Novinky a názory / zprávy

FESTIVAL TECHNÉ OSTRAVA 2002

Letos poprvé je Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě pořadatelem Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách, nazvaného Techné Ostrava 2002, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu letošního roku v prostorách Domu kultury Poklad.Smyslem tohoto festivalu je seznámit jak odbornou, tak širší veřejnost s možnostmi i výsledky péče a ochrany průmyslových a technických památek, a to jak u nás, tak v zahraničí, zejména ve středoevropském regionu (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Polsko). Součástí festivalu budou odborné sermináře, setkání a diskusní pořady jak s odborníky, tak širší veřejností, exkurze pro odborníky a studenty do technických skanzenů (Landek, Jáma Michal, Vysoké pece Vítkovice, Muzeum Vítkovic). Festival se bude zabývat jak problematikou technických a průmyslových památek samotných, tak širších záležitostí s nimi spojených (architektura, umělecké řemeslo, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti atd.)...

EARCH.CZ , 11. 11. 2002

Koncepce festivalu je zaměřena jednak na domácí podmínky a na pozitivní příklady toho, čeho se již v této oblasti podařilo dosáhnout v zahraničí, jak jednotlivé státy pečují o své technické památky a jak jich využívají; popř. jak ochrana a využití technických památek napomáhají rozvoji cestovního ruchu i ve zdánlivě málo atraktivních průmyslových oblastech. K účasti na festivalu jsme vyzvali tvůrce a odborníky v dané problematice všech uvedených zemí prostřednictvím jednotlivých ambasád, dále všechny české televizní a filmové společnosti a příslušné instituce, jež s problematikou technických a průmyslových památek pracují. Festival je pořádán v Ostravě, ve městě s bohatou průmyslovou tradicí, kde se na malé ploše koncetrují četné památky průmyslové architektury a technické památky, dokumentující průmyslovou revoluci, která poznamenala tvář města zejména během 19. a 20. století. Program festivalu:Středa 20. 11. 2002:14.00 - 22.00 - Příjezd hostů a účastníků festivalu, ubytováníČtvrtek 21. 11. 2002: 8.00 - 9.00 - DK Poklad - prezence účastníků festivalu 9.00 - 9.30 - slavnostní zahájení festivalu 9.30 - 11.30 - filmové projekce 9.30 - 11.30 - TU VŠB - seminář a panelové diskuse zahraničních lektorů se studenty TU11.30 - 13.00 - oběd13.00 - 18.00 - filmové projekce v DK Poklad14.00 - 17.00 - filmová projekce a volná diskuse k problematice oblasti Vysokých pecí Vítkovic v Muzeu Vítkovic18.00 - 19.30 - večeře19.30 - 20.00 - vernisáž výstavy fotografií Miloše Poláška (Galerie Poklad)20.00 - 22.00 - slavnostní setkání účastníků festivalu a jeho hostů a program R. Pogody22.00 - 00.00 - neformální setkání účastníků festivaluDoprovodné akce: 13.00 - 18.00 - fakultativní návštěva Muzea dolování na Landeku a prohlídka Jámy Michal v Ostravě-Michálkovicích16.30 - 18.00 - seminář a panelová diskuse o současných trendech záchrany a využívání technických památek u nás a v zahraničíPátek 22. 11. 2002: 9.00 - 12.00 - filmové projekce v DK Poklad10.00 - 12.00 - návštěva Muzea Vítkovic, filmová projekce, diskuse12.00 - 13.00 - oběd13.00 - 16.00 - filmové projekce16.00 - 17.00 - závěrečný seminář17.00 - 18.00 - slavnostní zakoneční festivaluDoprovodné akce:9.00 - 12.00 - exkurze pro zájemce do areálu Vysokých pecí Vítkovic. Co nejsrdečněji Vás zveme k účasti na 1. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách. Festivalu se mohou zúčastnit všichni, kteří mají o tuto problematiku zájem nebo sami patří k okruhu tvůrců v této oblasti.Účastníci jej mohou obeslat 5 samostatnými tituly nebo díly seriálu, v maximálním rozsahu 35 minut (každý díl), na profesionálních nosičích nebo VHS. Vyplněnou přihlášku odešlete prosím nejpozději do 30. října letošního roku. Kontaktní osoby:Dr. Jan Rywik, ředitel Domu kultury Poklad, Kopeckého ul. 675, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 920 127, mobil: 0042 608 624 199, e-mail: dkpoklad@iol.czIng. Jaroslav Broulík, tel.: 596 801 576, mobil: 0042 606 934 404, e-mail: promeny@centrum.cz /nebo e-mail: jaroslav.broulik@centrum.czTECHNÉ OSTRAVA 2002PŘIHLÁŠKA:k účasti na Festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkáchNázev díla: ...............................................R ežie:............................................. ..........Rok vzniku:........................................... ....Produkce:................................... ..............Rozsah (v minutách):................................Druh nosiče:........................................... ..Premiérové uvedení:.................................Obsah díla:............................................. ................................................ ................................................ ................................................ .................................................. .Přihlašujíc í (adresa, kontaktní osoba, tel., fax, e-mail):........................................ ................................................ ................................................ .................................................. .........Dne:

Klíčová slova:

EARCH 1.0

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři