Architektura /

VELKÉ FORMÁTY MICHAELA RITTSTEINA : TAM

Mocný pohyb paží, které pohání tělo plavce, energická cesta napříč, v ponoření pod hladinu. Právě tak často působí neustálé ohledávání malířského prostoru u Michaela Rittsteina. Situace, které nám ve svých obrazech představuje, jsou především zkoumavým pohledem zaznamenávajícím všední, někdy až banální situace v novém kontextu. Příběhy z panelových domů na sídlištích, vesnice, krajiny, kanceláře nebo bizarní sci-fi.

EARCH.CZ , 8. 12. 2002

Jsou to často groteskní situace člověka a jeho denního života. Vše přitom spolu souvisí a zároveň vytváří neobvyklé vzájemné vztahy. Je to prostor, ve kterém se autor zcela samozřejmě pohybuje a je pro něj ve své mnohotvárnosti důležitý. Vnímá jej totiž v určitém procesu zrcadlení doby. Ostatně o jednom konkrétním místě říká...ves Brnířov vypadá stále stejně.Význam tohoto místa se však mění, býval to konec světa u železné opony a branou do Evropy se stal před pár lety. V nejbližší době bude středem Evropy spojené. Úhel pohledu se posouvá, důvěrně známé prostředí v nových souvislostech získává na zajímavosti....Z toho je zřejmé, že se nejedná pouze o pouhé záznamy situací, ale autor si je dále transformuje v osobité příběhy. Jeho obrazy nezastírají určitý opojný pocit z posunu situace. Navíc zde nacházíme jakoby zašifrované další významové varianty a miniaturní detaily, které se objevují až při bližším pohledu na obraz.V projektu TAM ve Veletržním paláci představuje Michael Rittstein určitou osu své současné malby. Jedná se kromě jednoho obrazu Vesnice z roku 1999 o poslední práce. Ve svých námětech představují určitou konfrontační škálu, která souvisí se záměrem autora. Proměny vzájemných protikladů od monochromní lyrické Vesnice až po agresivně barevný příběh Opřen o sen. Vzniká napětí, které v čistém prostoru Malé dvorany Veletržního paláce ukazuje vzájemnou otevřenost k propojení příběhů, které nám malíř předkládá. Zároveň nás ve svých velkoformátových obrazech přesvědčuje o možnostech současné malby a její nezatíženosti ve svých postupech. I proto zde nacházíme různé varianty možností zpracování obrazu. Sametové obrazy, jejichž forma je blízká konceptuálnímu chápání pocitu z materiálu, nebo prvky obrazu v obraze, které mají jakoby blízko k technickým možnostem současného mediálního světa. Na druhé straně je zřejmé, že autorovi stačí jednoduchý námět vyjádření, jako je tomu u obrazu Motorák v Berouně, který ukazuje možnosti jeho práce. Ostatně podobně, i když trochu v jiné rovině, lze chápat i jeho obrazy Brýle a Dutá žlutá hlava, v podobě malířských symbolických metafor. Ve vystavených obrazech nám představuje mnohovrstevný svět, který je otevřen pro řadu reálných i banálních prožitků a situací právě TAM, kde jsme.

Zdeněk FreislebenVELKÉ FORMÁTY MICHAELA RITTSTEINA : TAMVeletržní palác, Malá dvorana 7. září 2002 – 2. ledna 2003Kurátor: Tomáš VlčekObrazy Michaela Rittsteina jsou vystaveny v rámci cyklu „Projekty, sondy, experimenty“, který představuje velkoformátové práce současných umělců v dialogu s unikátním architektonickým prostorem Malé dvorany Veletržního paláce.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři