Novinky a názory / zprávy

Tisíce kilometrů daleko. V Praze vznikl návrh sirotčince pro Kongo

Studentský tým Jirka Petrželka, Anita Černá a Tomáš Roletzki z ČVUT navrhli sirotčinec v Kongu, který slaví světový úspěch Foto: Jirka Petrželka, Anita Černá, Tomáš Roletzki

"Promyšlený, udržitelný, milující člověka, sociální, vzdělávací, zaměřený na přírodu, který lze realizovat za rozumnou cenu! Výborně!“ Tak ohodnotila nizozemská porotkyně, architektka Carole Baijing, návrh českých studentů na obydlí pro sirotky z Konga. Český tým studentů z ČVUT získal druhé místo ve studentské kategorii soutěže Eurasian Prize/Architecture.

ČVUT v Praze , 17. 8. 2023

Studentský tým Jirka Petrželka, Anita Černá a Tomáš Roletzki vedený doktorem Janem Tilingerem za asistence Petra Čandy spolu se zástupci organizace Naše děti v Kongu vytvořili během jednoho víkendu propracovanou studii a technické řešení pro sirotčinec. Projekt si můžete prohlédnout zde.

Návrh projektu vznikl na již pátém Projektovém maratonu pořádaném Centrem mezinárodních rozvojových projektů ČVUT (ICWD). Projektové maratony jsou kreativně vzdělávací setkání, která se zaměřují na tvorbu projektů pro rozvojové oblasti světa.

Foto: Studentský návrh vznikl v rámci Projektového maratonu, který pořádá Centrum mezinárodních rozvojových projektů ČVUT

První pozitivní odezva přišla přímo z Konga od Otce Jeana-Martina ředitele sirotčince: „Nedovedete si ani představit, jak jsme ohromeni vaší vynikající prací. Tisíce kilometrů od nás jste vykonali práci, jako kdybyste byli tady přímo na místě. Budu-li upřímný, tyto nákresy a vizualizace odpovídají tomu, co jsme si představovali na našem pozemku, a nemůžeme se dočkat, až se zrealizují. Mockrát vám děkujeme a přejeme vám všem i každému zvlášť hodně úspěchů ve vašem studiu i praxi. Ať vám Bůh, Pán všech architektů, žehná, a i nadále vám dává inspiraci.“ 

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD ČVUT) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů.

Foto: Studii ocenil i sám Jean-Martin, ředitel sirotčince. Výkresy i vizualizace jsou přesně podle jeho představ 

Centrum nabízí příležitosti pro vzdělávání studentů i odborné veřejnosti v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi univerzitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem je podpora mezioborové spolupráce za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství).

Letos se krom 4.ročníku letní školy (11.–15. 9.), kde se potkají studenti různých oborů, budou konat i další dva Projektové maratony. Účastníci projektových maratonů získávají cennou zkušenost při tvorbě projektu do klimaticky a kulturně odlišných podmínek a zapojená organizace získává hotový projekt.

Příští projektový maraton se bude konat 15.–17. září a zapojit se může každý, koho rozvojové projekty zajímají.

  • autor: ČVUT v Praze *
  • publikováno: * 17. 8. 2023
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři