Technologie / IT

ArchiCAD 15: Integrace profesí a kompatibilita

Výměna a sdílení dat mezi architektem/projektantem a specialisty jiných profesí může probíhat dvěma způsoby. Jednou možností je výměna 2D výkresů, což je standardní způsob, který nemusí být vždy přehledný a jednoznačný. ArchiCAD však nabízí ještě druhou možnost, kterou je sdílení celé 3D virtuální budovy, resp. BIM modelu.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 17. 8. 2011

2D komunikace

Vyladěný export/import DWG2010 2D podporuje ArchiCAD exelentně, Graphisoft klade důraz na vývoj DWG překladačů a jejich uzpůsobení autocadovské logice, např. kombinaci archicadovských půdorysů, řezů a pohledů lze vložit do jednoho DWG výkresu. ArchiCAD zachází inteligentně s Xrefy, při exportu i importu dokumentů, jejichž součástí Xref je, jsou zachovány vzájemné vazby. Xrefy lze rovněž "administrovat". Archicadovská funkce "spojit" zabezpečuje, že po připojení a odpojení DWG dokumentu zůstáva archicadovský projekt "čistý".

Podpora Adobe PDF Support Formát PDF (Portable Document Format) se stal nejpopulárnějším datovým formátem pro publikování a archivaci výkresové dokumentace. Vnitřtní engine PDF ArchiCADu podporuje export i import PDF dokumentů. Schopnost načtení PDF dokumentů je perfektní pomůckou pro začlenění výkresů standardizovaných konstrukčních detaliů do archicadovské výkresové dokumentace.

 

3D komunikace

Sdílení virtuální budovy neznamená "pouhou" schopnost uložit model ve formátu pro jiný program a zde jej otevřít, ale respektovat zásadní principy komunikace, kdy každá profese má "svůj" model/projekt, se kterým pracuje ve "svém" programu a za který zodpovídá. Archicadovský architektonicko/stavební model je díky své kategorizaci objektů a systému vazeb mezi nimi ideálním "východiskem" 3D komunikace.   CAD formáty Schopnost sdílet data se specialisty je naprosto zásadní pro projektování na počítači. Převodník 3D DXF/DWG v ArchiCADu podporuje tyto formáty do verze AutoCAD® 2010 kde přesně "mapuje" vrstvy (hladiny), barevnost per, fonty a bloky.  ArchiCAD dokáže zapsat DXF/DWG data obsahující výkresový i modelový prostor. Uživatelsky lze nastavit přesná pravidla pro konverzi jednotlivých objektů a jejich parametrů, možné kolize při začlenění DWG do archicadovské virtuální budovy jsou eliminovány na minimum. ArchiCAD rověž umí importovat a exportovat vektorový DWF formát AutoCADu a  DGN MicroStationu.   IFC Nejvyšší úroveň mezioborové komunikace využívá datový formát IFC, který je vyvíjen pod záštitou Mezinárodní aliance pro interoperabilitu - International Alliance for Interoperability (IAI http://www.buildingsmart.com/) čerpající informace od svých členů z odvětví stavebnictví, softwaru, vládních orgánů a technických specialistů. Kvalita a otevřenost IFC se odráží v jeho přijetí jako ISO standardu. Díky IFC je vazba ArchiCADu na profesní systémy nezávislá na verzích používaných programů. Architekt/projektant není nucen omezovat své spolupracovníky pouze na ty s konkrétním systémem. ArchiCAD15 integruje IFC do svých pracovních postupů. Přímo v ArchiCADu lze editovat IFC parametry objektů. Využití IFC modelů pro řízení změn a koordinaci profesí je základem OPEN design spolupráce. ArchiCAD 15 umožňuje práci s anotačními nástroji i při hromadných výběrech objektů (přiblížení, smazání, ...). Nový parametr Stav rekonstrukce lze uložit jako jednu z IFC vlastností. Propojení s TZB aplikacemi prostřednictvím IFC umožňuje "mapování" podlaží.   

Klasifikace konstrukcí - k úpravě stavebního modelu pro export pro navazující profese nabízí čtrnáctka rozšíření klasifikace objektů doplněním údajů “IFC typ prvku”, “statická funkce” a "termodynamická pozice". Pro úpravu modelu pro statiky je rovněž zásadní funkce zobrazování nosné a nenosné konstrukce.

Koordinační model. Profesní model lze načíst zpět do ArchiCADu a zde jej porovnávat s modelem výchozím. Rozdíly systém vyznačuje graficky, při aktualizaci modelu dokáže pracovat pouze se změněnými prvky. Profesní model je načten jako model referenční, architekt má neustále aktuální data. "Prolnutí" modelů stavebního a profesního vytváří model koordinační.

Přímá vazba na statiku a TZB - komunikace probíhá pomocí IFC můstků. Pro statiku je zásadní SCIA Engineer, k dispozici jsou rovněž Nemetschek Allplan Engineer, Revit Structure a Tekla. Pro oblast TZB je připravena vazba na DDS-CAD a Revit MEP.

  Kancelářské programy Práce s textem řeší ArchiCAD vestavěným textovým editorem s funkcemi, na které jsme zvyklí z "office" prostředí. Díky tomuto nástroji je zabezpečeno, aby při kopírování textů mezi ArchiCADem a textovým editorem (např. Microsoft Word) bylo zachováno formátování. Rovněž práce s archicadovskou interaktivní tabulkou se přizpůsobuje obecně platným pravidlům pro tabulkové procesory a i zde to znamená, že export tabulky z ArchiCADu do tabulkového procesoru je velmi přímočarý, přenášejí se i náhledové obrázky. Dokumenty ve formátu .xls, exportované z ArchiCADu, nejsou použitelné pouze v programu Microsoft Excel, ale i v dalších tabulkových editorech (Open Office).

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři