Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 15

Jedná se o rozšíření budovy akademie Sting nacházející se na rohu ulic Nálepkova a Stromovka. Navrhovaná budova má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do nové části objrktu i vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Stromovka.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Jedná se o rozšíření budovy akademie Sting nacházející na rohu ulic Nálepkova a Stromkova. Navrhovaná budova má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do nové části objektu i vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Stromkova.

Svým tvarem a umístěním objekt reaguje jak na původní budovu školy, tak na okolní zástavbu. Dodržuje uliční čáru i odstupy od okolních budov a svou výškou vytváří přechod mezi zástavbou rodinných domů v okolí a původním objektem akademie Sting. Reakcí na původní objekt je i základní tvar navrhované budovy. Tímto tvarem otočeného písmene „L" je dopiněn volný prostor na parcele.

Hlavní ideou návrhu bylo vytvořit budovu vzdušnou s dostatečným přístupem přirozeného světla do všech prostor a nikoliv maximálním možným způsobem zastavět pozemek těžkopádnou neforemnou hmotu.

Z toho hlediska je velice vhodný zvolený tvar objektu, který navíc nepřiléhá přímo ke staré budově, aleje s ní v kontaktu pouze transparentními můstky. Nová budova je tedy tvořena dvěma křídly o dvou podlažích, které jsou vůči sobě o jedno patro posunuté. To podtrhuje vzdušnost objektu a zároveň vytváří atraktivní prostory - kryté prostranství před vstupem do objektu a terasu v nejvyšším podlaží.

Svým tvarem vymezuje původní a nová budova prostor, který je zastřešen lehkou transparentní konstrukcí a vzniká tak centrální hala propojující oba objekty. Tato hala poskytuje studentům potřebné útočiště, místo pro studium, relaxaci a zároveň vytváří prostor pro prezentace, výstavy atd. Podobné místo je pro školu takového rozsahu nezbytné. Vzniká reprezentativní a funkční prostor zpříjemňující studentům pobyt ve škole.

Výrazným prvkem je také tubus s vertikální komunikací, který doplňuje kompozici dvou horizontálních křídel v místě jejich styku. Minimalistické pojetí architektektonického výrazu koresponduje s jednoduchými základními tvary kontejnerů, z kterých je objekt z velké části zhotoven.

Z celkového hlediska tak vzniká objekt, který svým tvarem i prostory reaguje na požadavky studentů i vedení školy jak z hlediska funkčního, tak z hlediska estetického.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři