Architektura /

Výstava a sborník DRUHÝ DECH PRŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY

V prostorách bývalé Jeřábkovy šunkárny v Praze-Holešovicích (dnes M Factory) proběhne ve dnech 19. - 26. září výstava studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů jako podnět nebo nástroj územního rozvoje. Cílem výstavy bude především nabídnout alternativu k zavedené projekční a developerské praxi, konfrontovat atmosféru a hodnoty stop průmyslového věku se současnými ambicemi architektury a stavební realitou.

Petr Vorlík , 4. 7. 2007

Projekty proto budou představovat řešení velmi konkrétního zadání konverze vybraného industriálního objektu nebo území ale i konceptuální a obecnější témata formulování hodnotových kritérií a strategie urbanistického rozvoje. Výstavy se zúčastní se svými projekty studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Účast předběžně přislíbila i Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury v Bratislavě nebo Vysoká škola báňská v Ostravě. Výstava bude z Prahy putovat i do dalších měst (předběžně Kladno, Liberec, Ostrava, Aš, Brno a další). Studentské projekty budou prezentovány rovněž formou sborníku. Fotografie jsou pořízeny z výstavy studentských projektů konverzí nevyužívaných průmyslových objektů u příležitosti 2. mezinárodního Bienále Industriální stopy 2003, která se konala v prostorách staré kanalizační čistírny v Praze Bubenči. Vystaveny byly práce z pražské FA a FS ČVUT, UMPRUM, AVU, ale i brněnské FA VUT a liberecké FA TU. foto: autor (Petr Vorlík)Výstavy a publikace tohoto typu pomáhají k větší informovanosti veřejnosti, ve svém důsledku i k ochraně hodnot a hmotné podstaty těchto objektů. Zároveň představují obraz obecné změny životního stylu, životního prostředí, postojů, hodnotových měřítek a průřez stavem současné architektury. Vzhledem k tomu, že souhrn architektonických projektů bude doplněn také o mezioborové texty, studie, komentáře a názory studentů, pedagogů, praktikujících architektů a dalších osobností zapojených do procesu revitalizace průmyslového dědictví, budou výstava a především sborník představovat cennou metodickou pomůcku v procesu výuky i v projekční praxi a budou poskytovat i obecnější srovnávací pohled na stav výuky na vysokých školách technického, humanitního a uměleckého zaměření. Projekt Jiřího Bláhy z Fakulty architektury ČVUTOdevzdávání projektů:Projekty je možno odevzdávat ještě do 11. 7. 2007 - kontakt Petr Vorlík, tel.: 224 355 529, e-mail: vorlik [at] fa.cvut.cz ">vorlik@fa.cvut.cz plakát maximální šířky 95 cm, výšky 220 - 240 cm kvůli rozměrům výstavního fundusu (lépe sjednotit na rozměry 90 x 120 cm, kde bude v horní části ponechán pruh výšky 7 cm pro společné logo výstavy a pod ním bude pruh výšky 3 cm se jménem autora, ateliéru, školy a letopočtem) cd s textem a doplňujícími obrázky v běžných, přenosných formátech - doc, txt, rtf... jpg, tiff, pdf model a jiné formy individuální prezentace nejsou povinné, ale vítané jméno a základní kontaktní údaje na autora. Každý poster by měl představit formou perspektivy, axonometrie nebo skici základní myšlenku, prostřednictvím půdorysů, řezů a pohledů konkrétní estetické a provozní řešení; vizuální stránka projektu bude v rámci posteru doplněna stručným textem popisujícím koncepci v rozsahu 2000 znaků s mezerami (nikoliv text popisující dispozice a to co je čitelné z plánů, ale především koncepci, strategii nebo myšlenkový vývoj, které projekt formovaly). Výzkumné centrum průmyslového dědictví v případě zájmu nabídne témata projektů, konkrétní vybrané lokality vztahující se k danému tematickému vymezení, poskytne základní materiály k historii těchto lokalit a umožní návštěvy tematicky zaměřené knihovny. Vstupní informace o průmyslových objektech a areálech lze nalézt také ve veřejné části databáze VCPD na internetové adrese https://registr.cvut.cz. Jedná se o akci v rámci 4. mezinarodního bienále Industriální stopy.Pořadatel: Vyzkumne centrum prumysloveho dědictvi

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři