Architektura / občanské stavby

Vesele barevná mateřská škola

Projekt reagoval na požadavek uživatele a investora na rozšíření kapacity mateřské školy ve stávajícím areálu ZŠ a MŠ o cca 30 dětí, a to formou vybudování nového objektu.

Karel Doležel , 12. 4. 2013

Umístění objektu bylo vedeno cílem co nejméně omezit provoz areálu, vytvořit důstojný nástup do areálu, dodržet požadavky na denní osvětlení, oslunění, a další hygienické parametry, a také zachovat co nejvíce vzrostlé zeleně. Důležitý parametr zadání byl navrhnout objekt ve standardu pasivního domu (PD), čemuž jsou maximálně přizpůsobeny všechny parametry navržené stavby.

Architektonicky je objekt jednoduchý a čitelný, podřízený navržené dispozici. Hmotové členění stavby naznačuje funkční dělení vnitřních prostor objektu. Kapacitně je objekt dimenzován pro 30 dětí a 2-3 zaměstnance. Půdorysné rozměry objektu jsou 31,0 x 11,5 m, výška 3,8 – 6,5 m. Jedná se o přízemní objekt, s podélnou chodbovou dispozicí, s prostorem herny s venkovní terasou orientovanými k jižní fasádě, a provozním a hygienickým zázemím orientovaným na sever. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, s využitím lepených „I“ nosníků, pro stěny i stropy. Objekt je založen na žb desce a pasech. Stěny jsou sendvičové, s výplní z tepelné izolace a vnitřním bedněním z OSB desek. Na fasády objektu je použit lepený kontaktní zateplovací systém.

Publikovaný projekt je součástí Salonu dřevostaveb 2013 a je zařazen Ročenky Salonu dřevostaveb. Tu lze zakoupit na www.domesistore.com

  • Autoři: Jan Pospíšil, Karel Doležel, Jiří Stránský
  • Země: Česká republika
  • Generální dodavatel: Carman, a.s.
  • Město: Olomouc
  • Ulice, číslo: Rooseveltova, 101
  • Datum projektu: 2010
  • Realizace: 2011
  • Užitná plocha: 250.00m2
  • Zastavěná plocha: 324.00m2
  • Investor: Statutární město Olomouc

Klíčová slova:

občanské stavby dřevostavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři