Události / architektonické soutěže

Brno chystá rekonstrukci parku na Moravském náměstí

Radní městské části Brno-střed na svém jednání schválili návrh záměru architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže o návrh „Park na Moravském náměstí v Brně,“ jejímž cílem je celková revitalizace prostoru. Nynější neudržovaný stav se má změnit na rekreační a oddychovou plochu sloužící obyvatelům města. V porotě zasednou jak zástupci města, tak třeba architekt Ján Stempel nebo Vladimír Sitta.

EARCH.CZ , 12. 7. 2016

Park je významným prvkem městské struktury a tvoří jedno z centrálních prostranství města Brna, na které chce městská část Brno-střed zaměřit svou pozornost. Je křižovatkou významných pěších tras, přičemž hlavní kompoziční a pohledovou osu parku na Moravském náměstí vytváří Rašínova třída ústící do prostoru MHD Joštova a Česká. Podél parku vybíhají z centra města významné radiály ulice Kounicova a Lidická.

„Park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města. Návrhy by měly určit jasné vymezení pěších tras, navazující na relaxační plochy zeleně. Může být doplněn vodními prvky, kavárnou a místy pro instalaci venkovních výstav. Záměrem je města je mimo jiné zřídit dle historické stopy pěší propojení do ulice Mášovy, formou místa pro přecházení přes ulice Koliště,“ uvedl radní městské části Brno-střed Petr Bořecký.

„V 19. a 20. století se park na dnešním Moravském náměstí stal místem souboje různých ideologií. Reprezentantem německého etnika v Brně se stal Německý dům, vystavěný v centrální ploše náměstí na konci 19. století jako protiváha českému Besednímu domu. V průběhu jeho existence byl objekt centrem německé vzdělanosti a kultury, ale během protektorátu také symbolickým místem nacistické germanizace Brna. Právě proto se jeho další existence po válce stala nežádoucí a objekt byl zlikvidován. Jeho trosky pak nuceně odklízeli brněnští Němci. Po válce a zejména pak po roce 1948 toto místo ovládla nová ideologie, která zde nechala zbudovat jednak pomník Rudoarmějce a později také sousoší Komunisté na znamení svého konečného vítězství,“ informoval Michal Doležel, zastupitel a člen Rady městské části Brno-střed.

Před samotnou rekonstrukcí parku proběhne důkladný průzkum fragmentů Německého domu, které zde zůstaly pod povrchem, především pak sklepení objektu, které bylo po válce zahrnuto.

„V rámci rekonstrukce parku se počítá s připomínkou Německého domu. Formu této retrospektivy necháváme volně na účastnících architektonické soutěže,“ upřesňuje Michal Doležel.

Plánované započetí rekonstrukce je pak předběžně počítáno na počátek roku 2018.

Více informací a soutěžní podklady najdete na webu ČKA a stránkách MČ Brno-střed.

Historie místa

Park na Moravském náměstí se nachází v bývalém předhradebním prostranství mezi středověkými branami Veselou a Běhounskou, z nichž vycházely dálkové komunikační trasy vedoucí do Čech (dnešní Veveří a Lidická ulice). Výrazným urbanistickým zásahem do tohoto prostoru byla stavba kostela sv. Tomáše s augustiniánským klášterem, kterou od roku 1350 inicioval moravský markrabě Jan Jindřich. Tato velkoryse pojatá stavba, která měla být moravskou paralelou ke kostelu sv. Víta v Praze, narušila fortifikační systém města natolik, že se právě tento prostor stal během obléhání Brna husity a Švédy místem nejvýraznějších útoků na město.

Po skončení třicetileté války došlo k obnově a zesílení městského opevnění vybudováním barokní bastionové pevnosti, přičemž jeden z bastionů zasahoval do současného prostranství parku. Od konce 18. století se toto místo s malým parčíkem stalo oblíbeným místem společenských procházek a setkání, k čemuž přispíval i nevelký hudební pavilon zv. Kiosk, v němž se konávaly koncerty vojenských kapel. K proměněn celého území došlo po roce 1850, kdy bylo opevnění města postupně likvidováno a na jeho místě vznikala okružní třída a městské parky.

Uprostřed parku na dnešním Moravském náměstí byl v letech 1890-1891 zbudován a 17. 5. 1891 slavnostně otevřen Německý dům (Deutsches Haus), který měl sloužit (jako protipól českého Besedního domu z roku 1871) jako kulturní centrum pro německy mluvící občany Brna. Před Německým domem bylo v roce 1892 postaveno a 17. 10. 1892 odhaleno sousoší pomníku císaře Josefa II., jež vytvořil Anton Břenek. Pomník však byl odstraněn 28. 9. 1919 a Německý dům vyhořel do základů koncem dubna 1945. Plocha parku sloužila od 26. dubna 1945 do března 1946 jako příležitostné pohřebiště rudoarmějců, kteří padli při bojích o Brno na konci II. světové války a jejichž ostatky byly poté po zbudování Čestného pohřebiště na brněnském Ústředním hřbitově zde exhumovány a přeneseny tam. Poté už byl park upraven jako odpočinkové místo s lavičkami a dětským hřištěm. Dne 27. 10. 1946 byl v parku odhalen základní kámen pro připravovaný pomník T. G. Masaryka autorů Jaroslava Frágnera a Vincence Makovského, ale k jeho postavení už nedošlo a i onen základní kámen byl po roce 1948 odstraněn.

V letech 1970-1972 bylo prostranství znovu upraveno, v jeho středu byl umístěn pěticípý bazén s vodotryskem a za ním umístěno a v roce 1973 odhaleno sousoší Komunisté, jež vytvořil sochař Miloš Axman, M. Moráň a R. Bartková. Toto sousoší však bylo v roce 1990 také odstraněno a zůstal jen bazén jako prázdná betonová nádrž. Parkem však nadále procházejí cesty, jež propojují jednotlivé ulice, které park obklopují a zkracují tak pěším cestu k nim. Park slouží v současné době k nejrůznějším celoměstským veřejným akcím. V jeho středové části se nachází cenný exemplář dubu letního, vyhlášeného Památným stromem.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 12. 7. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

park revitalizace Brno

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři