Technologie / IT

ARCHICAD 25 – kvalitní design v každém detailu

Už více než rok platí, že Archicad je vylepšován kontinuálně, úpravy a vylepšení přinášejí průběžně vydávané aktualizace. Nicméně jednoroční milníky ve formě upgradů, které znamenají změnu v názvu programu, zůstávají. Tím nejnovějším je Archicad 25.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 23. 11. 2021 / Advertorial

Co už dlouho dělá z Archicadu tak efektivní nástroj pro projektování? Díky integrovanému prostředí Publikace, lze model i výkresy sdílet se specialisty, investorem či úřady kliknutím myši. Archicad podporuje více než 40 komunikačních formátů. PDF lze rozbít do čar, pro DWG a IFC lze uživatelsky vytvářet převodníky. Vestavěný analytický model umožňuje plynulou spolupráci se statikem. Archicadovský Teamwork podporuje současnou spolupráci více projektantů na stejném projektu. Přesvědčivé vizualizace lze jaksi „mimochodem“ získat přímo z BIM projektu. A v neposlední řadě, unikátní aplikace BIMx (pro mobilní zařízení i desktopy) intuitivně a srozumitelně přemosťuje prostor mezi projektantem, stavbou a investorem.

Co přináší verze 25? Vylepšení ve všech základních činnostech: navrhování, vizualizace, dokumentace i spolupráce.

NAVRHOVÁNÍ

Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt. Nástroj Prostup je zásadní pomůckou při BIM projektování pro koordinace a vykazování. Pětadvacítka rozšířila možnosti tohoto nástroje, ve 2D i 3D lze navrhovat prostupy s polygonálním profilem. Vylepšení nástroje Schodiště přineslo novou metodu výpočtu délky stupňů „Podél sečny“, novou volbu „Zamknout referenční čáru“ při editaci schodiště, automatizované nastavení „Podesty schodiště“, nové nastavení symetrického uspořádání zkosených stupňů. Schodiště lze vytvořit dle všech lokálních standardů. Byl doplněn nábytek a dekorace pro obýváky, kuchyňské židle, venkovní nábytek, ale hlavně plně parametrické modulární kuchyně. Kuchyňské skříňky jsou seřazeny do tří hlavních kategorií – spodní, vysoké a horní (nástěnné) – a dále tříděné dle tvaru (např. obdélníkové, zkosené, tvaru L, C nebo S). Každý prvek linky (skříňka) je plně parametrický a nabízí celou škálu nastavitelných elementů (úchytka). Export/import mezi Archicadem a Rhinem zajišťuje zdarma stažitelný doplněk. Doplněk dostupný s Archicadem 24 podporoval Rhino 5, pětadvacítka rozšiřuje tuto vazbu pro Rhino 6 a 7. Vazba slouží například pro „překlopení“ koncepční studie do prostředí BIM či k BIM navrhování freeform konstrukcí.

Foto: Zrychlení přináší možnost kliknutím přepínat mezi 2D a 3D

VIZUALIZACE

Materiály v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně určeny pro 3D zobrazení. Pětadvacítka s nimi pracuje i v řezech a pohledech, kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí i vyplnit plochy stínů. Přesvědčivost a vypovídající hodnotu 2D dokumentů rozšiřuje možnost nastavení „hloubky“, které rozliší zobrazení konstrukcí podle jejich vzdálenosti od roviny řezu/pohledu. Jak už bylo řečeno, Archicad 25 umí zobrazit textury v řezech a pohledech. Je tu však ještě další funkcionalita. Pětadvacítka umí zobrazit texturu materiálu ve výplni (nástroj Výplň). Nejedná se o obrázkovou výplň, se kterou pracují už předchozí verze Archicadu, ale rozšíření parametrů Výplně a způsobu práce s nimi. Ačkoli výplň je pouze 2D objektem, lze ji použít pro zobrazení různých variant návrhu a to v dokumentech jako jsou půdorys, řez a pohled, aniž bylo nutné přenastavovat samotný objekt Výplň.

Foto: Srovnání zobrazení textury ve výplni

DOKUMENTACE

Předchozí verze Archicadu dokázaly přiřadit popisku pouze celému TZB systému. Teď lze přiřadit popisku jednotlivým prvkům a nechat tak vypsat potřebné informace jedním kliknutím.

SPOLUPRÁCE

Různé CAD/BIM programy různým způsobem pracují se souřadným systémem. Různé požadavky na počátek souřadného systému mají různé profese či místní zvyklosti (např. JTSK). Nový prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG.

Analytický model přinesl Archicad 24 a byl to přelomový krok k plynulé spolupráci mezi stavařem a statikem. Pětadvacítka vylaďuje pravidla, na základě kterých je ze stavebního modelu generován model analytický. Dříve ruční práce se „zarovnáváním“ konstrukcí proběhne automaticky a to díky nové funkci posunutí virtuálního průsečíku. Statik si nyní může být jistý, že zatížení, která uvažuje ve svém analytickém programu (např. Scia), Archicad zobrazí. Pětadvacítka doplnila k analytickému modelu zatížení, graficky znázorňuje typ, směr a hodnotu.

Obousměrné sdílení informací mezi Archicadem a statickým programem probíhá prostřednictvím formátu SAF. Import RFA TZB objektů jako nativních GDL prvků do Archicadu ocení ti, kteří spolupracují s uživateli Revitu MEP. Import rodin (objektů) z Revitu MEP jako objektů GDL zajistí, že importované TZB systémy budou mít možnosti připojení (podobně jako nativní objekty Archicad MEP) a půjde je použít k vytváření systémů TZB bez jakýchkoli potíží nebo dalšího nastavování. Vylepšení sdílení RFA & RVT geometrie. Plugin pro sdílení RFA a RVT byl s předchozími verzemi Archicadu zdarma ke stažení. V Archicadu 25 je implementován do standardní instalace. Byla vylepšena funkce výměny geometrie, je podporován také Revit 2021. Vylepšení propojení Archicad – Solibri. Doplněk Archicad - Solibri Connection je k dispozici ke stažení a instalaci zdarma. Doplněk udržuje živé spojení mezi Archicadem a Solibri a eliminuje tak export a import souborů. Doplněk byl vylepšen o možnost synchronizace pozic 3D kamer a podporu statického analytického modelu.

Klíčová slova:

ArchiCAD design software

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři