Architektura /

Vstupní branou do světa památek jsou informace

Brána památek je nejnovějším a nej-ambicióznějším programem sdružení Polypeje, který rozvíjí myšlenku získávání, sdílení a rozšiřování informací o kulturních památkách. V roce 2003 byla realizována pilotní část památkové Brány, do níž se aktivně zapojilo 9 významných hradů a zámků ze tří krajů ČR. Obohacující informace mohou návštěvníci památek čerpat nejen při samotné návštěvě památek, ale i z nového portálu – www.branapamatek.cz.

Eliška Kapounová , 19. 2. 2004

“Vstupní branou do světa památek jsou informace. Nákladnou propagaci si však většinou správci objektů dovolit nemohou. Vznikl tedy nápad postupovat společně v rámci neziskového programu.” představují myšlenku projektu členové sdružení. V neposlední řadě projekt usiluje i proměnu běžného pojetí památek jako neživých objektů v živá centra vzdělávání, odpočinku a zábavy.Památky ožijí hned několika způsoby. Prvním nejdostupnějším výstupem je samotný portál Brána památek, který nabízí přehled informací o českých, moravských a slezských památkách. Brzy bude obohacen o seznam kulturních akcí a další jazykové mutace. Jako základní informační ohnisko poslouží i památky samotné. Pokladny zúčastněných objektů budou vybaveny mapou partnerských objektů a doprovodnými osvětovými materiály, které představí zajímavosti, historii i charakter památek. Ke koupi bude určen časopis a pohlednice.Poslední formou šíření sdílených informací bude časopis nesoucí jméno projektu. První číslo vychází v dubnu a poté se objeví několikrát do roka. Památky a zákulisí památkové péče představí formou reportáží, rozhovorů, fejetonů či soutěží.Jak se připojit?Projekt je stále otevřen novým partnerům - správcům památkových objektů. Členství je bezplatné, podmínkou je pouze vůle spolupracovat. Objekty získají prezentaci na letáčcích, internetovém portále i možnost příspěvků do vydávaného časopisu. Objekty bez vlastních internetových stránek mohou získat prostor na serveru, i vytvoření webové prezentace. Sdružení Polypeje nabízí i spolupráci při řešení dopravního a cykloturistického značení a sjednocování dopravního značení ve stylu EU. PolypejePosláním občanského sdružení Polypeje je zachraňovat památky po stránce technické i po stránce jejich aktivního využívání, a také obracet zájem veřejnosti směrem k historickému a kulturnímu dědictví. V současnosti Polypeje rozvíjí dlouhodobé programy:- Správa a záchrana hradu Cimburk u Koryčan,- Ateliér MLŠ v Náměšti nad Oslavou - tvůrčí dílny pro děti,- Bránu památek.Ve svých řadách sdružují Polypeje přes 40 dobrovolníků, k činnosti však přispívají i členové dalších organizací (např. Hnutí Brontosaurus, Skauti a jiní). Programy jsou financovány ze sponzorských darů, grantů a dotací, ale i vlastní hospodářskou činností. Z pravidelných přispěvatelů je možno jmenovat především Krajský úřad Zlínského Kraje, Jihomoravský kraj, město Koryčany či Evropskou unii prostřednictvím programu Phare.Máte-li možnost a chuť i Vy finančně podpořit projekt Brána památek, bude váš finanční dar příspěvekem na podporu obnovy a využití historických památek.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři