat pro rozvoj města. Nároky na nový plán zástavby zahrnují požadavky na ekonomické využití městských pozemků, šetrnost při hospodaření s dešťovou vodou i energiemi, nebo také požadavky na moderní řešení mobility a automobilové dopravy.

Město Slaný proto vypsalo poprvé v historii města urbanistickou soutěž na zpracovatelský tým, který bude s městem dlouhodobě spolupracovat při rozvoji této významné lokality. V první řadě bude aktualizovaná regulace uspořádání zástavby, náměstí a parků. V dalším kole budou architekti z vítězného týmu připravovat podrobné plány veřejných prostranství. Součástí rozvoje lokality je také nová budova základní školy, na kterou město v budoucnosti vypíše samostatnou zakázku na projekční tým.

Urbanistická soutěž byla vypsána jako užší. To znamená, že týmy složené z urbanistů, krajinářů, městských a dopravních inženýrů a dalších odborníků se nejprve přihlásily k účasti a zaslaly portfolio referenčních zakázek. Na základě těch odborná porota vybrala pět týmů, které nejlépe splnily předpoklady pro zpracování kvalitního soutěžního návrhu.

Foto: Dělené 1. místo získala také studia Cityförster a atelier gram s.r.o.

Město v první fázi soutěže obdrželo 32 žádostí o účast, mezi nimiž nechyběli účastníci z České republiky, Slovenska, Německa i Nizozemí. Na základě portfolií s referenčními zakázkami byli do druhé fáze soutěže vybráni: konsorcium Bauchplan s ateliérem Taktiky, společnost Cityförster + atelier gram s.r.o., Norma architekti s.r.o., Studio Perspektiv s.r.o. a společnost Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Soutěžní návrhy byly následně zpracovány a odevzdány anonymně, a tak je i hodnotila porota. Ta se sešla v prosinci loňského roku a návrhy posuzovala v diskuzi se zástupci města. Porota se shodla na třech návrzích, které jednoznačně převyšovaly ostatní svou kvalitou zpracování i prostorovým uspořádáním nové zástavby. Z těchto tří nebylo jednoduché vybrat vítěze.

Foto: Třetím místem ocenila porota Studia Perspektiv.

Porota se nakonec rozhodla rozdělit první místo mezi dva týmy: česko-německé konsorcium Bauchplan a česko-holandské sdružení Cityförster + atelier gram s.r.o. Na třetím místě se umístilo Studio Perspektiv.

„U obou vítězných návrhů porota oceňuje práci s krajinou a návaznosti na stávající zástavbu okolních sídlišť, stejně jako další prvky, které výrazně zvýší kvalitu života obyvatel západní části Slaného. Zároveň oba návrhy vykazovaly drobné nedostatky, které neumožňovaly vybrat jednoznačného vítěze“, vysvětluje architekt Jan Šépka, předseda poroty.

„Počkáme si, s jakou nabídkou přijdou týmy v navazujícím jednání. Podle toho vybereme ten, který zaručí stabilní a dlouhodobé partnerství pro koordinovaný rozvoj řešeného území“, uvádí Martin Hrabánek, starosta města.

  • autor: Město Slaný *
  • publikováno: * 19. 1. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři