Technologie /

Seriál BIM: Projektování, výstavba, správa 2. díl

Ve druhém díle seriálu o metodice BIM se podrobněji podíváme na fázi realizace stavby. Co konkrétně BIM přináší do výstavbového procesu a jak lze s informačním modelem pracovat přímo na staveništi? Jaké klade BIM požadavky na stavební firmu a její zaměstnance? V závěru tohoto dílu se podíváme i na další zkratky a pojmy, které díky metodě BIM nutně rozšíří do budoucna slovní zásobu všech účastníků stavebního řetězce.

Petr Vaněk , 6. 3. 2019

BIM na stavbě?

Informační model stavby pro zhotovitele stavby představuje diametrálně odlišný přístup k informacím o stavbě, kterou je potřeba nově postavit či zrekonstruovat. Ještě před samotným zahájením výstavbového procesu má zhotovitel díky metodě BIM k dispozici tzv. digitální dvojče stavby. To přináší zhotoviteli zásadní informace, které by měly eliminovat případné chyby během výstavby či vícepráce. Díky digitálnímu dvojčeti – virtuální stavbě může zhotovitel zodpovědně nacenit zhotovení stavebního díla. Jak ukazuje graf od Patricka MacLeamyho, schopnost ovlivnit náklady a výkonost stavby s přibývajícím časem klesá [1]. Náklady na změny v návrhu [2] se s přibývajícím časem naopak výrazně zvedají. Graf dále ukazuje, že metoda BIM [4] oproti klasickému postupu tvorby dokumentace stavby [3] se snaží soustředit úsilí do prvních fází (prvotního a detailního návrhu).

Foto: EARCH

BIM během provádění stavby

Během provádění stavby plynou výhody z nasazení metody BIM jak zhotoviteli, tak i dalším účastníkům stavebního řetězce, ať jsou jimi subdodavatelé generálního dodavatele stavby, ale i autoři projektu, architekti a projektanti, kteří v roli autorského dozoru dohlížejí na správnost realizace díla dle projektu.

Výhody použití metodiky BIM pro architekty a projektanty (ve fázi realizace)

Možnost lepšího plánování provádění stavby. Díky menšímu výskytu kolizí se ušetří jak finanční, tak časové prostředky.

Možnost návrhu prefabrikovaných dílů, což nutně neznamená použití typových prvků, ale spíše lepší plánování způsobu výroby a montáže jak typových, tak atypických prvků.

Při využití konstrukčního software i zrychlení montáže, zlepšení plánování, využití 4D a 5D údajů a snížení chybovosti.

Snížení RFI (požadavek na informaci, Request for Information) a vylepšení komunikace mezi projektanty.

možnost evidence skutečných nákladů stavby pomocí skenování (kódy)

zlepšení plánování času a nákladů – snížení chybovosti

usnadnění provádění controllingu (plán x skutečnost)

změnové listy, kontrolní rozpočty, skutečný stav

Výhody použití metodiky BIM pro zhotovitele stavby

Pro zhotovitele představuje BIM především aktuální a spolehlivou dokumentací stavebního projektu. Z hlediska toku informací je na jedné straně uživatelem modelu, ale zároveň je důležitým spoluautorem modelu, protože model aktualizuje podle skutečného stavu a skutečných výrobků, které jsou na stavbě použity. V tomto směru je role zhotovitele zcela zásadní, pokud má být model dále použit pro správu a údržbu nemovitosti.

Hlavní výhody BIM pro zhotovitele:

Přebírá kvalitní a celistvou dokumentaci, která je prostá kolizí, takže nedochází k tolika problémům způsobeným chybami v projektu a nesouladem mezi projektovou dokumentací z jednotlivých odborností

Změny v projektu během zhotovování jsou správně promítnuty do celé dokumentace, takže nedochází k následným problémům při opomenutí některých souvislostí v dokumentaci

Realizace stavby se snáze řídí a kontroluje, protože dostupné informace mají jasnou strukturu

Dostupné nástroje umožňují navázat plán realizace stavby na model. Do této fáze patří i návrh částí, které mohou být zhotoveny prefabrikací. Pozor ovšem, toto slovo neplést s unifikací. I prefabrikát může být zcela jedinečný a může ušetřit jak čas na stavbě, tak snížit vlivy nepříznivého počasí.

Hlavní nároky na zhotovitele:

Schopnost pracovat s 3D modelem

Zajištění dostupnosti informací z modelu přímo na stavbě

Jak zavést BIM na stavbě?

Jak začít využívat BIM metodu na stavbě? Základním předpokladem je zcela jistě informační model stavby vytvořený projektanty. Na začátku je potřeba si uvědomit, že celkový model se skládá z dílčích modelů, za kterou nesou odpovědnost projektanti jednotlivých částí stavby, protože realizační firma či chcete-li zhotovitel stavby jsou v první řadě „pouze“ uživatelé modelu, nikoliv jeho tvůrci. Zhotovitel se tak musí v první fázi naučit s modelem pracovat, aktivně jej využívat, umět se v něm pohybovat, dokázat v něm číst, filtrovat informace, komentovat či sdílet poznámky. Pokud toto zvládne, je to zásadní krok na cestě k BIM. K tomu, aby zhotovitel mohl začít pracovat s informačním modelem stavby potřebuje ze začátku pouze ochotu a nadšení učit se novým věcem. Vyzkoušet si práci s informačním modelem lze bez větších nákladů za pomoci prohlížeček modelů v souborovém formátu IFC. K dispozici jich je celá řada a některé z nich jsou k dispozici zdarma. Za vyzkoušení určitě stojí Tekla BIMsight, Solibri Model Viewer nebo BIMVision. Kompletní přehled více než 30 prohlížeček IFC modelů naleznete na stránkách aliance buildingSMART. Zde rovněž zhotovitel může najít vhodný software (v kategorii Construction Management) pro další „vytěžení“ IFC modelu. Po základním třetím rozměru (3D) se jedná o další rozměry informačního modelu, které znamenají pro zhotovitele vyšší úroveň práce s informačním modelem. Tyto softwarové nástroje dokáží využít 3D modelu pro virtuální naplánování výstavby v čase (4D) za předpokládaných finančních prostředků (5D).

Pracovní prostředí nástroje Tekla BIMsight. Základem je především virtuální prostředí realizované stavby. Vlevo se nachází struktura modelů, ze kterých se stavba skládá, vpravo pak záložka pro řešení úkolů. Ve spodní liště naleznete zachycené náhledy konkrétních míst v modelu. Po kliknutí na ně vás nástroj přiblíží do konkrétní pozice včetně zapnutí/vypnutí v tu chvíli (ne)nepotřebných dílčích IFC modelů.
 

Závěrem

Lze říci, že základním předpokladem pro zavedení BIM na straně zhotovitele je existence informačního modelu stavby na úrovni projektu. Tento předpoklad se stane do budoucna standardem. Informační model stavby bude běžně k dispozici při realizaci staveb rozmanitých měřítek i účelů. Pokud metodou BIM nyní začínají s oblibou pracovat velké stavební firmy, do budoucna lze předpokládat, že zavedení metody BIM si oblíbí i střední a malé firmy, včetně jejich subdodavatelů.

V samotném závěru je opět potřeba zopakovat, stejně jako v prvním díle, že vlastní zkušenosti jsou tím nejlepším, co může kohokoliv posunout v cestě za plnohodnotným BIM. Zhotovitele staveb nevyjímaje! Lidský faktor přitom bude hrát stále svoji důležitou roli. Na dobu, kdy se na našich stavbách budou standardně pohybovat roboti, si ještě nějakou dobu počkáme. Nacházíme se na prahu vzrušující doby – digitalizace stavebnictví, Stavebnictví 4.0

Článek byl převzat z časopisu ERA21.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři