Novinky a názory / zprávy

FAKRO neuspělo se svou pomlouvačnou kampaní proti společnosti VELUX

Evropská komise zamítla obvinění, které polská společnost FAKRO podala proti skupině VELUX v roce 2012. Mluvčí komise Ricardo Cardoso potvrdil polským a mezinárodním sdělovacím prostředkům, že komise důkladně vyšetřila obvinění vznesené proti skupině VELUX a nezjistila ze strany společnosti VELUX žádné porušení pravidel.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 17. 7. 2018

„Doufáme, že rozhodnutí Evropské komise ukončí tento dlouhý seznam stížností proti společnosti VELUX, který společnost FAKRO předkládala médiím a prezentovala na konferencích. Chceme se soustředit jen na spravedlivou soutěž. Máme kvalitní produkty i nadstandardní služby, takže nepotřebujeme nic jiného než férové podmínky na trzích, kde působíme,"uvedl generální ředitel skupiny VELUX David Briggs.

Společnost FAKRO popsala tuto kauzu jako příklad ztížených podmínek hospodářské soutěže, s nimiž se společnosti ve východní Evropě potýkají, když se snaží získat tržní podíl ve starých zemích EU. 

„S ohledem na vyšetřování této kauzy ze strany komise jsme byly rozhodnuti se k případu nevyjadřovat. Byly jsme však našimi zákazníky požádání o reakci na toto obvinění. Mnozí z nich byli přímo šokováni, když se dozvěděli, kam až je společnost FAKRO ochotna v kritice společnosti VELUX zajít,“ doplnil David Briggs.

Briggs odkazuje na pravděpodobně největší dánský případ týkající se průmyslové špionáže, kdy vysoko postavený zaměstnanec společnosti VELUX kontaktoval skrze prostředníka společnost FAKRO, aby jí prodal přístup k tisícům důvěrných dokumentů společnosti VELUX (tajným záznamům z interních jednání týkajících se zákazníků, výrobků, inovací a strategií). Společnost FAKRO se v polských médiích přiznala, že se vedení společnosti několikrát setkalo se dvěma zprostředkovateli ohledně možného nákupu tohoto ukradeného materiálu.

"Tento případ jasně ukazuje, že VELUX a FAKRO mají velmi odlišný pohled na férové soupeření. Doufáme, že společnost FAKRO přijme toto rozhodnutí a bude svůj čas věnovat soupeření na trhu, namísto toho, aby předkládala obvinění a rozbíhala očerňovací kampaň,“uvedl David Briggs.

Dánská policie pokračuje ve vyšetřování případu průmyslové špionáže vůči společnosti VELUX.

Společnost FAKRO již dříve podala několik stížnosti k úřadu pro hospodářskou soutěž proti skupině VELUX. V roce 2008 se FAKRO zaměřilo na několik dceřiných společností skupiny VELUX. Ani zde vyšetřování neodhalilo žádné porušení pravidel hospodářské soutěže. 

Jaká obvinění FAKRO vůči skupině VELUX vzneslo?   Skupina VELUX prý používala systém slev, který společnosti FAKRO ztěžoval vstup na britský, francouzský a německý trh. Skupina VELUX prý využívala nízkonákladovou značku RoofLITE (nyní Altaterra), aby vyřadila FAKRO z byznysu. FAKRO tvrdilo, že VELUX s ním zahájil několik soudních jednání, aby muselo vynaložit obrovské náklady na svou obranu (10 žalob, včetně případů porušování patentů a porušování právních předpisů v oblasti marketingu, VELUX 6 žalob vyhrál, 2 stále probíhají, 2 nebyly využity).  FAKRO také mylně tvrdilo, že distributoři ve Francii a Německu s ním odmítají pracovat ze strachu, aby nebyli pod tlakem ze strany VELUXu.

Klíčová slova:

VELUX FAKRO

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři