Novinky a názory / zprávy

Průzkum chce odhalit stav projektování v Čechách!

Jaký je stav současného projektování ve stavebnictví? Je pravdou tvrzení, že stavebnictví jako jediná odnož průmyslu zaznamenává v produktivitě stagnaci místo rozvoje?

, 26. 6. 2012

Jak by asi dopadlo stavebnictví ve srovnání s produktivitou automobilového průmyslu? Odborná rada pro BIM ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze spouští v odborné veřejnosti průzkum českého stavebnictví, který se týká analýzy aktuální formy tvorby a využívání projektové dokumentace v ČR.

BIM – Informační model budovy (z anglického Building Information Modeling) je nový proces vytváření a správy dat jakékoliv stavby během celého jejího životního cyklu. Jde o zcela odlišný způsob projektování, stavění i správy majetku než je v současné době v České republice rozšířeno. Jsou to jen domněnky a průzkum ukáže, že každý chce BIMovat, jen to o osobě neví? Anebo se spíše potvrdí fakt, že stavebnictví funguje podle zažitých rčení: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ či „Každá změna je jen k horšímu“? Jaké je to u nás, když ve vyspělých zemích vidíme, že Informační model budovy je stále důležitější a podmínka BIMování při veřejných zakázkách se dostává do legislativ vyspělých států? Průzkum diplomanta Fakulty stavební ČVUT Tomáše Hrdiny cíleně oslovuje všechny účastníky stavebního procesu. Od architektů, přes projektanty profesí, statiky, stavební firmy, ale i vlastníky nemovitostí, developery, facility managery, požární techniky, geodety či konzultanty. Proč? Protože BIM je spolupráce, je to jeden tým, je to nástroj, který musí využívat všichni. Pak bude vysoce efektivní a ušetří nejen mnoho peněz, ale i přírodu, čas, nebo taky nervy.

Průzkum má Odborné radě pro BIM posloužit mimo jiné jako podklad pro její další činnost a pro prosazení zájmů, které jsou vesměs zájmy veřejnými. Digitální Informační model budovy je totiž otevřenou databází jakékoliv stavby, do které mají přístup nejen všichni účastníci stavebního procesu, ale také například auditoři. Veškeré náklady i rozsah prací je předem jasný a investor má tak od počátku až do konce nad celým procesem kontrolu. Pokud by se tento nový proces ve stavebnictví zavedl také v České republice, stagnující křivka produktivity v tomto odvětví průmyslu by nejen získala na vzestupnosti, ale veřejné stavební zakázky by byly od počátku transparentní a zůstaly by transparentními i v průběhu „života“ staveb.

„Nezastíráme, že jsme přesvědčeni o tom, že BIM je v České republice nevyužitým potenciálem. Předpokládáme, že průzkum to nejen potvrdí, ale ukáže i segmenty, ve kterých pojem BIM není zas až tak velikou neznámou“ vysvětluje motivaci spolupráce s diplomantem Fakulty stavební ČVUT Tomášem Hrdinou předseda Odborné rady pro BIM, Petr Vaněk. Viktor Johanis, místopředseda Odborné rady pro BIM, ho doplňuje: „Jakmile totiž zjistíme, kde je BIM nejvíce známým pojmem, můžeme s touto skupinou úzce spolupracovat a snažit se tak Informační model budovy dostat více do praxe. Zatím se domníváme, že o BIMu mají nejvíce informací architekti“. Průzkum tedy může jednoznačně ukázat na ty účastníky stavebního procesu, kteří BIM dokáží přijmout bez větších potíží, ale i na ty, kteří s tím budou mít problém.

Odborná rada pro BIM podpoří průzkum odměněním vylosovaných hlasujících. Deseti z nich nabídne individuální členství v Odborné radě pro BIM na jeden rok zdarma a dalším deseti věnuje čestnou vstupenku na plánovanou listopadovou konferenci BIM 2 Day 2012.

Vyplnění dotazníku, který se týká analýzy aktuální formy tvorby a využívání projektové dokumentace v českém stavebnictví zabere svým respondentům ne více než 5 minut. Cílem šetření je analyzovat, jak skutečně je dokumentace vytvářena a dále využívána odborníky. „Výsledky průzkumu budou použity do mé diplomové práce na téma „Informační modelování budovy (BIM – Building information modeling)“ uvádí diplomant FSv Tomáš Hrdina a zároveň doplňuje: „Výsledky průzkumu budou poskytnuty všem, kteří se ho zúčastní, přičemž reakce na tuto anketu je samozřejmě dobrovolná a anonymní.“ Pokud tedy chcete, aby i Váš názor byl součástí tohoto průzkumu stavebnictví, neváhejte. Anketu naleznete na www.CzBIM.org/pruzkum

Zakládající členové Odborné rady pro BIM jsou Bentley Systems ČR, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, Data Design System, FADW a Skanska. Hlavními partnery Odborné rady pro BIM jsou firmy Nemetschek a Tekla. Strategickými partnery jsou FSv ČVUT v Praze a Molab FA ČVUT v Praze.

####

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států

  • autor: *
  • publikováno: * 26. 6. 2012

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři