Novinky a názory / zprávy

Máme za sebou 29. ročník Ještědu f Kleci! Co bylo letos na programu a kdo zvítězil?

Na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci proběhl další ročník studentské soutěže Ještěd f kleci Foto: Dominik Bokr

Celý semestr Fakultě umění a architektury TU v Liberci je bilancován v hodnocené soutěži našich prací. K tomu jsou přidružené další doprovodné akce. Zaměřili jsme se při něm opět na propojování fakulty s městem. Věříme že kdo více, než studenti architektury mohou městu předávat kulturní přesah. Toto jsme se snažili ukázat oživováním pozapomenutých míst Liberce, na kterých jsme pořádali doprovodné akce.

Ještěd f Kleci , 9. 2. 2023

Celé to začalo ve středu 1.2., kdy se ve staré budově na libereckém vrchu – opuštěné Lebigově vile, neboli Wolkerově sanatoriu konala úvodní show, představení nově vzniklé divadelní skupiny Chátra, která oživila prostor imerzivním divadlem s následujícím doprovodným live technem se čtyřmi DJs. Projekt Chátra je semestrálním projektem studujícího magisterského studenta Jaroslava Smejkala, který vznikl pod podpůrný vedením ateliérového vedoucího Petra Jandy a Ještědem f Kleci. Podobný bod programu součástí JFK sice ještě nikdy nebyl, a i díky tomu tento experiment sklidil mnoho pozitivních ohlasy.

Ve čtvrtek 2.2. se konala debata s našimi mladými&fresh porotci v Malé výstavní síni na hlavním libereckém náměstí. Debata s letošní porotou ve složení kurátorky Kamily Huptychové, urbanistky Zuzany Polákové, sochaře Matouše Lipuse, krajinářského architekta Marka Kratochvíla a architekta Adama Laciny se zabývala jejich začátky v oboru a psychické hygieně, během akce vznikla podnětná diskuze i s publikem. Během diskuze bylo vyhlášeno 7 nominovaných studentů.

 V pátek 3.2. se konala celodenní výstava prací v ateliéru. Dopoledne bylo na programu zdobení drag pečených beránků, vedené Markétou Špundovou a Viktorií Macánovou. Beránci byli následně příspěvkem do večerní tomboly. Od oběda probíhal v ateliéru výčep.

Následovalo pak až večerní vyhlášení vítězů, kdy za umění se jím stal Václav Podestát s projektem Návštěva a za architekturu Štěpán Perný s projektem Bydlení v Pardubicích. Poté se konala tombola s cenami, kterými byly převážně výtvory studentů z FUA. Nakonec probíhala afterparty v klubu Argonaut, který je mimo jiné místem s mnoha ateliery v prostorech bývalé továrny.

Zahrála zde skupina Body of Pain a DJs Dahø a Xadam z uskupení Technørd, a tančilo se až do brzkého rána.

Foto: Vítězem kategorie architektura se stal Štěpán Perný s projektem Bydlení v Pardubicích

Komentář porotců k výherním projektům:

Václav Podestát – Návštěva (atelier Prokeš – Loskot)_Matouš

Autor výherního projektu ve svém díle Návštěva docílil přímočarého a přesto vícevrstevnatého sdělení jednoduchými prostředky. Divák skrze svoji přítomnost objevuje intimní prožitek s přírodou. Předností této práce je nejen lehkost a čistota provedení, ale i moment překvapení a postupného odkrývání díla samotným divákem. Umělecký zážitek je nepřenositelný, dílo promlouvá primárně skrze sebe sama.

Štěpán Perný - Bydlení Pardubice (atelier Janda, Němečková – Zedníčková, Rezek) _Marek

Autor ve svém návrhu bytového domu v Pardubicích představuje suverénní ukázku osobité architektury, která citlivě zapadá do okolní struktury města. Otevírá debatu o současných nárocích na bydlení a představa domova jako takového.

Výběrem parcely řeší problémy, které současná stavba na místě vytváří a přináší nové kvality do veřejného prostoru v podobě multifunkčního parteru a prostupů do vnitrobloku. Porota oceňuje citlivý přístup s osobitým skultpurálním charakterem, který vytváří identitu domu a místa pro jeho obyvatele. Dynamický prostor vnitřního uspořádání a pobytových střech pracuje s různými typy soukromých a sdílených částí, které podněcují komunitní soužití obyvatel a nabízejí prostor pro hru, výhledy nebo práci s vegetací.

Foto: Nejlepší práce na FUA TUL letos hodnotila pětičlenná porota 

 Porota kriticky vnímá dispozice některých prostor a zamýšlí se nad řešením vertikálních komunikací a efektivností celého projektu. Přesto oceňujeme, že projekt posouvá hranice přemýšlení o architektuře staveb pro bydlení, která běžně podléhá technicistním požadavkům.

Dalšími nominovanými projekty za umění byly od Filipa Zemana projekt Neviditelná data, od Karolíny Sedláčků Mnoho malých manifestů, a za architekturu Daniela Kvapilová s projektem Zenové zahrady, František Fiedler s vesnickou krajinou a Vladimír Vacík s projektem památníku studené války. Zvláštní ocenění dostal Jaroslav Smejkal za projekt Chátra.

Všechny projekty v nejbližších dnech zveřejníme na naše sociální sítě a web, kde si o nich můžete přečíst více.

Děkujeme všem, kdo dorazili, našim sponzorům,  a těšíme se na příští ročník!

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři