Novinky a názory / zprávy

Motivovat studenty a ocenit mimořádné počiny. Na Fakultě architektury ČVUT mají novou soutěž

Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus vyhlašuje zpětně za akademický rok 2020/2021 historicky 1. ročník soutěže o Cenu děkana a Cenu akademické obce Fakulty architektury za mimořádný počin. Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy bude rozděleno až 150 000 Kč.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 5. 10. 2021

Smyslem soutěže je ocenit mimořádné studentské práce a počiny, vybrat a archivovat je za účelem dokumentace a prezentace výsledků a rozvoje fakulty, motivovat studenty a zvýšit kvalitu studentských prací. Soutěž je nástrojem vedení fakulty pro reflexi vývoje i směřování výuky.

Cena děkana bude udělena ve třech soutěžních kategoriích – za semestrální projekt, za diplomní práci a za vědu a výzkum. Děkan může udělit i Cenu akademické obce za mimořádný počin. Nominace se podávají na jednotném webovém formuláři, který všichni hlasující obdrželi e-mailem, do 20. října 2021.

Cena děkana za semestrální projekt

V kategorii Cena děkana za semestrální projekt mohou být nominovány ateliérové projekty všech programů studia za uplynulý akademický rok kromě ZAN (ateliéru základů architektonického navrhování), ATBS (ateliéru bytové stavba), BP (bakalářské práce) a DP (diplomové práce) rozdělené do tří kategorií (1) Architektura, 2) Urbanismus a Krajinářská architektura, 3) Design). Každý vedoucí ateliéru může za uplynulý akademický rok nominovat jednu práci, výjimečně dvě práce s odůvodněním. Děkanem pověření experti mohou nominovat další práce, jejich počet bude upřesněn v rámci jmenování. V kategorii Architektura děkan může udělit i mimořádnou cenu za projekt staveb se složitým provozem.

Cena děkama za diplomní projekt

V kategorii Cena děkana za diplomní projekt může každý vedoucí ateliéru ze všech oborů studia nominovat nejvýše jednu práci za uplynulý akademický rok a každá komise pro obhajobu diplomních prací také jednu.

V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum mohou být školiteli, vedoucími ústavů podílejících se na doktorském studijním programu a komisemi pro obhajoby doktorských disertačních prací nominovány nejlepší disertační a vědecko-výzkumné práce, projekty SGS a další standardizované vědecko-výzkumné výstupy.

Cena akademické obce

Na Cenu akademické obceza mimořádný počin v oblasti studijních výsledků a aktivit studentů nebo reprezentace fakulty mohou podávat nominace členové vedení Fakulty architektury, kolegia Fakulty architektury, Akademického senátu Fakulty architektury a členové Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů Akademického senátu Fakulty architektury.

Všichni vítězové a ocenění dostanou diplomy. Vítězové jednotlivých kategorií Ceny děkana dostanou finanční odměnu. Cena akademické obce za mimořádný počin není spojena s finanční odměnou. Slavnostní vyhlášení proběhne v Betlémské kapli při příležitosti oslav 45. výročí samostatné Fakulty architektury ČVUT 24. listopadu 2021.

Statut soutěže ke stažení: https://www.fa.cvut.cz/galerie/souteze/cena-dekana/cena-dekana_statut-6.pdf

Formulář nominované práce nebo počinu (k nahlédnutí): https://www.fa.cvut.cz/galerie/souteze/cena-dekana/cena-dekana-fa-cvut-2021---formular-pdf.pdf

Webová stránka soutěže: https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/souteze/33314-cena-dekana-fa-cvut

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři