Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 12

Cílem bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem je nízko-energetický modulární systém KOMA - M3 – Komfort Line.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

ZADÁNÍ

Cílem bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem je nízko-energetický modulární systém KOMA - M3 – Komfort Line.

KONCEPT

Pozemek se nachází v Brně Jundrově, ulice Stromovka. Na sousedním nárožním pozemku Stromvka 1 akademie Sting vlastní klasicistní školní objekt. Okolí parcely je periferní rezidenční oblastí města Brna.

Vstup do území je možný z přilehlé ulice s tím, že pro dopravní obslužnost slouží ulice Sokolovna. Parter v terénů ponechán volný s přímou návazností na parkovací stání. S ohledem na dopravu území je pak volně průchozí v celé své ploše. Charakter fasád je tvořený převážně homogenním odstínem laminátový kolorit.

Propojení se stávající budovou je navržené spojovacím modulem v druhem patře. S ohledem na zadání investora učební prostory byli rozdílený skleněnými interiérovými příčkami, celkem 10 tříd pro 50 studentů, které lze dodatečně rozdělit na aula pro 200 osob. Kabinety pro 10 pedagogů.

Budova je rozmístěna na pozemku tak, aby bylí maximalizovány sluneční zisky z jihu a východu. Severní fasády jsou chráněné větrovou clonou. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti objektu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři