Technologie / IT

Jaký CAD/BIM software si vybrat při studiu architektury?

Na začátku každého semestru mnoho studentů zvažuje, jaké předměty si vybere na nadcházející půlrok svého studia. Kromě jiných předmětů studenti uvažují také o tom, jaký si vybrat CAD předmět a jaký CAD/BIM software se začít učit, protože tento software pak budou využívat i při práci na svých projektech během dalších studií. Nakolik je rozhodnutí o volbě softwaru zásadní pro další profesní růst studenta? Může být volba toho či onoho programu špatnou volbou? Se kterým se nejlépe pracuje?

EARCH.CZ , 16. 2. 2020

Hned v úvodu je potřeba zdůraznit, že neexistuje jediný univerzální program, se kterým by student architektury vystačil po celou dobu studia. Stejně tak neexistuje nástroj, který by vyhovoval každému. Studium nejen architektury je naopak příležitostí vyzkoušet si celou řadu softwarových nástrojů a udělat si tak vlastní obrázek o tom, co který program umí a k čemu se hodí. Každému také může vyhovovat jiný software z pohledu jeho uživatelského rozhraní, filozofie ovládání.

Studenti architektury mají možnost se během studia postupně seznámit s celou řadou programů od aplikací, které se hodí na skicování, tvorbu grafiky, přes programy pro analýzy a výpočty až po specializovaný software pro navrhování a projektování budov. Trendem dnešní doby je bezesporu stále více skloňovaná zkratka BIM – Informační modelování budov. Metoda práce BIM předpokládá kromě osvojení si některého z k tomu určených softwarových nástrojů také změnu myšlení a filosofie práce oproti tradičnímu způsobu práce ve 2D. 3D/BIM projektování bude do budoucna jednoznačně dominovat.

2D CAD nebo 3D CAD/BIM?

Citovaným tématem dnešních dnů je 3D/BIM projektování. To však neznamená, že do budoucna 2D výkresová dokumentace zcela vymizí. Má však smysl se v dnešní době učit rýsovat v čistokrevných 2D CAD programech? Odpověď je jednoduchá: Kvalitní 3D/BIM nástroje by měly umožňovat jak práci ve 3D, tak pochopitelně ve 2D, takže práci s 2D dokumentací si lze osvojit i v nich. Navíc editování funguje na 2D entity (čára, křivka, oblouk, ...) úplně stejně jako na prostorové objekty typu zeď, deska, výplně otvorů. Principy práce ve 2D/3D prostoru jsou velmi podobné a výhodou je, že se uživatel při práci ve 2D i ve 3D pohybuje v prostředí jednoho softwarového řešení.

Letní škola BIMFoto: eArch

Co výkres, to soubor? Zapomeňte!

Velkou výhodou 3D/BIM filozofie programů také je, že uživatel pracuje s jedním souborem, který reprezentuje celý projekt. Jednotlivé výkresy vznikající metodou práce ve 2D (půdorysy, řezy, pohledy, detaily, situace) mohou být vytvářeny a editovány v logické struktuře stavby, kterou 3D/BIM nástroje nabízí. Dalším benefitem je také možnost publikace výkresů v různých sestavách v různém grafickém provedení (se zapnutím různých stylů zobrazení, kombinací vrstev, sadami per) či měřítku, včetně možnosti uložit projektovou dokumentaci v různých souborových formátech (DWG, DXF, PDF). Moderní možností sdílení dokumentace mohou být cloudová úložiště, kam architekt nebo projektant projekt vypublikuje a může jej dle potřeby sdílet s ostatními. To pochopitelně může fungovat i při komunikaci studentů s pedagogy nebo mezi studenty, kteří společně pracují na jednom projektu.

Na současném trhu se vyskytuje celá řada CAD/BIM softwarových řešení. Zdaleka ne se všemi se lze aktivně seznámit během výukových plánů ve škole. Nicméně je rozdíl, pokud se učíte pracovat ve 2D nebo se začnete sžívat s 3D/BIM nástroji. Ve výsledku nejde ani tak o dokonalé znalosti jednoho konkrétního softwaru, ale především o to, aby student pochopil filozofii práce metodou 3D/BIM obecně. Každý další program z kategorie 3D/BIM si pak osvojí bez větších potíží. Ostatně učit se více SW nástrojů, to ani nemá být cílem studia architektury či pozemního stavitelství. Software je „jen“ nástroj pro aplikaci profesních znalostí.

Znáte IFC?

Aby mezi s sebou mohly 3D/BIM programy komunikovat, potřebují výměnný souborový formát, pomocí něhož jsou schopni si vyměňovat data. Proto dnes architekt nebo projektant s dalšími profesemi mohou navzájem komunikovat 3D/BIM informace pomocí souborového formátu IFC. O funkcionalitu souborového formátu IFC se stará Aliance buildingSMART. Na stránkách buildingSMART naleznete kompletní seznam IFC kompatibilních nástrojů, které dokáží navzájem komunikovat na meziprofesní úrovni právě pomocí formátu IFC. Na školách se pochopitelně vyučuje jen několik zástupců z této kategorie.

EDU verze programu ArchiCAD pro studenty zcela zdarma

Vzhledem k narůstajícímu významu BIM projektování a potřebě vzdělávat nastupující generace již během studia nabízí maďarská společnost Graphisoft tzv. EDU verzi programu ARCHICAD, kterou mohou studenti během svého studia používat zcela zdarma s možností opakované každoroční obnovy. Díky této možnosti tak studenti mají šanci získat zkušenosti s prací v BIM programu již během svého studia, což následně může mnohdy sehrát kladnou roli při nástupu do samotné praxe. Program ARCHICAD vyvíjený maďarskou společností Graphisoft představuje hojně užívanou BIM/CAD aplikaci oblíbenou napříč mezinárodním spektrem architektů a projektantů. Ti se k BIM modelování uchylují převážně pro jeho pokrokovou filosofii usnadňující vzájemnou spolupráci mezi profesemi a přehledné a komplexní řešení daných projektů. Své služby ARCHICAD nabízí jak „již zaběhnutým“ stavbařům, tak studentům architektury a stavebních oborů.

myarchicad.comFoto: eArch

JAK ZÍSKAT LICENCI?

Získat licenci k projektu ARCHICAD není nic náročného. Jak již bylo řečeno, tzv. EDU licence je zdarma a studenti si ji mohou během svých studií obnovovat. Je třeba se pouze registrovat na stránkách myarchicad.com v sekci „STUDENT“, a následně počkat na potvrzovací e-mail s patřičným registračním číslem. V případě, že by tento e-mail zájemce neobdržel do 7 dní, doporučujeme obrátit se na nejbližší pobočku CEGRY (Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR). Aktuálně studentům Graphisoft nabízí verzi ARCHICAD 22, kterou budou uživatelé moci používat po dobu jednoho roku. Po jeho uplynutí mohou studenti požádat o prodloužení své licence. Během platnosti nelze právě užívanou verzi softwaru upgradovat.

STUDENTSKÉ LIMITY

EDU licence představuje plnohodnotně fungující verzi, která je však určena pouze pro školní resp. studijní projekty. Komerční používání studentského softwaru je zakázáno. Z těchto důvodů jsou veškeré grafické výstupy vytvořené v rámci EDU licence označeny logem společnosti či textem: „Zpracováno ve studentské verzi“.

Možnost navázat na výuku a zlepšit si své dovednosti v ArchiCADu mají studenti středních škol také během workshopů. Jedním z nich je i Letní škola BIM modelování v Žatci organizovaná Odbornou radou pro BIM.

Letní škola BIMFoto: eArch

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 16. 2. 2020
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři