Návrh multifunkčního využití městské proluky zvítězil ve středoškolské soutěži King of Daylight 2020

Pátek, 13. Listopad 2020 - 14:25
| Napsal: | Zdroj: Reklamní sdělení

Celostátní soutěž pro studenty středních škol King of Daylight se zaměřuje především na oceňování architektonických projektů, které správným způsobem pracují s čerstvým vzduchem a denním světlem. Společnost VELUX Česká republika letos uspořádala 16. ročník soutěže, ve které se vítězem volné kategorie Freestyle stal student Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové, který navrhl důmyslné využití městské proluky s různým typem provozu.

Vítězem kategorie Freestyle v rámci středoškolské soutěže King of Daylight 2020 se stal Pavel Zámečník ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Zdroj: VELUX Česká republika
Fotoalbum: 

Průběh letošního 16. ročníku středoškolské soutěže King of Daylight významně ovlivnila pandemie koronaviru, kvůli které na jaře došlo k uzavření škol. Soutěž proto proběhla výhradně online. Přesto se do ní ale přihlásilo celkem 220 středoškoláků z celé republiky, do celostátního kola pak postoupilo 65 projektů ze 16 středních průmyslových a stavebních škol.

Všechny projekty hodnotila odborná porota, která se při posuzování jednotlivých prací zaměřila především na architektonickou kvalitu stavby, dispoziční řešení, energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Důležitým aspektem byl proto přísun denního světla a čerstvého vzduchu do objektů prostřednictvím střechy, střešních oken, světlíků či světlovodů. V porotě zasedli pedagog Jan Kratochvíl, šéfredaktor časopisu Architect+ Matěj Šišolák a hlavní architektka společnosti VELUX Česká republika Klára Bukolská.

Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Rodinný dům a Freestyle. Vítězem kategorie Rodinný dům se podruhé za sebou stal student Střední průmyslové školy stavební Opava Ondřej Bradávka se svým návrhem domu DRN, který splývá s okolním terénem. Volnou kategorii Freestyle, ve které porotci posuzují jakýkoli typ stavby, ovládl Pavel Zámečník ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové.

Zámečník navrhl zástavbu městské proluky s multifunkčním využitím, která efektivním způsobem nakládá jak s přísunem čerstvého vzduchu, tak i denním světlem. Proluka má sloužit široké veřejnosti k rekreaci, vzdělávání, coworkingu i kulturním aktivitám. Otevřené prostory v horní části budovy osvětluje především množství střešních oken, celý provoz je navíc řešen tak, aby v objektu docházelo k přirozené cirkulaci vzduchu při větrání. Tomu napomáhá princip komínového efektu. Okna lze také zastínit pomocí automatických venkovních rolet. Zámečník pro objekt zároveň navrhl pochozí zelenou střechu s terasami a záhony. 

Porota na tomto projektu ocenila potenciál práce pro rozvoj měst. Návrh na zástavbu městské proluky s multifunkčním využitím podle odborníků dobře navázal na okolní kontext. Zaujal také souladem moderního a historického s nápaditým využitím světlíků.