Novinky a názory / zprávy

EUROSTAV 07 08 | 2011: Ako zastaviť živel...

... je veľmi ťažké jednoznačne odpovedať na takúto otázku. Ak ide o vodný živel ... môžeme ho zastaviť napr. vodnými nádržami a priehradami, ktoré slúžia nielen ako zásobárne vody, ale v období prívalových dažďov zachytávajú aj veľké množstvá vody v tzv. ochrannom priestore, čím sa znižujú povodňové prietoky pod priehradou, a tým chránia územie pred povodňami.

Martina Horváthová , 26. 8. 2011

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj každé vodné dielo popri ostatných svojich funkciách, predstavuje komplexné riešenie protipovodňovej ochrany konkrétneho úseku rieky, kde je zrealizované.

Príčiny vzniku povodní však treba hľadať aj v rôznom spôsobe využívania územia, jeho skladbe, type porastov, vlastností koreňovej zóny a premenlivých vlastností pôd. Pre odtok veľkého množstva vody z územia sú totiž často rozhodujúce hlavne procesy prebiehajúce „pod povrchom“, čo sa zvyčajne pri hodnotení rizika vzniku povodní často zanedbáva.

Protipovodňovej ochrane Bratislavy a projektu protipovodňových hrádzí z múrikov a mobilných prvkov sme sa venovali už pred dvoma rokmi (ES 9/2009). Keďže je táto téma stále aktuálna, rozhodli sme sa v redakcii tejto problematike venovať opäť.

Aj tentoraz sme oslovili odborníkov, ktorí sa problematike vodných stavieb a protipovodňovej ochrane venujú už niekoľko rokov... Hneď na úvod sa môžete dozvedieť čo-to z histórie nádrží a priehrad na Slovensku. Tie isté nádrže, ktoré zastávajú nezastupiteľné miesto v protipovodňovej ochrane Slovenska, sú dôležité aj ako zásobárne pitnej vody, pre priemysel, poľnohospodárstvo, pri výrobe ekologicky čistej elektrickej energie, vylepšujú podmienky pre plavbu a v neposlednom rade ponúkajú v týchto horúcich letných dňoch aj široké možnosti pre šport a rekreáciu. Okrem všeobecných informácií o vodných dielach, ich prehľade a kategorizácii, predstavujeme aj prípravu a prebiehajúcu realizáciu dvoch konkrétnych vodných diel na stranách 34 – 37. Zaujala nás aj prestavba zámku Chateau Herálec na luxusný 5-hviezdičkový boutique hotel, a tak vám ju ponúkame na stranách 30 – 33. Na brehu Seiny vznikol minulý rok, rekonštrukciou priemyselného objektu, moderný komplex módy a dizajnu „so zeleným hadom“ na fasáde... Inšpiráciou autorom pre vytvorenie tohto zaujímavého tvaru druhej fasády bol predovšetkým vodný živel – tok rieky Seiny. Táto zelená konštrukcia príjemne osviežuje pešiu promenádu po stranách brehov rieky... Striedanie horúcich a chladnejších letných dní testuje náš organizmus. Mnohí z vás určite využívajú práve prírodné vodné nádrže na schladenie a načerpanie novej energie.

Verím, že aj toto letné dvojčíslo bude na vás pôsobiť príjemne a osviežujúco ...

Ing. arch. Martina Horváthová odborná redaktorka

Obsah Eurostav 07-08/2011

EDITORIAL 6 Ako zastaviť živel...

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 8 Nádrže a priehrady od minulosti po súčasnosť – a ako ďalej?

14 Prehľad vodných stavieb na Slovensku a ich kategorizácia

18 Princípy ochrany proti povodniam

21 Rekonštrukcia protipovodňovej ochrany na Latorici

ARCHITEKTÚRA 30 Rekonštrukcia zámku v Herálci

VÝSTAVBA NA SLOVENSKU 34 MVE Dobrohošť

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE 36 Vodné dielo Sereď – Hlohovec

VÝSTAVBA VO SVETE 40 Doky na Seine s novou tvárou

SOLARCITY 42 Linz, BRW – sídlisko bytových domov

ŠPECIÁL 44 Kabínková lanová dráha Funitel, Priehyba – Chopok

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 46 Netradičné solárne technológie

HARMONIZÁCIA NORIEM 48 Európske skúsenosti s používaním eurokódov

54 INFOSERVIS

59 SUMMARY

60 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři