Události /

Druhý webinář cyklu Beton University se věnuje betonu v architektuře

Druhý webinář Beton University z tematického celku Architektura v betonu startuje 11.5.2021. Je zaměřen na pohledové betony a lité podlahy v architektuře. Na příkladech úspěšných realizací bude demonstrována filozofie přístupu architekta. Součástí budou prezentace z praxe zaměřené na nástroje pro navrhování, provádění a diagnostiku staveb. Registrovat se můžete zde www.betonuniversity.cz

Českomoravský beton, a. s. , 5. 5. 2021

Časový předpoklad: 9:00 - 11:00

Témata a přednášející

Zahájení: Ing. Jan Veselý, MBA Českomoravský beton

Realizace z betonu: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný FA ČVUT, IXA

Příklady diagnostiky architektonicky cenných ŽB konstrukcí: doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. ÚSZK FAST VUT Brno

BIMTech Tools-nástroje, jak na beton v projektu: Ing. arch. Rostislav Mareš BIM Technology

Lité podlahy a jejich architektonické realizace: Ing. Pavel Veselý BETOTECH

Diskuze s lektory: moderuje Ing. Vladimír Veselý

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři