Novinky a názory / architektonické soutěže

Nový Jičín vypsal historicky první otevřenou architektonickou soutěž. Hledá řešení sportovní haly

Lokalita zamýšlené víceúčelové sportovní haly Foto: Město Nový Jičín

Předmětem soutěže je architektonický návrh víceúčelové sportovní haly, která bude součástí sportovního areálu na ul. U Stadionu v Novém Jičíně. Cílem architektonické soutěže je získat nadčasové řešení sportovní stavby odpovídající současným požadavkům na architektonickou a provozní kvalitu, udržitelnost a ekonomickou přiměřenost. Vybudování víceúčelové sportovní haly vychází z potřeby krytých sportovních ploch, které byly potvrzeny průzkumem realizovaným při zpracování Plánu rozvoje sportu v Novém Jičíně 2018–2025.

Město Nový Jičín , 11. 10. 2022

Stěžejním požadavkem je vybudování sportovního prostoru krytého hřiště o rozměrech min. 40 x 20 m (typicky pro házenou), které je dále možno dělit a využít i pro další sporty (florbal, basketbal, tenis, badminton, volejbal, futsal atd.). Hala bude rovněž obsahovat vnitřní tribunu pro cca 500 diváků, sociální zázemí, šatny, bufet, klubové místnosti a další zázemí pro sportovce. Vzhledem k velikosti haly bylo zastavovací studií prověřeno jediné možné umístění a to poblíž stávající tribuny pro atletický stadion a velké fotbalové hřiště s přírodní trávou. Stávající tribuna se zázemím zejm. pro fotbal, (i vzhledem ke svému stáří, technickému stavu, energetické náročnosti a nerentabilnosti rekonstrukce), bude muset být zdemolována a součástí nové víceúčelové haly bude také venkovní tribuna pro venkovní sportoviště s kapacitou rovněž cca 500 diváků.

Rada města rozhodla o zadání této zakázky formou architektonické soutěže. Jedná se historicky o 1. otevřenou architektonickou soutěž, kterou město Nový Jičín na jakoukoliv stavbu pořádá.

Soutěž je vyhlášena jako otevřená, tj. zúčastnit se ji mohou všechny architektonické a projekční kanceláře, které splní dané podmínky. Dále je soutěž vyhlášena jako dvoufázová – tj. bude obsahovat dvě kola, v prvním se může zapojit neomezeně uchazečů, ve druhém porota vybere užší okruh postupujících.

Jednotlivé soutěžní návrhy bude posuzovat Porota složena z tzv. závislých členů (zástupci města – městský architekt + vedení města) a odborný pohled budou zajišťovat tzv. nezávislí členové (nezávislí architekti). Podařilo se domluvit spolupráci se zkušenými a oceňovanými odborníky z oblasti architektury a urbanismu z celé ČR, Ing. arch. Radko Květem, dále Ing. arch. Rudolfem Grimmem, Ing. arch. Alešem Kubalíkem, Ing. arch. Magdalenou Pappovou, Ing. arch. Pavlem Pekárem, MgA. Tamarou Staňkovou.

7.09. se konala tzv. ustavující schůze, na které byl zvolen předseda a místopředseda poroty a dále byly odladěny podmínky a znění zadání soutěže, které již předběžně schválila Česká komora architektů. Po odsouhlasení znění podmínek a zadání byly tyto zaslány zpět na ČKA, která následně vydala potvrzení o regulérnosti soutěže. Zadání schválila také Rada města a soutěž byla oficiálně vyhlášena na profilu zadavatele dne 10.10.2022.

Foto: Hala má vyrůst poblíž stávající tribuny pro atletický stadion a velké fotbalové hřiště

Účastníci soutěže budou mít na zpracování návrhů čas do 22.11.2022, kdy je termín odevzdání soutěžních návrhů v první fázi soutěže. Následně porota vybere max. 6 nejlepších návrhů, které postoupí do druhého kola. Pro druhé kolo bude ještě upraveno a specifikováno zadání. Z šesti postupujících návrhů nakonec vybere porota vítěze, kteří budou ocenění a vítěz prvního místa soutěže bude také víceúčelovou sportovní halu projektovat.

Odkaz na kompletní podmínky soutěže, zadání a podkladů pro soutěžící je k dispozici na profilu zadavatele, dostupném zde.

Jedná se o jeden z projektů, které spadají pod záměr komplexní revitalizace sportovního areálu v Novém Jičíně. V roce 2019/2020 byla zpracována zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu pro umístění, přebudování jednotlivých objektů - sportovišť. Tato zastavovací studie prověřila možnost umístění nových budov v rámci celého areálu – sportovišť (objemy, kapacity, kumulaci funkcí, energetickou náročnost atd.). V roce 2021 byla dokončena také koncepce veřejných prostranství sportovního areálu, která již detailněji řeší např. parkovací místa pro nové i stávající stavby, veřejný prostor, mobiliář, další herní prvky, důraz klade rovněž na ozelenění areálu, který (soulad s Adaptační strategií na změnu klimatu).  Důležitým cílem je také včlenění sportovního areálu do systému veřejných prostranství města – otevření areálu veřejnosti.

  • autor: Město Nový Jičín *
  • publikováno: * 11. 10. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Nový Jičín sportovní hala

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři