design / Produktový design

Nejlepší projekty studentů architektury a designu na FA ČVUT. Kdo si letos odnesl Olověného Dušana?

Cenu za nejlepší projekt v kategorii Design jednotlivci si odnesla Tereza Cvrčková za návrh antiparkovací zábrany Foto: Tereza Cvrčková

30. ročník největší studentské architektonické a designérské soutěže v České republice letos vyhrály projekty 7000t rajčat od Timoteje Hlaváčka a Antiparkovací zábrana od Terezy Cvrčkové. Ocenění za nejlepší architektonický ateliér si odnesl ateliér Kuzemenský - Kunarová, jejichž studenti se věnovali Bydlení ve Vršovicích. Ateliér Streit, Polák vyhrál kategorii design se dvěma zadáními Opasek a Sedací nábytek z ohýbaných ocelových trubek.

Spolek posluchačů architektury , 20. 3. 2023

Vyhlášení výsledků se letos opět konalo na půdě Fakulty architektury, kde bude ke shlédnutí i výstava na piazzettě před budovou. Výstava bude přístupná 24/7, neb se nachází ve veřejném prostoru, po následující dva týdny - do 30. března. Vítěze vybraly dvě poroty ve dvou kategoriích. V první kategorii Architektura a krajinářská architektura zasedli Jan Hora, Alžběta P. Brůhová, Štefan Polakovič, Martina Forejtová a Tomáš Kosnar. Výběr poroty byl rámován zejména zkušenostmi z akademického prostředí.

Timotej Hlaváček, ateliér Valouch, Stibral - 7000t rajčat

“V ateliéru Valouch-Stibral se rozhodli prověřit, jestli se nedají logistické haly pojmout komplexněji. Místo monofunkčních beden multifunkční struktury. Timotej Hlaváček na tuto otázku odpověděl dle našeho názoru velmi promyšleně. Nenechal se strhnout k hledání jak na hale bydlet a místo toho přišel se skutečně chytrou a vzájemně se doplňující kombinací využití. Navrhl na střeše hal zřídit skleníky. Místo aby slunce ohřívalo halu, ohřívá skleníky. Na zemědělské půdě nechává halu, kterou potřebujeme ale na její střeše staví hydroponický skleník, který vrací místu zemědělské využití. ” shrnul kvality vítězného projektu porotce Tomáš Kosnar.

Foto: Kategorii Architektura jednotlivci ovládl Timotej Hlaváček se svým projektem 7000t rajčat

Ateliér Kuzemenský, Kunarová - Bydlení Vršovická

“Práce predmetného ateliéru sú nám vźdy akési známe, zažité. Ako by sme zrazu boli na mieste, kde sa minulo viac toneru, akoby sa posudzované projekty rieśili dlhśie ako tie, v ostatných miestnostiach. Z ateliéru až trćí pretlak informácií, ľahkosť, spracovaná śírka záberu, preverenie rôzne vzniknutych nových vzťahov v tom ktorom riešení, hľadanie a pomenovávanie – nový pohľad na dneśnú predstavu o kvalite dennodenného života..  Komplexná, skvelá práca vedenia so zúčastnenými v celom priebehu práce.” tak okomentoval Štefan Polakovič ateliér Kuzemenský - Kunarová, který letošní ročník opanoval.

Porota ocenila různorodé přístupy k navrhování i vizuální prezentaci ateliérů, zároveň však upozorňuje na absenci spolupráce mezi studenty v ateliérech i mezi obory a na rigidnost typologických zadání. Za to nejlepší co se na fakultě objevuje, považují ZANy (předmět Základy ateliérového navrhování, ateliéry v 1. ročníku) a komentují, že poté se znatelně z projektů vytrácí radost z tvorby.

V porotě kategorie Design byli Barbora Kolerusová, Karolína Jeřábková a Tomáš Bárta.

Foto: Nejlepším architektonickým ateliérem je pro letošek ateliér Kuzemenský - Kunarová s bydlením Vršovická

Tereza Cvrčková, ateliér Fišer, Nezpěváková - Antiparkovací zábrana

“Stává se dobrým pravidlem, že kvalitní městský mobiliář mívá čisté a maximálně utilitární pojetí. V této vrstvě veřejného prostoru se tedy setkáváme s převážně vážnými objekty, které poctivě plní svou funkci a moc se u toho neusmívají. Otázka vtipu je v této vrstvě ožehavé téma. Pro nás je ale práce slečny Cvrčkové vtipem, který veřejný prostor snese a co víc - který potřebuje. Nenucený, chytrý, vyžadující odpověď.” tak za porotu charakterizovala vítězný návrh Barbora Kolerusová.

Foto: Cenu za nejlepší projekt v kategorii Design jednotlivci si odnesla Tereza Cvrčková za návrh antiparkovací zábrany

Ateliér Streit, Polák - Návrh opasku s důrazem na přezku/sponu, Sedací nábytek z ohýbaných ocelových trubek

“Prostor v ateliéru Streit je sympaticky rozdělen podle tématu zadání, a to na zadání opasku s důrazem na přezku pro bakalářské studium a sedací nábytek z ohýbaného kovu pro magisterské studium. Všechny projekty opasků jsou velmi svěží a je příjemné vidět, že každý student si pod pojmem „opasek“ představuje něco jiného a tyto myšlenky jsou podporovány vedením ateliéru. Příjemně nás překvapilo, že se objevil i návrh, kde ohýbaná trubka je pouze funkční detail, ačkoliv samotné zadání v nás spíše evokuje sedací nábytek, kde jsou trubky hlavním nosným prvkem.” to jsou slova porotkyně Karolíny Jeřábkové.

Foto: Kategorii nejlepší designérský ateliér ovládl ateliér Streit - Polák

Porota se však i kriticky vyjadřovala k nedostatečné propagaci klauzur a také velice omezený přístup studentů k dílnám, což má podle jejich mínění přímý důsledek na ateliérové výsledky studentů.

Vyhlášení se konalo na Fakultě architektury ve čtvrtek 16. 3. od 20:00, v předprostoru fakulty bude do 30. března probíhat doprovodná výstava.

O soutěži

Soutěže Olověný Dušan, která byla založena v roce 1993 členy Spolku, se automaticky účastní každý student fakulty, který odevzdá semestrální ateliérový projekt (výjimku tvoří první ročníky a diplomové práce). Odborné nezávislé poroty (zvlášť jak pro design, tak pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější ze zpracovaných zadání. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má přinést reflexi pedagogům i studentům samým.

Přehled všech nominovaných prací a záznam z předávaní cen naleznete na olovenydusan.cz.

Foto: 16. března proběhlo na Fakultě architektury ČVUT vyhlášení soutěže Olověný Dušan

Rekapitulace ocenění:

Architektura Jednotlivci - Timotej Hlaváček, ateliér Valouch, Stibral - 7000t rajčat.

Architektura Ateliér - Ateliér Kuzemenský, Kunarová - Bydlení Vršovická

Design Jednotlivci - Tereza Cvrčková, ateliér Fišer, Nezpěváková - Antiparkovací zábrana

Design Ateliér - Ateliér Streit, Polák - Návrh opasku s důrazem na přezku/sponu, Sedací nábytek z ohýbaných ocelových trubek

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři