Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 04

KONCEPCE - navrhována je čtyřpodlažní dostavba stávajícího objektu školy - dostavba je koncipována jako doplnění stávající hmoty na čtvercový blok, v jehož centru bude umístěna posluchárna a vstupní foyer ...

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

KONCEPCE

- navrhována je čtyřpodlažní dostavba stávajícího objektu školy - dostavba je koncipována jako doplnění stávající hmoty na čtvercový blok, v jehož centru bude umístěna posluchárna a vstupní foyer - hlavní průčelí doplňuje hmotu stávajícího objektu, je navázáno na hlavní i spodní atikovou římsu. Klec hřiště, umístěného na střeše jako "zrcadlení" zvýrazněného hlavního vstupu - využití prostorů na střeše pro hřiště a terasu - maximalizace možností přirozeného osvětlení a příčného provětrání - v navrhovaném 1.NP je umístěn parking a technické zázemí objektu (topení, vzduchotechnika), umožněn je příjezd nákladních vozidel - ve stávajícím 1.NP je v centru dispozice umístěno vstupní prosklené foyer (chápáno ja centrální společenský prostor školy) a v návaznosti na něj pak přednáškový sál - ve 2-3. NP jsou umístěny především učebny, ve 4.NP pak navíc i kabinety, hřiště a terasa - hlavní hmota je dispozičně pojata jako trojtrakt (učebny-chodba-technické, komunikační a hygienické zázemí) - prostorová akustika a křivka viditelnosti v posluchárně nebyly detailně posuzovány - navrhované schodiště propojuje stávající a navrhované objekty tak, aby byly využity vždy podesta a mezipodesta - bezbariérové propojení navrhovaných a stávajících objektů - úpravy stávajícího objektu: propojení navrhovaného foyer a stáv. šaten, vestavba výtahu a jeho předprstoru v jižním křídle, výhledově je uvažováno s využitím podkroví - doporučuje se rozšiření stávajících prostorů šaten a WC na úrovni 1.NP na úkor místností při hlavním vstupu (byt správce ?) - ponechán stávající hlavní vstup do budovy (doporučuje se doplnit bezbariérové řešení) - stávající prostory v 1.PP budou zpřístupněny navrhovanou chodbou mezi novou posluchárnou a stávajícím objektem na úrovni 1.PP

BILANCE

- obestavěný prostor: cca 10000m3 - 10 učeben pro 50 žáků á 75 m2 (dělitelné 25/25) - 28 parkovacích stání (při maximálním využití) - přednáškový sál pro 200 posluchačů

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři