Technologie / IT

3D BIM projektování za rozumnou cenu

Nový ArchiCAD STAR(T)EDITION - 2011 - je postaven na technologii virtuální budovy ArchiCADu 14. Jedná se již o šestou verzi "startovního" ArchiCADu, což jen potvrzuje oblibu tohoto řešení, které díky příznivé ceně zpřístupňuje BIM projektování širokému spektru uživatelů.

Radek Podliska , 20. 7. 2011

Foto: eArch
Funkce a možnosti SE jsou vyladěny tak, aby odpovídaly potřebám menších projekcí i stavebních firem, ale současně nic nebrání expanzi uživatele. Díky obchodní politice Graphisoftu, kdy je možné za rozdíl v ceně získat velký ArchiCAD, plní STAR(T)EDITION funkci startovací doslovně. To potvrzuje i fakt, že cca 30 % starteditionistů během 2 - 3 let od pořízení SE na velkou verzi přechází.

ArchiCAD SE nabízí všechny výhody technologie virtuální budovy (BIM), kdy výkresová dokumentace všech stupňů je odvozována přímo z archicadovského modelu bez potřeby žádného dalšího programu a bez nutnosti opakujících se činností. Nové funkce ArchiCADu STAR(T)EDITION 2011 rozšiřují možnosti programu ve všech oblastech jeho využití, od modelování a zpracování stavební dokumentace přes vizualizace, spolupráci se specialisty a správu knihoven až po "hrubý" výkon. ArchiCAD SE 2011 dokáže načítat i ukládat datové formáty DWG-DXF (Autocad 2010) a IFC 2x3. ArchiCAD STAR(T)Edition 2011 nabízí vyladěné pracovní postupy od fáze ideové studie až po plotrování prováděcí dokumentace.

Novinky ArchiCAD STAR(T)Edition 2011

MODELOVÁNÍ Pro vytváření modelu je zásadní funkce načtení geodetických dat, pomocí které lze geodetické zaměření (x, y, z, ...) jedním příkazem transformovat do objektu Síť resp. terén, jehož standardními funkcemi lze takto vzniknuvší objekt následně upravovat (Obr. Terén). Příjemnou pomůckou jsou další možnosti nastavení oken a dveří. Bylo odděleno nastavení ostění a zakončení dutiny, lze tak vytvořit detailní model včetně osazení pro automaticky generované půdorysy a řezy. Prvky umějí zobrazit minimální prostor pro jejich osazení a jsou doplněny o parametrické a graficky nastavitelné zastiňovací prvky. Pro práci s knihovními prvky, a to zvláště s těmi z předchozích verzí SE, je velkým přínosem vylepšená správa knihoven. Správce knihoven zobrazuje rozšířenou sadu informací o načtených knihovnách a objektech. Podstatný je rovněž fakt, že knihovny konkrétních výrobků určené pro velký ArchiCAD, pracují stejně dobře i v SE (Obr. Knihovny)

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Při vytváření technické dokumentace je příjemným vylepšením rozšíření nástroje kóta a možnost přidat Text před a za zobrazenou hodnotu (Obr. Text kóta). Při změně okótovaného objektu se aktualizuje hodnota kóty, přidané texty upraví svou polohu, jinak zůstanou beze změny. Ke kótám tak lze jednoduše připojit vysvětlující komentáře či pokyny. ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 zavádí standardní "excelovskou" práci s interaktivními výkazovými tabulkami. Zásadní je export tabulky (včetně obrázků) do obecného formátu *.xls, tedy nikoli pouze pro Microsoft Excel, ale i další tabulkové editory (Open Office) pracující s *.xls.

PRACOVNÍ POSTUPY

Foto: eArch
Práci u počítače velmi zpříjemňují stíny v pracovním okně Open GL (Obr. Stíny OPGL). Ve 3D pracovním okně (perspektiva i axonometrie) se v módu OpenGL zobrazují stíny. To značně zjednodušuje a zrychluje přípravu scény pro finální vizualizaci. Fakt, že pracovní prostředí je příjemnější a více "sexy", také není zanedbatelný. Rovněž funkcionalita dočasné natočení pohledu zvyšuje ergonomii projektování. Celý model lze pootáčet tak, aby byl orientován svisle/vodorovně, což značně zjednodušuje práci, např. při kótování. Tato funkce doplňuje možnost natáčení uchopovací sítě a dokazuje, že komplexní 3D BIM systém je vysoce efektivní nástroj pro zpracování 2D dokumentace. Nový editační nástroj pravítko nabízí neustálou dynamickou odezvu na vertikálně/horizontální polohu kurzoru. Zviditelnění vodících čar se aktivuje pouhým kliknutím na ikonu pravítka. Pravítko značně zvyšuje produktivitu generování výkresů. Práci zefektivňuje i optimalizace výkonu, ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 zrychluje řadu operací o 15%-500% v závislosti na velikosti projektu a jeho komplexnosti. Například načtení knihoven je až o 500% rychlejší oproti předchozím verzím.

KOMUNIKACE Navzdory stále rozšířenějšímu využívání 3D modelů, je nutné koordinovat práci se specialisty, kteří převážně využívají 2D pracovní postupy. ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 obsahuje komunikační můstek pro export i import DWG/DXF 2010. Možnost zobrazit a exportovat pouze nosnou konstrukci stavby je zásadní pro komunikaci mezi architektem a statikem. Funkce částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D. Každému Pohledu lze přiřadit různé částečné zobrazení konstrukce (Obr. Čáatečné zobrazení konstrukce). ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 podporuje GRAPHISOFT TZB Modelář a stává se tak i důležitým koordinačním nástrojem. 3D model TZB rozvodů přesně podle výkresů specialistů eliminuje kolize v konstrukci budovy. Pro komunikaci se specialisty jsou zásadní i přednastavené komunikační IFC filtry specifické pro konkrétní aplikace, např. Nemetschek Scia Engineer (Obr. IFC).

Technicko-obchodní informace

ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 dokáže otevřít projekty vytvořené v: STAR(T)EDITION 2006 a vyšším, ArchiCADu 8.1 a 9 a PlotMaker 3.1. ArchiCAD STAR(T)EDITION 2011 si zachovává velmi příznivou cenu 50200,- Kč (+DPH).

Systémové požadavky

Operační systém MS Windows XP Pro, Vista Business/Enterprise/Ultimate Edition, Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate Edition nebo Mac OS X 10.5 a 10.6 (Mac Intel) Procesor Intel Pentium 4 a vyšší; Mac Intel; doporučen vícejádrový procesor Operační paměť Minimální konfigurace 2 GB, doporučuje se 4 GB nebo více

Radek Podliska podliska@cegra.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři