Novinky a názory / architektonické soutěže

Tady jsou připraveni na změnu klimatu: představujeme vítěze Adapterra Awards

Zvláštní uznání poroty získal projekt obnova údolní nivy řeky Kyjovky Foto: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)

Ekologická vozovna tramvají, komplex zdravých bytů, permafarma a obnova brněnského lesoparku. To jsou vítězové hlavních kategorií soutěže Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství. Ta již pět let hledá a oceňuje projekty, které pomáhají postupně připravit českou krajinu a města na sucho, vlny horka či přívalové deště. Představení vítězů na webu adapterraawards.cz.

Nadace Partnerství , 5. 11. 2023

Projekty do soutěže přihlašují obce, jednotlivci, firmy i organizace. Odborná porota je hodnotí a vybírá z nich ty nejlepší. Nadace Partnerství ve spolupráci s odborným garantem Integra Consulting následně shromažďuje v inspirativní databázi příběhy všech kvalitních nápadů a řešení. Díky tomu mohou sloužit jako vzorové realizace pro další projektanty, stavebníky či zastupitele obcí po celé České republice.

Záštitu nad soutěží převzal ministr životního prostředí Petr Hladík „Jsem rád, že dnes můžeme ocenit ty nejlepší projekty, které pomáhají našim městům a krajině se lépe adaptovat na negativní projevy změny klimatu. Ocenění by si ale zasloužil každý přihlášený projekt, protože každý z nich svému okolí neuvěřitelně pomáhá. Je třeba, aby takové projekty šly příkladem, za což bych rád ocenil Nadaci Partnerství,“ uvedl.

Foto: Vítězný projekt v kategorii náš domov: Green Port Strašnice


Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích

  • Náš domov – Green Port Strašnice Investorovi JRD Development se v něm podařilo vytvořit komplex bytů s výborným tepelným, akustickým i světelným komfortem, který zároveň co nejméně zatěžuje přírodu. Jeho součástí je množství zelených ploch, zelených střech i komunitních prostor pro setkávání a zahradničení. 
  • Volná krajina – Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy Farma fungující jako celek využívá jednoduchá opatření, která zajišťují dlouhodobou ekologickou i ekonomickou stabilitu. Od zdraví půdy a rostlin, kvality vody přes způsob péče o krajinu a její plody, k řemeslům, vzdělávání a podnikání. 
Foto: Vítězný projekt v kategorii volná krajina: Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy
  • Pracovní prostředí – Modernizace vozovny Slovany Moderní ekologickou základnu tramvajové dopravy se za provozu podařilo vybudovat v Plzni. Areál má sníženou hlukovou zátěž i množství spotřebované energie, pracuje se zelenými střechami i dešťovou vodou. Tou se přímo umývají tramvaje. 
Foto: Vítězný projekt v kategorii pracovní prostředí: Modernizace vozovny Slovany
Foto: Vítězný projekt v kategorii zastavěná území: Obnova lesoparku Čertova rokle v Brně-Lesné

Partnerské ocenění

  • Cenu Kia „Soulad člověka s přírodou” – získal projekt Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře, který představuje přírodě blízké prostředí uprostřed pražské zástavby. Představuje přírodě blízké a komunitě sloužící prostředí uprostřed pražské zástavby. Dlouhodobě také pracuje na systému šetrného hospodaření s vodou. Tyto hodnoty nejlépe rezonují s cíli a hodnotami společnosti Kia Czech v oblasti udržitelnosti.
  • Cenu Prahy - získal rovněž projekt Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře za velmi zdařilý dlouhodobý a systematický pozitivními dopad na biodiverzitu, nakládání s dešťovými vodami a vzdělávání dětí i dospělých.
Foto: Cenu partnera soutěže Kia a cenu Prahy vyhrál projekt hospodaření s vodou v Toulcově dvoře

Soutěž zakončila konference, jejímž letošním tématem bylo „Posílení ochrany stromů ve městě”. Záznam z konference.

„Naše zkušenosti ukazují, že klíčovým prvkem ve veřejném prostoru jsou stromy,” shrnuje vedoucí adaptačního týmu Nadace Partnerství Martin Ander. „Zkusme si představit město bez stromů. Vedro je nesnesitelné, není kam se schovat, vzduch je suchý a mnohem více znečištěný, hluk na nás útočí ze všech stran. Tohle všechno pomáhají stromy řešit. Proto jsem přesvědčen, že pro ně musíme udělat maximum. Pomoci jim v těžkých podmínkách zastavěného prostoru. A tím vlastně pomoct sami sobě, protože by nám ve městech bez stromů nebylo dobře.”

Také ministr životního prostředí Hladík zdůraznil úlohu stromů ve městě a avizoval změny, které chystá ministerstvo na podporu ochrany stromořadí. „Živá zeleň pomáhá městům a jejich obyvatelům za jakéhokoliv počasí. Proto na Ministerstvu životního prostředí pracujeme na novele zákona o ochraně přírody a krajiny, díky které zrovnoprávníme postavení stromořadí a technických sítí v ulicích českých měst. Stromy a stromořadí jsou důležitou součástí životního prostředí nás všech a ochranu jednoznačně potřebují,“ doplnil ministr Hladík.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři