Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 13

Navrhovaná škola má byť pre 500 študentov, jej súčasťou je 10 tried po 50 študentoch, aula, zázemie pre učiteľský zbor pre 10 ľudí a aula. Spojením dvoch budov tvaru L, stávajúcej a navrhovanej a vytvorením podzemného parkovania, nám vznikne vnútorný dvor, nekryté átrium s parkovou úpravou, ktoré bude slúžiť ako oddychová zóna.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Identifikačné údaje

Názov stavby : Rozšírenie Akadémie Sting Miesto stavby: Brno- Judrov, Ulica Stromovka

Architektonické riešenie

Navrhovaná škola má byť pre 500 študentov, jej súčasťou je 10 tried po 50 študentoch, aula, zázemie pre učiteľský zbor pre 10 ľudí a aula. Spojením dvoch budov tvaru L, stávajúcej a navrhovanej a vytvorením podzemného parkovania, nám vznikne vnútorný dvor, nekryté átrium s parkovou úpravou, ktoré bude slúžiť ako oddychová zóna. Vstup do nového objektu a vjazd do podzemných garáží je z východnej strany z ulice Stromovka. Celá budova je prístupná výťahom a rampami pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

V 1.NP sa nachádzajú triedy, aula, sklady pre učebné pomôcky a hygienické zázemie. Budova je prepojená so stavájucou budovou z jej severnej strany priechodom a átriom. Transparentný vchod z východu a presklené schodisko na opačnej- západnej strane pôdorysu, vytvárajú základnú osu a taktiež priehľad objektom. Je tu kladený dôraz na dostatočné rozmery plochy pre pohyb osôb v spoločných priestoroch, kedže práve na prízemí je vstup do budovy, átria a aula. Samotná aula je prevýšený priestor (výška 2 moduly), ktorý je polozapustený do terénu. Z priestorov vstupu sa tak naskytne pohľad do útrob auly. 2. NP má 4 triedy, zázemie pre profesorský zbor, toalety. Priestor pred triedami je oživený respíriom a presvetlený galériou do 3.NP s pohľadom do átria a schodmi do 3.NP. Spojenie so stávajúcou školou je cez chodbu zo severnej strany schodmi pre prekonanie rozdielnej výšky medzi úrovňami podláh a rampou na južnej strane pôdorysu. 3.NP je koncipované podobne ako 2.NP. Rozdielom je na sever, medzi dvoma triedami vynechaný modul, ktorý je presklený s výhľadmi do okolia. Rozptylová plocha pred triedami je osvetlená strešnými svetlíkmi. Možnosť vstupu do starej budovy je rampou na juhu.

Jednotlivé funkcie kontajnerov ďalej členia podlažie rôznou povrchovou úpravou stien. Ich vzorka ďalej rozvíja koncepciu modulovej zostavy. Potlač interiérových stien parafrázuje modul štvorcov a nahrádza ich vzorkou zloženou z kruhov. Farba zodpovedá funkcii daného kontajneru.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři