Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Zahájení provozu „Stezky odvahy“

Projekt Stezka odvahy usiluje o umělecké zachyceni novodobé urbanizace Psár a Dolních Jirčan a navazujících jevů, jež modelově reprezentují významnou část společenského obratu v České republice po roce 1989.

EARCH.CZ , 30. 10. 2012

Centrum pro středoevropskou architekturu a autoři uměleckého projektu Stezka odvahy si Vás dovolují pozvat na zahájení provozu naučné stezky ve středočeských Psárech – Dolních Jirčanech realizované v rámci projektu CULBURB.

Přátelské zahájení projektu proběhne v sobotu 3. 11. 2012 od 14:00 před budovou městského úřadu Psáry za přítomnosti autorů a kmotrů stezky.

Přítomni budou zástupci z řad urbanistů, architektů, umělců a spřízněných oborů, podobně jako představitelé místních skupin obce Psáry – Dolní Jirčany. Mimo jiných přivítáme významného českého architekta Svatopluka Sládečka, ředitele CORRUPT TOUR pana Petra Šourka, zakladatelé studia KVALITÁŘ, Lindu Dostálkovou (autorku vizuálního stylu projektu CULBURB) z grafického studia The Bestseller Creative Platform, starostu obce Milana Váchu. Dále zástupkyni ředitele základní školy v Psárech paní Martinu Běťákovou, redaktory kulturně společenského magazínu A2 či informačního portálu ARTALK.CZ, iniciátory myšlenky projektu CULBURB z Centra pro středoevropskou architekturu, ad.

Projekt Stezka odvahy usiluje o umělecké zachycení novodobé urbanizace Psár a Dolních Jirčan a navazujících jevů, jež modelově reprezentují významnou část společenského obratu v České republice po roce 1989.

Stezku odvahy tvoří síť dvanácti naučných bodů propojujících původní jádro obce s nově strukturovanými oblastmi zástavby, které byly vybrány s ohledem na typizovaný sídelní charakter. Cílem mapovaní konkrétního kontextu a situace obce prostřednictvím informačních tabulek na veřejně přístupných místech je především oživení možnosti širšího sociálního dialogu a konfrontace teorie s každodenní skutečností. Obsahem jednotlivých zastavení je proto informativní popis obecné problematiky příměstských oblastí, plánování jejich rozvoje a struktury prostřednictvím odborných textů, jež běžně nejsou součástí veřejného prostoru, ale přesto představují významný potenciál pro zajištění dlouhodobě udržitelný rozvoj celé společnosti.

HARMONOGRAM AKCE

Sobota 3. 11. 2012

13:00 odjezd vybraných účastníků organizovanou dopravou z Palackého náměstí v Praze 14:00 slavnostní zahájení provozu Stezky odvahy (křest centrálního panelu) 14:00–15:00 vaření podzimního CULBURB PUNČE, neformální diskuze 14:00–17:30 komentovaná prohlídka stezky za přítomnosti autorů a kmotrů vybraných panelů 17:30 ukončení hlavní části akce – odjezd z Psár

Kompletní trasa stezky měří několik kilometrů, veškeré cesty jsou dostupné pěší formou. K odpolednímu výletu jste proto vítáni s kočárky, dětmi i čtyřnohými kamarády. V průběhu procházky budou představovány a křtěny jednotlivé informační panely. Vybrané účastníky prohlídky čeká nevšední zážitek a možnost vítězství speciálního překvapení z dílny autorů!

AUTOŘI

Matěj Al-Ali / Petr Dub / Tomáš Moravec www.alali.cz / www.petrdub.cz / www.tomasmoravec.cz

Participace na projektu navazuje na dlouholetou spolupráci Matěje Al-Ali s Tomášem Moravcem, které v rámci Stezky odvahy doplňuje Petr Dub. Setkání trojice, jež začalo v rámci národní umělecké ceny EXIT roku 2009 v Galerii Emila Filly (o rok později v berlínské Kreuzberg Bethaniem), mimo jiné vyústilo ve společnou autorskou výstavu Ohlasy entropie v Galerii Kritiků (2011). Volné uskupení autorů je založeno více na ideové spřízněnosti, než-li na formální podobnosti tvůrčích přístupů. Tento statut je pro autory ve společném díle klíčovým, podobně jako snaha vyhnout se ztrátě vlastního autorského rukopisu a předejít nebezpečí uvíznutí ve skupinovém či programovém formalismu.

PROJEKT CULBURB

Stezka odvahy je realizována pod záštitou Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA) v rámci projektu CULBURB – CULTURAL ACUPUNCTURE TREATMENT FOR SUBURB. CULBURB sleduje situaci a možný vývoj současných středoevropských suburbií. Prostřednictvím akupunkturních zásahů jsou při použití minimálních prostředků realizovány intervence ovlivňující předměstské části středoevropských metropolí a jejich obyvatele.

Více info najdete na stránkách www.culburb.eu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři