Události / architektonické soutěže

Cena Nadace Proměny 2009

Budoucí podobu českotřebovského parku Benátky již brzy přiblíží architektonická soutěž Cena nadace PROMĚNY 2009. Nadace vybrala park Benátky v loňské grantové výzvě, a Česká Třebová tak získá na jeho stavbu významný nadační příspěvek. Architektonické řešení parku a související odhad nákladů na jeho vybudování vzejdou v prvním pololetí tohoto roku ze soutěže, ve které byly osloveny čtyři ateliery.

EARCH.CZ , 7. 1. 2009

Česká Třebová je prvním ze dvou žadatelů, kterým nadace PROMĚNY na základě v loni vypsané grantové výzvy přispěje na zlepšení stavu veřejné zeleně. To, jak bude doposud nevyužívaná lokalita Benátky v centru města řešena, vyplyne právě ze soutěže, jejímiž  spoluvyhlašovateli jsou nadace PROMĚNY a Česká Třebová. Cena nadace PROMĚNY 2009 je vyhlašovaná jako vyzvaná, jednokolová architektonická soutěž. Jejím předmětem je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky (úplné znění soutěžních podmínek – níže v přiloženém dokumentu). Kromě architektonického řešení parku bude výstupem ze soutěže také odhad nákladů na jeho vybudování. Maximální výše nadačního příspěvku na tyto náklady může dosáhnout až 25 milionů Kč.

CENA NADACE PROMĚNY 2009 – Soutěžní podmínky ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ – Vyjádření k soutěžním podmínkám

„Cena nadace PROMĚNY 2009 je prvním ročníkem. Počítáme s tím, že prostřednictvím architektonické soutěže budeme hledat podobu všech parků, které nadace v budoucnu podpoří. Soutěž se tedy bude opakovat v rámci každého velkého projektu,“ říká ředitelka nadace Gabriela Navrátilová. Spoluvyhlašovatelem jednotlivých ročníků soutěže budou města, která se stanou příjemci nadačních příspěvků z grantových výzev nadace PROMĚNY. Předmětem tak bude vždy založení či rekonstrukce vybraných městských parků. „Věříme, že zpracování architektonického řešení jednoho parku více ateliery ještě lépe pomůže nacházet ta nejvhodnější řešení na míru danému místu a lidem, kteří ho budou nejvíce využívat,“ přibližuje záměry soutěže ředitelka nadace. Cílem je rovněž přispět k tomu, aby se kvalitní a profesionální přístup k tvorbě veřejných prostranství stal u nás běžným standardem. K účasti v soutěži nadace PROMĚNY vyzývá čtyři ateliery. Kromě pražského atelieru AND, který s nadací spolupracuje na jejích prvních dvou projektech, jsou to ZAHRADA NAD METUJÍ z Nového Města nad Metují a dva brněnské ateliery: Architektonická kancelář RAW a Ateliér zahradní a krajinářské architektury. Účastníci soutěže do konce dubna předloží své návrhy parku Benátky, ten nejvhodnější následně v průběhu května vybere soutěžní porota. Na přípravě soutěže nadace úzce spolupracuje se Společností Petra Parléře. Následující ročník, Cena nadace PROMĚNY 2010, bude věnován druhému projektu z grantové výzvy 2008, jehož výběr se uzavře na začátku letošního roku. Další grantová výzva a tedy i hledání dvou nových velkých projektů se plánuje na rok 2010.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři