Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 36

Cílem bylo navrhnout přístavbu k vysokoškolskému objektu v Jundrově, okrajové obci Brna. Důraz byl kladen především na funkčnost, ekologičnost a ekonomičnost.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

ZADÁNÍ

Cílem bylo navrhnout přístavbu k vysokoškolskému objektu v Jundrově, okrajové obci Brna. Důraz byl kladen především na funkčnost, ekologičnost a ekonomičnost.

KONCEPT

Návrh vychází ze stávající budovy, které se stává protipólem a se kterou se propojuje. Obě budovy tak vytvářejí intimní dvůr. Vstup do objektu je z ulice i ze dvora. Dispozice jsou řešeny tak, aby umožňovaly variabilní řešení vhodné i pro jiné lokality. Chodby jsou navržené na šířku modulu jakožto místo pro setkávání i spočinutí. Na střeše objektu je řešeno golfové hřiště jako místo setkávání pedagogů i studentů, jako symbol ve spojitosti s ekonomickou školou. Voda zachycená zatravněnou střechou je používána jako užitková voda v objektu. Kromě podzemního parkoviště a připojovacích chodeb se stávajícím objektem je celá stavba navržená z modulů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři