Novinky a názory / zprávy

Najdou se projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám?

Zelená střecha na budově školy brání jejímu přehřívání v letních měsících a zároveň slouží jako učebna Foto: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)

Do 31. března je stále možné nominovat administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině do 5. ročníku celostátní soutěže Adapterra Awards, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting. Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty a byly adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. Přihlášku je možné podat na www.adapterraawards.cz a získat finanční i věcné ceny v jednotlivých kategoriích – Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov a Pracovní prostředí. O vítězích rozhodne odborná porota, o Ceně sympatie pak v internetovém hlasování veřejnost. Kromě toho pořadatelé udělí také speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem.

Nadace Partnerství , 16. 3. 2023

Dle dat Českého hydrometeorologického ústavu se u nás průměrná teplota v letních měsících za posledních padesát let zvýšila o téměř 3 °C. Počet tropických dnů, kdy teplota překročí třicítku, roste, a očekává se, že v budoucnu takových dnů můžeme očekávat ročně i 30. Prodlužovat se podle odborníků bude období bez dešťů vedoucí k vysušování krajiny. Setkávat se budeme také častěji s bouřkami a prudkými lijáky, krupobitím či přírodními požáry. Všechny tyto situace s sebou nesou důsledky ovlivňující život obyvatel, životní prostředí i ekonomiku.

„Vedro obtěžuje, ohrožuje zdraví starších a nemocných obyvatel, zvyšuje kvůli klimatizaci energetické zatížení měst. Sucho působí na množství zemědělské úrody, erozi půdy, v obcích má pak vliv na kvalitu pitné vody nebo stav zeleně. Přívalové srážky zase způsobují škody na majetku a infrastruktuře, přetěžují kanalizaci a čistírny odpadních vod či splachují bahno z polí do okolních vesnic. Soutěž Adapterra Awards oceňuje projekty realizované u nás, které se těmto nově nastoleným podmínkám snaží přizpůsobit a jejich důsledky mírnit,” říká koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. S kolegy se pak shodují, že odolná krajina i města se v budoucnu neobejdou bez dostatečného množství zeleně a vodních prvků, které přirozeně chladí své okolí. V zástavbě je pak potřeba pracovat na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom ji zasákli v místě dopadu a nenechali odtékat pryč kanalizací.

„Klimatická změna již probíhá a bude vyžadovat významné investice do adaptace. Z těchto důvodů jsme se rozhodli stát partnerem soutěže Adapterra Awards, a to kategorie Zastavěná území, kde se hojně uplatňují výrobky z cementu. Uvědomujeme si, že výroba cementu patří mezi ekologicky nejnáročnější disciplíny, přesto je ochrana životního prostředí naší prioritou a rádi bychom dosáhli do roku 2050 uhlíkové neutrality,” vysvětluje Marek Tláskal ze společnosti Českomoravský cement zapojení do soutěže v roli partnera.  

Foto: Zelenou střechu je vhodné doplnit o fotovoltaické panely, které ji stíní i vyrábí elektřinu

Celostátní kolo soutěže Adapterra Awards se dělí do 5 hlavních kategorií: Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov, Pracovní prostředí a Cena sympatie. Z došlých přihlášek vybírá finalisty i vítězné projekty prvních čtyř uvedených kategorií odborná porota. Vítězové získávají finanční odměnu či věcnou cenu od partnerů soutěže – společnosti Nestlé (100 tisíc Kč), Českomoravský cement (50 tisíc Kč), SOLSOL (fotovoltaický set v hodnotě 50 tisíc Kč) a IVT Tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch v hodnotě 90 tisíc Kč). O Ceně sympatie rozhoduje od 1. srpna do 15. října veřejnost prostřednictvím online hlasování na webu soutěže. Vítěze internetového hlasování ocení společnost Delloitte finanční odměnou ve výši 50 tisíc Kč. Všechny vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Foto: Vsakovací dlažba umožňuje zadržet dešťovou vodu v místě dopadu

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze

 • Volná krajina – finanční odměna ve výši 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko
 • Zastavěná území – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Českomoravský cement
 • Náš domov – fotovoltaický set od společnosti SOLSOL v hodnotě 50 tisíc Kč
 • Pracovní prostředí – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch IVT AERO v hodnotě 90 000 Kč od společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
 • Cena sympatie – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Speciální ocenění

 • Cena Prahy (nejlepší projekt na území města Prahy)
 • Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)
 • Cena Jihomoravského kraje (nejlepší projekt v Zastavěném území v rámci Jihomoravského kraje)
 • Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny)
 • Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

Harmonogram soutěže

 • 2. 2. – 31. 3. 2023 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže
 • 21. 2. 2023 – Online konference na téma Voda ve městě
 • 1. 8. 2023 – Zveřejnění finálových projektů
 • 1. 8. – 15. 10. 2023 – Online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie
 • 1. 11. 2023 - Vyhlášení vítězů na konferenci Adapterra Awards

Klíčová slova:

Adapterra Awards soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři