Novinky a názory / historie a teorie

Architektura a životní styl v socialistickém Československu. Nová expozice ve Veletržním paláci zkoumá společenský kontext poválečné architektury

Československý pavilon na EXPO 58 v Bruselu, F. Cubr, J. Hrubý, Z. Pokorný,1958 Foto: NGP

V rámci Grand Openingu Národní galerie se 6. prosince otevře nová expozice Veletržního paláce s názvem 1956–1989: Architektura všem. Životní styl – každodennost – média. Kromě vybraných staveb poválečné éry se tak expozice zaměřuje také na životní styl tehdejší československé společnosti, která určovala směr vývoje architektury.

Národní galerie Praha , 30. 11. 2022

Nová sbírková expozice Národní galerie Praha se zaměří na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl představí jako fenomén, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Expozice bude rozdělena na šest hlavních oddílů, které reprezentují výstavy EXPO; bytové otázky; technologie a komunikace; práci a spotřebu; kulturu a volný čas a v neposlední řadě kritickou architekturu.

Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, nárůstem služeb i významným pokrokem v oblasti komunikace a audiovizuálních médií, představí výstava českou (československou) situaci jako zvláštní případovou studii s odlišnými aspekty politického vývoje v období studené války.

Foto: Koldům Litvínov, V. Hilský, E. Linhart, 1948-1958

Expozici bude tvořit soubor významných děl ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněný o fotografie a filmy z Národního filmového archivu i dobové publikace.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři