Novinky a názory / zprávy

Středoškolská soutěž v projektování probíhá online

Sedmnáctý ročník studentské soutěže King of Daylight – Král denního světla – se přesunul do online prostoru. Soutěž v projektování staveb s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu tím neztratila nic ze své atraktivity. Důkazem je i rekordní zájem o vzdělávací webináře.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 30. 3. 2021

Středoškolská soutěž King of Daylight 2021, kterou vyhlašuje a organizuje společnost VELUX Česká republika, s. r. o., se po úspěšné sérii studentských webinářů posouvá do druhé fáze. Studenti středních průmyslových škol stavebních začínají pracovat na svých projektech.

Smyslem soutěže je učit už nejmladší generaci projektovat budovy, které jsou dobře prosvětlené, snadno větratelné a příjemné k životu. Stejně jako v minulých letech, i letos je úkolem studentů navrhnout stavbu, kam denní světlo a čerstvý vzduch přicházejí skrze střechu prostřednictvím výrobků VELUX. Navržené řešení musí být zároveň energeticky efektivní a zabezpečit trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: Rodinný dům a Freestyle – jakýkoliv typ stavby.

Pracovat na projektech a konzultovat je se svými pedagogy studenti mohou až do 3. května, kdy je termín pro odevzdání soutěžních návrhů. Podmínkou účasti je registrace studenta zde, která je však možná pouze do 2. dubna 2021. Soutěžní práce přihlášené v obou kategoriích následně posoudí odborná porota. Jména vítězů i zpětnou vazbu na jednotlivé projekty se účastníci soutěže dozvědí na slavnostním vyhlášení výsledků, které proběhne 9. června 2021.

O odborné webináře byl velký zájem

Oblíbená odborná školení v Kompetenčním centru společnosti VELUX v Brně letos nahradily online webináře. Studenti i pedagogové jsou po roce distanční výuky na online formu zvyklí, takže vše probíhalo hladce. Zúčastnilo se celkem 447 studentů středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky. Kromě přednášek si účastníci webinářů mohli zasoutěžit o ceny v kvízu a v rychlosti se naučili používat nástroje, které jim následně pomohou při návrhu soutěžních projektů.

Další letošní novinkou, která studentům ulehčí odevzdání projektů, je nový nástroj pro snadnou registraci. „V tomto registračním systému si student vytvoří svůj profil a nahraje sem soutěžní práci. Je to velmi jednoduché a intuitivní, takže to studenti snadno zvládnou,“ říká Marek Petrík, architekt společnosti VELUX.

Do posledního ročníku soutěže King of Daylight v roce 2020 se zapojilo 220 středoškoláků z celé České republiky. Do celostátního kola postoupilo 65 projektů od studentů 16 středních průmyslových stavebních škol.

Průběh soutěže zůstává beze změny

Kromě toho, že všechna setkání probíhají online, se průběh letošního ročníku soutěže King of Daylight nijak nemění. Studentská soutěž je opět rozdělena do dvou kol. V prvním školním kole vyberou pedagogové každé zúčastněné SPŠ stavební jednu až tři nejlepší práce svých studentů. Jejich autoři získají nejen věcnou cenu v hodnotě 1500 Kč, ale i postup do celostátního kola. Porota složená ze zástupce školy a zástupce společnosti VELUX má právo navíc udělit projektu „divokou kartu” dle vlastního uvážení.

V celostátním kole zasedne odborná porota složená ze dvou nezávislých odborných porotců a jednoho zástupce společnosti VELUX. Porota vyhodnotí soutěžní práce a rozhodne o vítězích v obou soutěžních kategoriích.

Výhry v celostátním kole

Kategorie Rodinný dům

1. cena: 15 000 Kč + cena pro vedoucího práce

Kategorie Freestyle – jakýkoliv typ stavby

1. cena: 10 000 Kč + cena pro vedoucího práce

Mimo hlavní ceny rozdělí porota další ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč. Každý vedoucí práce projektu, který bude oceněn v celostátním kole cenou nebo odměnou, získá věcnou cenu v hodnotě 5 000 Kč. První tři školy s nejvyšším počtem odevzdaných prací si mezi sebou rozdělí 20 000 korun.

Ročník 2021 – důležité termíny

Webináře únor 2021

Registrace účastníků do 2. dubna 2021

Odevzdání soutěžních prací do 3. května 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. června 2021

Více informací o soutěži King of Daylight naleznete na webové stránce společnosti VELUX nebo na facebookové stránce soutěže.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři